GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

1.7.2015 0

Toplantı Saati

17:00

Seçim Dönemi

2015

Toplantı Nosu

Temmuz


GÜNDEM :  

Gemlik Belediye Meclisi’nin 01/07/2015 Çarşamba günü saat 17:00 ‘de Gemlik Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapacağı 2015 yılı Temmuz ay’ı olağan toplantısına ait gündemdir.


TEKLİFLER

1 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Mülkiyeti Gemlik Belediyesi’ne (Kurşunlu Belediyesi) ait Gemlik İlçesi Kurşunlu Mah. 1705 parsel numaralı ( iki katlı ahşap karkas ev)78 m² yüzölçümlü taşınmazın satışının yapılması ile ilgili yazısı

2 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlçemiz Eşref Dinçer Mahallesi Bilge Sokak No:10 adresinde tapunun 66 ada 142 parsel sayılı taşınmazda bulunan Osmaniye Mahallesi Kur’an Kursu binasının depremsellik testlerinin yaptırılması ile ilgili yazısı.

3 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Küçükkumla Mahallesi H22-A-02-C-02-B pafta, 122 ada 3 nolu taşınmaz üzerine 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi ile ilgili yazısı.

4 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Bursa İli Gemlik İlçesi H22A09A1D-H22A09A1C-H22A09A2D- H22A09A4A - H22A09A4B - H22A09A3A Gemlik Arkeolojik Sit Alanları Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına yapılan itirazlarla ilgili yazısı.

5 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Gemlik İlçesi Umurbey Mahallesi 6 pafta 7811 parsele ait projede parsel içerisinde çözülmesi gereken otopark ihtiyacı çözülmediğinden, otoparkın parsel içinde çözülmesi yerine, otopark bedelinin ödenmesi talebi ile ilgili yazısı.

6 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Osmaniye Mahallesi 50IV pafta 709 ada 8 parsele İmar durumu verilmesi talebi ile ilgili yazısı.

7 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Gemlik İlçesi Umurbey Mahallesi 6 pafta 434 parsel içerisinde olması gereken otopark ihtiyacı çözülmemiş olup, bedelinin ödenmesi talebi ile ilgili yazısı.

                                                                        
RAPORLAR

1 - İmar Komisyonunun, İlçemiz Küçükkumla Mahallesi 441 ada 6 parselde eğimden dolayı 2. bodrum kat çıktığından, 2002 yılı onaylı Küçükkumla 1/1000 Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı plan notları ile Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğine uygun şekilde değiştirilmesi ile ilgili 24.06.2015 tarihli raporu.

2 - İmar Komisyonunun, İlçemiz Büyükkumla 2354 parsele imar durumu verilmesi ile ilgili 24.06.2015 tarihli raporu.

3 - İmar Komisyonunun, Küçükkumla 173 ada 26 ve 27 parseller ile ilgili 24.06.2015 tarihli raporu.

4 - İmar Komisyonunun, Küçük Kumla Mahallesi Hasanağa Mevkii H22-A-03-D-3-B pafta 342 ada 20 (eski 2693) parselin 1/1000 ölçekli plan değişikliği ile ilgili 24.06.2015 tarihli raporu.

5 - İmar Komisyonunun, Hamidiye Mahallesi H22A09A4C pafta 515 ada 6 nolu taşınmaz üzerine 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ve Cumhuriyet Mahallesi Novadari Caddesinde bulunan Örnek sitesi ile ilgili 24.06.2015 tarihli raporu.

6 - İmar Komisyonunun, Umurbey Mahallesi 1951 parselin batısındaki alana trafo yeri için 1/1000 ölçekli Plan Değişikliği yapılması ile ilgili 26.06.2015 tarihli raporu.

7 - Plan Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti belediyemize ait Gemlik İlçesi Muratoba Mahallesi 2057 parsel kayıtlı taşınmazın satılması ile ilgili 25.06.2015 tarihli raporu.

8 - Plan Bütçe Komisyonunun, Gemlik İlçesi Demirsubaşı Mahallesi, 233 ada 17 parsel numaralı taşınmaz, planda park alanında kaldığından Gemlik Belediyesi’nce kamulaştırılması ile ilgili 25.06.2015 tarihli raporu.

9 - Plan Bütçe Komisyonunun, Gemlik İlçesi Balıkpazarı Mahallesi 298 ada 13, 15, 17 parsel numaralı taşınmaz, planda yolda kaldığından Gemlik Belediyesi’nce kamulaştırılması ile ilgili 25.06.2015 tarihli raporu.

10 - Plan Bütçe Komisyonunun, İlçemizde yapılarda ruhsat aşamasında ödenmesi gereken otopark bedelleri ile ilgili 25.06.2015 tarihli raporu.

11 - Plan Bütçe Komisyonunun, İlçemizde yapılarda ruhsat aşamasında ödenmesi gereken yol katılım bedelleri ile ilgili25.06.2015 tarihli raporu.

12 - Plan Bütçe Komisyonunun, mülkiyeti Gemlik Belediyesine ait Umurbey mah. 151 ada 4 parsel, Umurbey Mah. 152 ada 6 parsel, Umurbey Mah. 154 ada 1 parsel ile 282 /2400 hissesi Gemlik Belediyesine ait Umurbey Mah. 152 ada 7 parsel numaralı taşınmazların 2942 sayılı yasanın (4650/17 md.) 30. maddesi uyarınca devri ile ilgili bedelleri ile ilgili25.06.2015 tarihli raporu.

  
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA