GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

7.3.2016 0

Toplantı Saati

17:00

Seçim Dönemi

2016

Toplantı Nosu

Mart


GÜNDEM :  

Gemlik Belediye Meclisi’nin 07/03/2016 Pazartesi günü saat 17:00’de Gemlik Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapacağı 2016 yılı Mart ayı olağan meclis toplantısının 2.birleşimine ait gündemdir.


TEKLİFLER
                                                                        
RAPORLAR

1 - Plan Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Demirsubaşı Mahallesi 218 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz planda yolda kaldığından, Kamulaştırma programına alınması ile ilgili 04.03.2016 tarihli raporu.

2 - Plan Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Halitpaşa Mahallesi 314 ada, 1 – 11 - 12 parsel numaralı taşınmazlar planda yolda kaldığından, kamulaştırma programına alınması ile ilgili 04.03.2016 tarihli raporu.

3 - Plan Bütçe Komisyonu’nun, Sermayesinin tamamı Gemlik Belediyesi’ne ait olan GEMTAŞ Gemlik İnşaat Taahhüt San. Ve Tic. A.Ş. için 1.000.000,00 TL. sermaye aktarımı yapılması ile ilgili 04.03.2016 tarihli raporu.

4 - Plan Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait Gemlik İlçesi, Adliye Mahallesi, 1175 parsel numaralı taşınmazın satışı ile ilgili 04.03.2016 tarihli raporu.

5 - Plan Bütçe Komisyonu’nun,1/2 hissesi Maliye Hazinesine ait olan, İlçemiz Umurbey Mahallesi, 52 parsel numaralı taşınmaz planda yolda kaldığından, Kamulaştırma programına alınması ile ilgili 04.03.2016 tarihli raporu

6 - Hukuk Komisyonu ile Plan Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Eşref Dinçer Mahallesi, Buket Sokak 626 Ada 148 Parsel malikinin maddi ve manevi tazminat talebi veya söz konusu taşınmazın Gemlik Belediyesi’nce kamulaştırılması hususundaki talebi ile ilgili 07.03.2016 tarihli müşterek raporu

7 - İmar Komisyonu’nun; Cumhuriyet Mahallesi, Yeni Mahalle ve Osmaniye Mahallesi 2. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan itirazlar ile ilgili 04.03.2016 tarihli raporu

8 - Gemport A.Ş.’deki hisselerimiz nedeniyle hisse artırımına katılıp katılmama hususunda bir karar alınması.

9 - Hukuk Komisyonu’nun; Yeni pazar kurulması ve Açık Pazar yerinin kapatılması ile ilgili 07.03.2016 tarihli raporu.

10 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Hisar Mahallesi Niyazi Bey Cami yanında 198 ada 38 parselde bulunan arsanın İlçe Müftülüğümüz tarafından Bilgi Evi ve Kuran Kursu yapılmak kaydı ile Maliye Hazinesine bedelsiz devri.

  
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA