GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

6.7.2015 0

Toplantı Saati

17:00

Seçim Dönemi

2015

Toplantı Nosu

Temmuz


GÜNDEM :  

Gemlik Belediye Meclisi’nin 06/07/2015 Pazartesi günü saat 17:00 ‘de Gemlik Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapacağı 2015 yılı Temmuz ay’ı olağan toplantısının 2. birleşimine ait gündemdir.


TEKLİFLER
                                                                        
RAPORLAR

1 - İmar Komisyonunun, Bursa İli Gemlik İlçesi H22A09A1D-H22A09A1C-H22A09A2D- H22A09A4A-H22A09A4B- H22A09A3A Gemlik Arkeolojik Sit Alanları Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına yapılan itirazlar ile ilgili 02.07.2015 tarihli raporu.

2 - İmar Komisyonunun, Gemlik İlçesi Umurbey Mahallesi 6 pafta 7811 parsele ait projede parsel içerisinde çözülmesi gereken otopark ihtiyacı çözülmediğinden, otoparkın parsel içinde çözülmesi yerine, otopark bedelinin ödenmesi ile ilgili 02.07.2015 tarihli raporu.

3 - İmar Komisyonunun, Osmaniye Mahallesi 50IV pafta 709 ada 8 parsele ile ilgili 02.07.2015 tarihli raporu.

4 - İmar Komisyonunun, Gemlik İlçesi Umurbey Mahallesi 6 pafta 434 parsel içerisinde olması gereken otopark ihtiyacı çözülmemiş olup, bedelinin ödenmesi ile ilgili 02.07.2015 tarihli raporu.

5 - İmar Komisyonunun, Hisar Mahallesi H22-A-09-A-1-A/B pafta İzmir -İstanbul Otoyolu Kamulaştırma sınırı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan itirazlar ile ilgili 02.07.2015 tarihli raporu.

6 - İmar Komisyonunun, 01.07.2015 tarihli olağan meclis toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen konulara ek süre verilmesi ile ilgili 02.07.2015 tarihli raporu

7 - Plan Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Gemlik Belediyesi’ne (Kurşunlu Belediyesi) ait Gemlik İlçesi Kurşunlu Mahallesi 1705 parsel numaralı ( iki katlı ahşap karkas ev) 78 m² yüzölçümlü taşınmazın satışının yapılması ile ilgili 03.07.2015 tarihli raporu.

8 - Plan Bütçe Komisyonunun, Belediyemizin İştiraki olan Gemtaş A.Ş.’nin sermayesi olan 30.000,00 TL. nin Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün bütçesindeki ilgili koddan ödenmesi ile ilgili 03.07.2015 tarihli raporu.

  
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA