GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

3.2.2016 0

Toplantı Saati

16:00

Seçim Dönemi

2016

Toplantı Nosu

Şubat


GÜNDEM :  

Gemlik Belediye Meclisi’nin 03/02/2016 Çarşamba günü saat 16:00’da Gemlik Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapacağı 2016 yılı Şubat Ay’ı olağan meclis toplantısına ait gündemdir.


TEKLİFLER

1 - Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, Mülkiyeti Belediyemize ait Eşref Dinçer Mahallesi Kemer Sokak Ömer Kahraman Hizmet binasında bulunan düğün salonunu, Okul Aile Birlikleri, Dernekler, Siyasi Partilerin, kültürel faaliyetler ve kongreleri için salon kullanım ücreti belirlenmesi ile ilgili yazısı.

2 - İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 yıllarını kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmenin 28. maddesi gereği memur personellerimize ilave derece verileceğinden Dolu –Boş Kadro değişikliği ile ilgili yazısı.

3 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Bursa İli Gemlik İlçesi H22A09A1D - H22A09A4A- H22A09A4B Gemlik Arkeolojik Sit Alanları Koruma Amaçlı İmar Planı Askı İtirazları ile ilgili yazısı.

4 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Yeni Mahalle Çukurbahçe çevre yolu bağlantısında yaşanan trafik sorunlarının giderilmesi ve kaza risklerinin önlenmesine yönelik vatandaş taleplerine istinaden 954-958 adaların bulunduğu alan ve çevresinde düzenleme yapılması ile ilgili yazısı.

5 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Kayhan Mahallesi 877 ada 26, 27, 28, 29, 102, 134, 176 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve çevresinde 9 m.lik yol aksının devamlılığının sağlanmasına yönelik plan değişikliği ile ilgili yazısı.

6 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Halitpaşa Mahallesi 321 ada 3-8-11-12-20-21 parsel numaralı taşınmazların planda müze alanında kalması sebebiyle kamulaştırma programına alınması ile ilgili yazısı.

7 - Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün, Roman Kültürü Yaşatma ve Dayanışma Derneği ihtiyaçlarını Karşılanması ve ortak proje yapılması için Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısı.

8 - Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün, Adliye Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifine vakum ambalaj makinesi alınıp hibe edilmesi ile ilgili yazısı.

                                                                        
RAPORLAR

1 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Kurtul Mahallesi H22A13C1A pafta, 586 parsele ilişkin gelen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği başvurusunun değerlendirilmesi ile ilgili 22.01.2016 tarihli raporu.

2 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Umurbey Mahallesi 169 ada ile 170 ada arasındaki yolun genişletilmesi ile ilgili 22.01.2016 tarihli raporu.

3 - İmar Komisyonu’nun, Şehir içi yollarda bisiklet yolları, bisiklet istasyonları ve bisiklet yerleri tasarımı ve yapımı ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında düzenleme yapılmasına ilişkin 22.01.2016 tarihli raporu.

  
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA