GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

11.11.2015

Toplantı Saati

16:00

Seçim Dönemi

2015

Toplantı Nosu

Kasım


GÜNDEM :  

Gemlik Belediye Meclisi’nin 11/11/2015 Çarşamba günü saat 16:00’da Gemlik Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapacağı 2015 yılı Kasım Ay’ı olağan meclis toplantısına ait gündemdir.


TEKLİFLER

1 - Sağlık İşleri Müdürlüğünün, Bursa Valiliği Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü’nün koruma ve bakımı altındaki çocukların yüzme havuzundan ücretsiz olarak yararlandırılması ile ilgili yazısı.

2 - İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Belediyemiz ile Marmara Belediyeler Birliği arasında Ortak Hizmet Projeleri ve İşbirliği Protokolü yapılması ile ilgili yazısı.

3 - İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Norm Kadro iptal ve ihdas edilmesi ile ilgili yazısı.

4 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlçemiz Hisar Mahallesi 635 ada, 120 parsel nolu Hazine adına kayıtlı taşınmazın kuzeybatı cephesinde Belediye Hizmet Alanı ( Mahalle Konağı) yapılması ile ilgili yazısı.

5 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlçemiz Orhaniye Mahallesi, H22A09A1D pafta, 904 ada 3-4 parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı Değişikliğine yapılan itirazlarla ile ilgili yazısı.

6 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlçemiz Hamidiye Mahallesi, H22-A-11-D-3-D, H22-A-11-D- 03-C pafta, 1615, 1616, 1628, 1630 ve 2655 parsel nolu taşınmazlar üzerine 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı talebi ile ilgili yazısı.

7 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Osmaniye Mahallesi 734 ada, 8 parselin mevcut imar hattına göre imar durumu verilmesi ile ilgili yazısı.

8 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlçemiz Hisar Mahallesi 1291 ada, 2 parselin tamamının 3. Derece Arkeolojik Sit Alanından çıkarılması ile ilgili yazısı.

9 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlçemiz Küçükkumla Mahallesi H22A02C2B - H22A03D1A pafta, muhtelif parsellerde yol genişletilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan itirazlarla ilgili yazısı.

10 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlçemiz Engürücük Mahallesi H22-A-12-B-1-C pafta 2026 Parsel nolu taşınmaz üzerine 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısı.

11 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlçemiz Küçükkumla Mahallesi 184 ada, 6, 25 ve 27 parsellerin bulunduğu bölgede drenajın sağlanabilmesi için 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği yapılması ile ilgili yazısı.

12 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlçemiz Hisar Mahallesi H22-A-08-D-3-B, H22-A-08-C-4-A pafta, 1210 ada, 4 ve 9 parsel nolu taşınmazların 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı talebi ile ilgili yazısı.

13 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlçemiz Hamidiye Mahallesi 593,782,786, 787, 788 adaların bulunduğu bölgede yol genişlikleri ve cephe hatlarında iyileştirme yapılması ile ilgili yazısı.

14 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlçemiz Küçükkumla 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama imar Planı değişikliğine yapılan itirazlarla ilgili yazısı.

15 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlçemiz Hisar Mahallesi, H22-A-09-D-1-A pafta 201 ada 5-10- 11 parsel nolu taşınmazlar üzerine 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili yazısı.

16 - Teftiş Kurulu Müdürlüğünün, Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili yazısı.

17 - Özel Kalem Müdürlüğünün, Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili yazısı.

18 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, İlçemiz Hamidiye Mahallesi 774 ada 1 parsel numaralı taşınmaz planda yolda kaldığından kamulaştırma programına alınması ile ilgili yazısı.

19 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, İlçemiz muhtelif mahallelerinde bulunan, mülkiyetleri vatandaşa ait olan taşınmazların, mülkiyeti Belediyemize ait Büyükkumla Mahallesi ( C) 3006 parsel nolu taşınmaz ile bedelleri nispetinde takas yolu ile kamulaştırılması ile ilgili yazısı.

20 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Gemlik Belediyesine ait Hamidiye Mahallesi Kamyon Garajı bölgesinde bulunan muhtelif parsellerin takas veya satışı ile ilgili yazısı.

                                                                        
RAPORLAR

1 - İmar Komisyonunun, İlçemiz Küçükkumla Mahallesi H22-A-02-C-02-B pafta, 122 ada 3 nolu taşınmaz üzerine 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin değerlendirilmesi ile ilgili 26.10.2015 tarihli raporu.

2 - İmar Komisyonunun, İlçemiz Küçükkumla Mahallesi H22-A-03-D-C pafta 441 ada 6 nolu taşınmaz üzerine 1/1000 ölçekli İmar planı değişikliği ile ilgili 26.10.2015 tarihli raporu.

3 - İmar Komisyonunun, İlçemiz Hisar Mahallesi 475 ada 2 ve 3 parsel nolu taşınmaz ile ilgili 03.11.2015 tarihli raporu.

4 - İmar Komisyonunun, Hamidiye Mahallesi, 989 ada 1 parsel nolu taşınmazın çevresinde otopark yeri belirlenmesi ile ilgili 03.11.2015 tarihli raporu.

5 - İmar Komisyonunun, İlçemiz Osmaniye, Demirsubaşı, Kayhan, Balıkpazarı, Halitpaşa, Orhaniye ve Yeni Mahalle sınırları içerisinde ayrıntılı çalışma yapılarak imar planlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 03.11.2015 tarihli raporu.

6 - İmar Komisyonunun, Eski Hayvan Pazarı olan bölgenin uygun kısmına futbol federasyonu standartlarına uygun saha yapılması ile ilgili 03.11.2015 tarihli raporu.

7 - İmar Komisyonunun, İlçemiz Yeni Mahalle, 434 ada 173 ve 202 parsel nolu taşınmazların Genel Otopark Alanı olarak belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili 26.10.2015 tarihli raporu.

8 - İmar Komisyonunun, İlçemiz Cihatlı Mahallesi H22A10B4D pafta 1543 parsel nolu taşınmaz üzerine 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili 26.10.2015 tarihli raporu.

9 - İmar Komisyonunun, Gemlik Çevreyolu Doğusu 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında imar hatları ile İmar uygulamaları arasında tespit edilen uyumsuzlukların giderilmesi ile ilgili 05.11.2015 tarihli raporu.

  
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA