GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

16.11.2015

Toplantı Saati

16:00

Seçim Dönemi

2015

Toplantı Nosu

Kasım


GÜNDEM :  

Gemlik Belediye Meclisi’nin 16/11/2015 Pazartesi günü saat 16:00’da Gemlik Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapacağı 2015 yılı Kasım Ay’ı olağan meclis toplantısının 2. birleşimine ait gündemdir.


TEKLİFLER
                                                                        
RAPORLAR

1 - Plan Bütçe Komisyonunun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi 774 ada 1 parsel numaralı taşınmaz planda yolda kaldığından kamulaştırma programına alınması ile ilgili 13.11.2015 tarihli raporu.

2 - Plan Bütçe Komisyonunun, İlçemiz muhtelif mahallelerinde bulunan, mülkiyetleri vatandaşa ait olan taşınmazların, mülkiyeti Belediyemize ait Büyükkumla Mahallesi ( C) 3006 parsel nolu taşınmaz ile bedelleri nispetinde takas yolu ile kamulaştırılması ile ilgili 13.11.2015 tarihli raporu.

3 - Plan Bütçe Komisyonunun, İlçemiz Kumla Mahallesi, 145 ada, 2 parselde kayıtlı trafo yerinin devri ile ilgili 13.11.2015 tarihli raporu.

4 - İmar Komisyonunun, İlçemiz Küçükkumla Mahallesi H22A02C2B - H22A03D1A pafta, muhtelif parsellerde yol genişletilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan itirazlarla ilgili 13.11.2015 tarihli raporu

5 - İmar Komisyonunun, İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi ve Yeni Mahalle Kuzeyi 1. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili 13.11.2015 tarihli raporu

6 - İmar Komisyonunun, İlçemiz Umurbey Mahallesi, 337 ve 7542 parsellerin bulunduğu alanda 1/1000 Ölçekli Plan Değişikliği yapılması ile ilgili 13.11.2015 tarihli raporu.

7 - İmar Komisyonunun, Gemlik Çevreyolu Doğusu 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’nda imar hatları ile ilgili 13.11.2015 tarihli raporu.

8 - İmar Komisyonunun, İlçemiz Hisar Mahallesi 1291 ada, 2 parselin tamamının 3. Derece Arkeolojik Sit Alanından çıkarılması ile ilgili 16.11.2015 tarihli raporu.

9 - İmar Komisyonunun, İlçemiz Orhaniye Mahallesi, H22A09A1D pafta, 904 ada 3-4 parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazlar ve İlçemiz Orhaniye Mahallesi, 904 ada, 4 parsel ile 905 ada, 1 parsel nolu taşınmazlar arasındaki alanın Mescit Alanı olarak belirlenmesi ile ilgili 16.11.2015 tarihli raporu.

10 - Hukuk Komisyonu ile İmar Komisyonunun, İlçemiz Kurşunlu, Küçük Kumla, Büyük Kumla, Karacaali ve Narlı Mahallelerinde içkili yer bölgeleri belirlenmesi ile ilgili 16.11.2015 tarihli müşterek raporu.

  
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA