GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

9.12.2015

Toplantı Saati

16:00

Seçim Dönemi

2015

Toplantı Nosu

Aralık


GÜNDEM :  

Gemlik Belediye Meclisi’nin 09/12/2015 Çarşamba günü saat 16:00’da Gemlik Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapacağı 2015 yılı Aralık Ay’ı olağan meclis toplantısına ait gündemdir.


TEKLİFLER

1 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlçemiz Osmaniye ve Hamidiye Mahallesi sınırları içinde kalan ve Doğu Bölgesi olarak planlanan alanda 18. Madde Uygulaması yapılan yerde tekrar uygulama yapılabilmesi için plan tadilatı yapılması ile ilgili yazısı.

2 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlçemiz Küçükkumla Mahallesi 194 ada 10 parselin bulunduğu alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılması ile ilgili yazısı.

3 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlçemiz Hisar Mahallesi 207 ada, 18 parselde bulunan yapıya ilişkin yazısı.

4 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlçemiz Hamidiye Mahallesi H22A09A3C-H22A09D2B pafta muhtelif ada ve parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süresinde yapılan itirazlarla ilgili yazısı.

5 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlçemiz Osmaniye Mahallesi 1076 ada 2 parsel nolu taşınmaza imar durumu alamadığından mağduriyetinin giderilmesi talebi ile ilgili yazısı.

6 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlçemiz Cihatlı Mahallesi 1337, 1338, 1339 parsel nolu taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 05.03.2015 tarih 1540 sayılı Makam Olur’u ile belirlenen Rezerv Yapı Alanından çıkartılması ile ilgili yazısı

7 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Cihatlı Mahallesi 1337, 1338, 1339 parsel nolu taşınmazlara ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan notlarının yeniden değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

8 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlçemiz Hisar Mahallesi H22-A-08-D-4-A pafta 616 ada 87 parsel ve 489 ada 12 parsel nolu taşınmazlar üzerine 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talep edilmesi ile ilgili yazısı.

9 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlçemiz Balıkpazarı Mahallesi 308 ada 5 parselin Belediye Hizmet Alanı olarak belirlenmesi ile ilgili yazısı.

10 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlçemiz Hisar Mahallesi H22-A-08-D-3-B pafta 457 ada 50 parsel üzerine 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talep edilmesi ile ilgili yazısı.

11 - Emlak ve istimlak Müdürlüğünün, İlçemiz Yeni Mahalle 380 ada 1 parsel numaralı taşınmaz ile ilgili yazısı.

                                                                        
RAPORLAR

1 - İmar Komisyonunun, Eşref Dinçer, Demirsubaşı, Osmaniye ve Hamidiye Mahallesi yol Genişlikleri ile ilgili 30.11.2015 tarihli raporu.

2 - İmar Komisyonunun, Hisar Mahallesi 204, 205, 206 ve 207 adalardaki yollarla ilgili çalışma yapılması ile ilgili 30.11.2015 tarihli raporu.

3 - İmar Komisyonunun, İlçemiz Hisar Mahallesi 635 ada, 120 parsel nolu Hazine adına kayıtlı taşınmazın kuzeybatı cephesinde plan değişikliği yapılması ile ilgili 01.12.2015 tarihli raporu.

4 - İmar Komisyonunun, İlçemiz Kurşunlu Mahallesi, H22-A-11-D-3-D, H22-A-11-D-03-C pafta, 1615, 1616, 1628, 1630 ve 2655 parsel nolu taşınmazlar üzerine 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı talebi ile ilgili 03.12.2015 tarihli raporu.

5 - İmar Komisyonunun, Osmaniye Mahallesi 734 ada, 8 parselin mevcut imar hattına göre imar durumu verilmesi ile ilgili 01.12.2015 tarihli raporu.

6 - İmar Komisyonunun, İlçemiz Engürücük Mahallesi H22-A-12-B-1-C pafta 2026 Parsel nolu taşınmaz üzerine 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili 01.12.2015 tarihli raporu

7 - İmar Komisyonunun, İlçemiz Küçükkumla Mahallesi 184 ada, 6, 25 ve 27 parsellerin bulunduğu bölgede drenajın sağlanabilmesi için 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği yapılması ile ilgili 30.11.2015 tarihli raporu.

8 - İmar Komisyonunun, İlçemiz Hisar Mahallesi H22-A-08-D-3-B, H22-A-08-C-4-A pafta, 1210 ada, 4 ve 9 parsel nolu taşınmazların 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı talebi ile ilgili 01.12.2015 tarihli raporu.

9 - İmar Komisyonunun, İlçemiz Küçükkumla 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama imar Planı değişikliğine yapılan itirazlarla ilgili 30.11.2015 tarihli raporu.

10 - İmar Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Küçükkumla Mah. 307 ada, 150 parsel numaralı taşınmazın ticaret alanına alınması ile ilgili 30.11.2015 tarihli raporu.

11 - İmar Komisyonunun, İlçemiz Hisar Mahallesi, H22-A-09-D-1-A pafta 201 ada 5-10-11 parsel nolu taşınmazlar üzerine 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili raporu.

12 - Hukuk Komisyonunun, Teftiş Kurulu Müdürlüğünün, Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili 30.11.2015 tarihli raporu.

13 - Hukuk Komisyonunun, Özel Kalem Müdürlüğünün, Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili 30.11.2015 tarihli raporu.

  
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA