GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

2.9.2015 0

Toplantı Saati

17:00

Seçim Dönemi

2015

Toplantı Nosu

Eylül


GÜNDEM :  

Gemlik Belediye Meclisi’nin 02/09/2015 Çarşamba günü saat 17:00 ‘de Gemlik Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapacağı 2015 yılı Eylül Ay’ı olağan toplantısına ait gündemdir.


TEKLİFLER

1 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 790 ada, 18 parselin imar durumu talebi ile ilgili yazısı.

2 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, otopark bedeli ödenmesi ile ilgili yazısı.

3 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Gemlik Çevreyolu Doğusu 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’nda imar hatları ile ilgili yazısı.

4 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 Ölçekli Kumsaz Mevkii Gemlik 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı ile 18.07.2013 tarih 817 sayı ile onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin iptaline ilişkin işlem tesis edilmesi ile ilgili yazısı.

5 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ile ilgili yazısı.

6 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Bursa 2.İdare Mahkemesi 2014/1143 Esas Nolu dosya hakkındaki yürütmenin durdurulması kararı ile ilgili yazısı.

7 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilen Gemlik Belediye Meclisi’nin 09.12.2014 tarih 476 ve 477 sayılı kararı ile kabul edilerek B.B.B’nin 22.01.2015 tarih ve 79 sayılı kararı ile onaylanan Plan Askı İlanı ilgili yazısı.

8 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Bursa İl Sağlık Müdürlüğünün 20.08.2015 tarih ve 254 sayılı yazısı ekinde gönderilen listedeki taşınmazlara ihtiyaç olmadığından Sağlık Tesisi Alanından çıkartılması ve bilgi verilmesi istemi ile ilgili yazısı.

9 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlçemiz, Hamidiye Mahallesi, H22-A-09-A-03-C pafta, 1218 ada, 1 nolu taşınmaz üzerine 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi ile ilgili yazısı.

10 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Bursa 2.İdare Mahkemesi 2014/1142 E. 2015/791 K. Numaralı Kararda, İlçemiz, Hamidiye Mah., 554 ada, 238 parsel nolu taşınmaz ile ilgili yazısı.

11 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlçemiz, Hisar Mahallesinde 18.madde uygulaması ile ilgili yazısı.

12 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlçemiz, Kumla Mahallesi, H22a02C2B pafta, 124 ada, 5 parselde yol genişletme talebi ile ilgili yazısı.

13 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, İlçemiz, Osmaniye Mah., 30 pafta, 628 ada, 52, 53, 176, 177, 55, 190 ve 191 parsel numaralı taşınmazlar, planda Otopark alanında kaldığından kamulaştırma programına alınması ile ilgili yazısı.

14 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, İlçemiz, Hamidiye Mah., 32 pafta, 148 ada, 18 parsel numaralı taşınmaz, planda yolda kaldığından, kamulaştırma programına alınması ile ilgili yazısı.

15 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, İlçemiz, Osmaniye Mah., --- pafta, 1240 ada, 4 parsel numaralı taşınmaz, planda Dini Tesis alanında kaldığından, kamulaştırma programına alınması ile ilgili yazısı.

                                                                        
RAPORLAR

1 - Plan Bütçe Komisyonunun, Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi, Kumla Bayırı yolu, 7 pafta, 29 ada, 21 parselde bulunan planda yolda kalan taşınmazın Gemlik Belediyesi’nce kamulaştırma programına alınması ile ilgili 27.08.2015 tarihli raporu.

2 - Plan Bütçe Komisyonunun, Gemlik İlçesi, Narlı Mahallesi, Köy Camiinin güney cephesinde bulunan, planda park alanında kalan 1055 ve 1056 parsel numaralı taşınmazların, Gemlik Belediyesi’nce kamulaştırma programına alınması ile ilgili 27.08.2015 tarihli raporu.

3 - Plan Bütçe Komisyonunun, Gemlik İlçesi, Dr. Ziya Kaya Mahallesi, 666 ada, 390 parsel numaralı arsa yolda kaldığından, Gemlik Belediyesine ait Hamidiye Mahallesi, 756 ada, 410 parsel numaralı arsanın ifraz edildikten sonra değerleri nispetinde takas edilmesi ile ilgili 27.08.2015 tarihli raporu.

4 - İmar Komisyonunun, İlçemiz, Eşref Dinçer, Demirsubaşı Osmaniye ve Hamidiye Mahallesi yol genişlikleri 3. Etap ile ilgili 26.08.2015 tarihli raporu.

5 - İmar Komisyonunun, Hamidiye Mahallesi H22A09A4C pafta 515 ada 6 nolu taşınmaz üzerine 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili 26.08.2015 tarihli raporu.

6 - İmar Komisyonunun, İlçemiz, 1147 ada 17 parselin güneyinde Gemlik Belediyesine ait 18 nolu parselin yol, park veya yeşil alınması ile ilgili 26.08.2015 tarihli raporu.

7 - İmar Komisyonunun, Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi, 50IV pafta, 756 ada 409 parsele ait projede parsel içerisinde çözülmesi gereken otopark ihtiyacı çözülmediğinden, otopark bedelinin ödenmesi ile ilgili 24.08.2015 tarihli raporu.

8 - İmar Komisyonunun, Gemlik İlçesi Osmaniye Mahallesi, H22A09A3B pafta, 1049 ada, 5 parsele ait projede parsel içerisinde olması gereken otopark ihtiyacının tamamı çözülmediğinden, geri kalanının bedelinin ödenmesi ile ilgili 24.08.2015 tarihli raporu.

9 - İmar Komisyonunun, Gemlik İlçesi Osmaniye Mahallesi, H22A09A3B pafta, 1133 ada, 14 parsele ait projede parsel içerisinde olması gereken otopark ihtiyacının tamamı çözülmediğinden, geri kalanının bedelinin ödenmesi ile ilgili 24.08.2015 tarihli raporu.

10 - İmar Komisyonunun, Gemlik (Bursa) Hamidiye Mahallesi H22-A-09-A-D pafta 114 ada 5-7-8- 9-14-16-17- parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazla ilgili 26.08.2015 tarihli raporu.

11 - İmar Komisyonunun, Engürücük Mah. 1828-1827-1829 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan itirazlar ile ilgili 26.08.2015 tarihli raporu.

12 - İmar Komisyonunun, İlçemiz, Osmaniye Mahallesi H22-A-09-A-4-B pafta 907 ada 84-93-100- 113-115-116 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili 26.08.2015 tarihli raporu.

13 - İmar Komisyonunun, İlçemiz, Küçükkumla H22-A-03-D-C pafta 230 ada 3-6-22 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili 26.08.2015 tarihli raporu.

14 - İmar Komisyonunun, İlçemiz, Hisar Mah. 204, 205, 206, 207 Adalara ilişkin 1/1000 ölçekli Gemlik ilave Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan itirazlar ile ilgili 26.08.2015 tarihli raporu.

15 - İmar Komisyonunun, İlçemiz, Osmaniye Mah. H22A09A3B pafta 1087 ada 1-4-8-9 parsellerle ile ilgili 26.08.2015 tarihli raporu.

16 - İmar Komisyonunun, Emsal artışı ile ilgili 26.08.2015 tarihli raporu.

17 - Hukuk Komisyonunun, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili 28.08.2015 tarihli raporu.

18 - Hukuk Komisyonunun, Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili 28.08.2015 tarihli raporu.

19 - Hukuk Komisyonunun, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili 28.08.2015 tarihli raporu.

20 - Hukuk Komisyonunun, Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili 28.08.2015 tarihli raporu.

21 - Hukuk Komisyonunun, İlçemiz, Eşref Dinçer Mah., tapunun 628 ada, 192 parsel numaralı arsa üzerinde bulunan Gemlik Belediye hissesinin Maliye Hazinesine devri ile ilgili 28.08.2015 tarihli raporu.

22 - Hukuk Komisyonunun, Dr. Ziya Kaya Mah., tapunun 622 ada, 232 parsel numaralı arsa üzerinde bulunan Gemlik Belediye hissesinin Maliye Hazinesine devri ile ilgili 28.08.2015 tarihli raporu.

  
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA