GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

2.3.2016 0

Toplantı Saati

16:00

Seçim Dönemi

2016

Toplantı Nosu

Mart


GÜNDEM :  

Gemlik Belediye Meclisi’nin 02/03/2016 Çarşamba günü saat 16:00’da Gemlik Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapacağı 2016 yılı Mart ayı olağan meclis toplantısına ait gündemdir.


TEKLİFLER

1 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Hamidiye Mahallesi, 183-438-514-528-529-555-556-558- 559-584-594-597-598-619-622-623-793 adaların bulunduğu alanda yol genişliklerinin artırılmasına yönelik 1/1000 ölçekli Plan Değişikliği yapılması ile ilgili yazısı.

2 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Osmaniye Mahallesi, 69-72-73-84-85-102-103-104-106-432- 433-534-539-540-571-572-573-574-628-631 adaların bulunduğu alanda yol genişliklerinin artırılmasına yönelik 1/1000 ölçekli Plan Değişikliği yapılması ile ilgili yazısı.

3 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Umurbey Mahallesi H22A09C1C pafta, 337 ve 7542 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itiraz ilgili yazısı.

4 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2013/17 sayılı Genelgesi doğrultusunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ ne gönderilen Gemlik Belediye Meclisi’nin 06.04.2015 tarih 90 sayılı kararı ile kabul edilerek Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 21.05.2015 tarih ve 979 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri hakkında gönderilen plan inceleme raporunun değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

5 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçe sınırları içinde yer alan mevcut sanayi ve depolama alanlarında ilave kömür, kurşun, çinko, amonyak, nitrikasit v.b. madenler ile yanıcı, parlayıcı, boğucu ve patlayıcı cinsten madenlerin depolanması, işletilmesi, üretim ve satışı yapılamaz.” şeklindeki 1/1000 ölçekli Nazım imar Planı Notunun iptaline ilişkin yazısı.

6 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün Cumhuriyet Mahallesi, Yeni Mahalle ve Osmaniye Mahallesi 2. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan itirazlar ile ilgili yazısı

7 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Demirsubaşı Mahallesi 218 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz planda yolda kaldığından, Kamulaştırma programına alınması ile ilgili yazısı.

8 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Halitpaşa Mahallesi 314 ada, 1-11-12 parsel numaralı taşınmazlar planda yolda kaldığından, Kamulaştırma programına alınması ile ilgili yazısı.

9 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, 1/2 hissesi Maliye Hazinesine ait olan, İlçemiz Umurbey Mahallesi, 52 parsel numaralı taşınmaz planda yolda kaldığından, Kamulaştırma programına alınması ile ilgili yazısı.

10 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Eşref Dinçer Mahallesi, Buket Sokak 626 Ada 148 Parsel malikinin maddi ve manevi tazminat talebi veya söz konusu taşınmazın Gemlik Belediyesi’nce kamulaştırılması ile ilgili yazısı.

11 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 335 ada, 343 parsel numaralı taşınmaz planda park alanında kaldığından, Kamulaştırma programına alınması veya plan değişikliği yapılması ile ilgili yazısı.

                                                                        
RAPORLAR

1 - Tarım Balıkçılık ve Turizm Komisyonu’nun, İlçemiz Adliye Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifine vakum ambalaj makinesi alınması ile ilgili 26.02.2016 tarihli raporu.

2 - İmar Komisyonu’nun, Orhaniye Mahallesi Kayıkhane Mevkiinde Gemlik Belediyesi’nin hissedarı olduğu arsa ile ilgili 23.02.2016 tarihli raporu.

3 - İmar Komisyonu’nun, Umurbey Mahallesi, 8485 parsel nolu taşınmaz ile ilgili 23.02.2016 tarihli raporu.

4 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Yeni Mahalle 954-958 adaların bulunduğu alan ve çevresinde düzenleme yapılması ile ilgili 23.02.2016 tarihli raporu.

5 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Kayhan Mahallesi 877 ada 26, 27, 28, 29, 102, 134, 176 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve çevresinde 9 m.’lik yol aksının devamlılığının sağlanmasına yönelik plan değişikliğinin değerlendirilmesi ile ilgili 23.02.2016 tarihli raporu.

6 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Küçükkumla Mahallesi, 110 ada, 9 parsel nolu taşınmaz ile ilgili 23.02.2016 tarihli raporu.

  
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA