GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

8.2.2016 0

Toplantı Saati

17:00

Seçim Dönemi

2016

Toplantı Nosu

Şubat


GÜNDEM :  

Gemlik Belediye Meclisi’nin 08/02/2016 Pazartesi günü saat 17:00’de Gemlik Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapacağı 2016 yılı Şubat Ay’ı olağan meclis toplantısının 2.birleşimine ait gündemdir


TEKLİFLER
                                                                        
RAPORLAR

1 - Plan Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait Eşref Dinçer Mahallesi, Kemer Sokak, Ömer KAHRAMAN Hizmet binasında bulunan 11 Eylül Düğün Salonunun, Okul Aile Birlikleri, Dernekler, Siyasi Partilerin, kültürel faaliyetler ve kongreleri için salon kullanım ücreti belirlenmesi ile ilgili 05.02.2016 tarihli raporu.

2 - Plan Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Halitpaşa Mahallesi, 321 ada, 3 – 8 – 11 – 12 – 20 – 21 parsel numaralı taşınmazların planda müze alanında kalması sebebiyle kamulaştırma programına alınması ile ilgili 05.02.2016 tarihli raporu.

3 - Plan Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Umurbey Mahallesi, Karanfil Sokak, --- pafta, --- ada, 6868, 6869, 6870, 6871 parsel numaralı taşınmazların yolda kalan kısımlarının kamulaştırılması ile ilgili 05.02.2016 tarihli raporu.

4 - İmar Komisyonu’nun, Bursa İli Gemlik İlçesi H22A09A1D - H22A09A4A- H22A09A4B Gemlik Arkeolojik Sit Alanları Koruma Amaçlı İmar Planı Askı İtirazları ile ilgili 08.02.2016 tarihli raporu.

  
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA