GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

23.10.2015

Toplantı Saati

17:00

Seçim Dönemi

2015

Toplantı Nosu

Ekim


GÜNDEM :  

Gemlik Belediye Meclisi’nin 23/10/2015 Cuma günü saat 17:00‘de Gemlik Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapacağı 2015 yılı Ekim Ay’ı olağan toplantısının 2. birleşimine ait gündemdir.


TEKLİFLER
                                                                        
RAPORLAR

1 - İmar Komisyonunun, Bursa 2.İdare Mahkemesinin 2014/1142, 2014/1143 Esas nolu dosyalardaki yürütmenin durdurulması kararının uygulanması ve yeni mescit yerinin belirlenmesi ile ilgili 09.10.2015 tarihli raporu.

2 - İmar Komisyonunun, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünün Uygulama İmar Planı Değişikliklerine yapmış olduğu itirazların değerlendirilmesi ile ilgili 19.10.2015 tarihli raporu.

3 - 06.05.2015 tarihli gündemin 1/10 nolu maddesinde yer alan Orhaniye Mahallesi, 16 ada 106 parselde yol düzenlemesine ilişkin 1/1000 ölçekli Plan değişikliğini içeren talebin gündemden çıkarılmasının değerlendirilmesi.

4 - Plan Bütçe Komisyonunun, Gemlik Belediyesinin 2016 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi ile ilgili raporu.

  
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA