GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

7.10.2015

Toplantı Saati

17:00

Seçim Dönemi

2015

Toplantı Nosu

Ekim


GÜNDEM :  

Gemlik Belediye Meclisi’nin 07/10/2015 Çarşamba günü saat 17:00 ‘de Gemlik Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapacağı 2015 yılı Ekim Ay’ı olağan toplantısına ait gündemdir.


TEKLİFLER

1 - Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Gemlik Belediyesinin 2016 Mali yılı Gelir ve Gider Bütçesi ile ilgili yazısı.

2 - İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının17.09.2015 tarihli yazısı

3 - Zabıta Müdürlüğünün, MAGDER dilekçesinde takip edilen ve Zabıta Müdürlüğü envanterinde bulunan 5 adet telsiz ve 1 adet, Dual’in kullanım haklarıyla birlikte tahsisi ile ilgili yazısı.

4 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/5000 ölçekli Nazım imar Planında Zeytin İşleme ve Depolama Alanı belirlenmesi ile ilgili yazısı.

5 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlçemiz Cihatlı Mahallesi H22A10B4D pafta 1543 parsel nolu taşınmaz üzerine 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi ile ilgili yazısı.

6 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2013/17 sayılı Genelgesi doğrultusunda Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’ne gönderilen Gemlik belediye Meclisi’nin 08.07.2014 tarih 277 sayılı kararı ile kabul edilerek Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 18.09.2014 tarih ve 897 sayılı kararı ile onaylanan ve Gemlik Belediye Meclisi’nin 13.01.2015 tarih ve 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 22 sayılı kararları ve 04.02.2015 tarih ve 27, 28, 30, 32,33 sayılı kararları ile kabul edilerek Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 19.03.2015 tarih ve 542 sayılı kararı ile onaylanan Uygulama İmar planı Değişiklilerine ait yazı ekinde gönderilen plan inceleme raporlarının değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

7 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Marmarabirlik Zeytin Tarım Kooperatifine ait Engürücük Mevkii 404 ada 4 parselde kayıtlı taşınmazın zeytin üretim tesisi yapmak üzere takası veya arsa bedelinin ödenerek satın alınması talebi ile ilgili yazısı.

                                                                        
RAPORLAR

1 - İmar Komisyonunun, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilen Gemlik Belediye Meclisi’nin 09.12.2014 tarih 476 ve 477 sayılı kararı ile kabul edilerek B.B.B’nin 22.01.2015 tarih ve 79 sayılı kararı ile onaylanan Plan Askı İlanı ile ilgili 01.10.2015 tarihli raporu.

2 - İmar Komisyonunun, Bursa İl Sağlık Müdürlüğünün 20.08.2015 tarih ve 254 sayılı yazısı ekinde gönderilen listedeki taşınmazlara ihtiyaç olmadığından Sağlık Tesisi Alanından çıkartılması ve bilgi verilmesi istemi ile ilgili 01.10.2015 tarihli raporu.

3 - İmar Komisyonunun, İlçemiz, Kumla Mahallesi, H22a02C2B pafta, 124 ada, 5 parselde yol genişletme talebi ile ilgili 01.10.2015 tarihli raporu.

4 - İmar Komisyonunun, Gemlik İlçesi Güzelyalı Mahallesi H22A03D1C pafta 230 ada 14 parsele İlişkin Küçükkumla 1/1000 Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili 01.10.2015 tarihli raporu.

5 - İmar Komisyonunun, Gemlik İlçesi Eşref Dinçer Mahallesi H22A09A3A pafta 1227 ada 1 parsele İlişkin Gemlik 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili 01.10.2015 tarihli raporu.

  
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA