GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

7.9.2015 0

Toplantı Saati

17:00

Seçim Dönemi

2015

Toplantı Nosu

Eylül


GÜNDEM :  

Gemlik Belediye Meclisi’nin 07/09/2015 Pazartesi günü saat 17:00 ‘de Gemlik Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapacağı 2015 yılı Eylül Ay’ı olağan toplantısının 2. birleşimine ait gündemdir.


TEKLİFLER
                                                                        
RAPORLAR

1 - 1/1- Plan Bütçe Komisyonunun, İlçemiz, Osmaniye Mahallesi, 30 pafta, 628 ada, 52, 53, 176, 177, 55, 190 ve 191 parsel numaralı taşınmazlar, planda Otopark alanında kaldığından kamulaştırma programına alınması ile ilgili 04.09.2015 tarihli raporu.

2 - Plan Bütçe Komisyonunun, İlçemiz, Hamidiye Mahallesi, 32 pafta, 148 ada, 18 parsel numaralı taşınmaz, planda yolda kaldığından, kamulaştırma programına alınması ile ilgili 04.09.2015 tarihli raporu.

3 - Plan Bütçe Komisyonunun, İlçemiz, Osmaniye Mahallesi, 1240 ada, 4 parsel numaralı taşınmaz, planda Dini tesis alanında kaldığından, kamulaştırma programına alınması ile ilgili 04.09.2015 tarihli raporu.

4 - Plan Bütçe Komisyonunun, İlçemiz, Şahinyurdu mahallesi, köy meydanının genişletilmesi ve yol genişliğinin arttırılması amacıyla 162 ada, 3 parselin satın alınması veya takas yapılması ile ilgili 04.09.2015 tarihli raporu.

5 - Plan Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti belediyemize ait, İlçemiz Kurşunlu Mahallesi 2715 parselde kayıtlı bulunan 870,55 m2 arsa niteliğindeki taşınmazın satışının yapılması ile ilgili 04.09.2015 tarihli raporu.

6 - Tarım Balıkçılık ve Turizm Komisyonunun, Mülkiyeti Gemlik Belediyesine ait olan fıstık çamı alanlarının bakımı, budanması, korunması ile ilgili 05.09.2015 tarihli raporu.

7 - İmar Komisyonunun, İlçemiz, Osmaniye Mahallesi 1147 ada, 17 parselin güneyinde Gemlik Belediyesine ait 18 nolu parselin yol, park veya yeşil alınması ile ilgili 26.08.2015 tarihli raporu.

8 - İmar Komisyonunun, Engürücük Mah. 1828-1827-1829 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan itirazlar ile ilgili 26.08.2015 tarihli raporu.

9 - İmar Komisyonunun, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 790 ada, 18 parselin imar durumu talebi ile ilgili 04.09.2015 tarihli raporu.

10 - İmar Komisyonunun, İlçemiz, Hamidiye Mahallesi, H22-A-09-A-03-C pafta, 1218 ada, 1 nolu taşınmaz üzerine 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili 04.02.2015 tarihli raporu.

11 - İmar Komisyonunun, İlçemiz, Hisar Mahallesinde 18.madde uygulaması ile ilgili 04.0.09.2015 tarihli raporu.

12 - İmar Komisyonunun, Hisar Mah. 204, 205, 206, 207 Adalara ilişkin 1/1000 ölçekli Gemlik ilave Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan itirazlar ile ilgili 04.09.2015 tarihli raporu.

13 - İmar Komisyonunun, Gemlik (Bursa) Orhaniye Mahallesi H22-A-08-B-2-C pafta 356 ada, 99 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği ile ilgili 04.09.2015 tarihli raporu

14 - İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Gemlik Kuzey Uygulama Planları ile ilgili 04.09.2015 tarihli raporu.

  
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA