GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

6.1.2016 0

Toplantı Saati

16:00

Seçim Dönemi

2016

Toplantı Nosu

Ocak


GÜNDEM :  

Gemlik Belediye Meclisi’nin 06/01/2016 Çarşamba günü saat 16:00’da Gemlik Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapacağı 2016 yılı Ocak Ay’ı olağan meclis toplantısına ait gündemdir.


TEKLİFLER

1 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Çatı eğimi, şekillenmesi ve malzemesinin belirlenmesi ile ilgili yazısı.

2 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Şehiriçi yollarda bisiklet yolları, bisiklet istasyonları, ve bisiklet yerleri tasarımı ve yapımı ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında düzenleme yapılması ile ilgili yazısı.

3 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlçemiz Kurtul Mahallesi H22-A-13-C-1-A pafta, 856 parsel nolu taşınmaz üzerine sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği onaylanması talebi ile ilgili yazısı.

4 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Gemlik (Bursa) Osmaniye Mahallesi H22-A-09-A-3-B pafta 1087 ada 3-4-8-9 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazla ilgili yazısı.

5 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlçemiz Küçükkumla Mahallesi H22-A-03-D-1-C pafta, 230 ada, 22 parsel nolu taşınmaz üzerine sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanması talebi ile ilgili yazısı.

6 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlçemiz Umurbey Mahallesi 169 ada ile 170 ada arasındaki yolun genişletilmesi ile ilgili yazısı.

7 - Yazı İşleri Müdürlüğünün, Denetim Komisyonu Üye seçimi ile ilgili yazısı.

8 - İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, 2016 yılı için Geçici İşçi Vizeleri ile ilgili yazısı.

9 - İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Sözleşmeli Personel ile ilgili yazısı.

10 - Zabıta Müdürlüğünün, Zabıta personelinin fazla mesai ücretlerinin belirlenmesi.

                                                                        
RAPORLAR

1 - İmar Komisyonunun, Hamidiye Mahallesi 1216 ada, 8 parsel ile 1217 ada, 1 parseldeki taşınmazların önlemli alan değerlendirilmesi ile ilgili 30.12.2015 tarihli raporu.

2 - İmar Komisyonunun, İlçemiz Orhaniye Mahallesi 14 pafta 359 ada 126 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili 30.12.2015 tarihli raporu.

3 - İmar Komisyonunun, otopark bedeli ödenmesi ile ilgili 30.12.2015 tarihli raporu.

4 - İmar Komisyonunun, İlçemiz Gençali Mahallesi Akçaoğluları Mevkii, 3 pafta, 386 parsel nolu taşınmaz malikinin Bursa 1. İdare Mahkemesi 2014/31 E. 2014/737 K. numaralı iptal kararına göre işlem tesis edilmesi ile ilgili 30.12.2015 tarihli raporu.

5 - İmar Komisyonunun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi 593,782,786, 787, 788 adaların bulunduğu bölgede yol genişlikleri ve cephe hatlarında iyileştirme yapılması ile ilgili 30.12.2015 tarihli raporu.

6 - İmar Komisyonunun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi 756, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 769, 770, 899 adalar ve çevre adaların bulunduğu bölgede yol genişlikleri ve cephe hatlarında iyileştirme yapılması ile ilgili 30.12.2015 tarihli raporu.

7 - İmar Komisyonunun, İlçemiz Orhaniye Mahallesi, 8 ada, 8 parseldeki tescilli yapının plan üzerinde tescil taraması yapılması ile ilgili 30.12.2015 tarihli raporu.

8 - İmar Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Umurbey Mahallesi 8485 parsel numaralı Taşınmazın Belediye Hizmet Alanından çıkartılması ile ilgili 30.12.2015 tarihli raporu.

9 - İmar Komisyonunun, İlçemiz Osmaniye ve Hamidiye Mahallesi sınırları içinde kalan ve Doğu Bölgesi olarak planlanan alanda 18. Madde Uygulaması yapılan yerde tekrar uygulama yapılabilmesi için plan tadilatı yapılması ile ilgili 30.12.2015 tarihli raporu.

10 - İmar Komisyonunun, İlçemiz Küçükkumla Mahallesi 194 ada, 10 parselin bulunduğu alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılması ile ilgili 30.12.2015 tarihli raporu.

11 - İmar Komisyonunun, İlçemiz Hisar Mahallesi 207 ada, 18 parselde bulunan yapıya ilişkin plan değişikliği ile ilgili 30.12.2015 tarihli raporu.

12 - İmar Komisyonunun, İlçemiz Hisar Mahallesi H22-A-08-D-4-A pafta, 616 ada, 87 parsel ve 489 ada, 12 parsel nolu taşınmazlar üzerine 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talep edilmesi ile ilgili 30.12.2015 tarihli raporu.

13 - İmar Komisyonunun, İlçemiz Hisar Mahallesi H22-A-08-D-3-B pafta,, 457 ada, 50 parsel üzerine 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili 30.12.2015 tarihli raporu.

14 - İmar Komisyonunun, İlçemiz Yeni Mahalle 380 ada 1 parsel numaralı taşınmaz ile ilgili 30.12.2015 tarihli raporu.

  
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA