GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

6.4.2016 0

Toplantı Saati

16:00

Seçim Dönemi

2016

Toplantı Nosu

Nisan


GÜNDEM :  

Gemlik Belediye Meclisi’nin 06/04/2016 Çarşamba günü saat 16:00’da Gemlik Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapacağı 2016 yılı Nisan ayı olağan meclis toplantısına ait gündemdir.


TEKLİFLER

1 - Yazı İşleri Müdürlüğü’nün, 5393 sayılı yasanın 19.maddesi hükümleri dahilinde gizli oyla 1. ve 2. Meclis Başkan vekili seçimi ile ilgili yazısı. ( 2 kişi )

2 - Yazı İşleri Müdürlüğü’nün; 5393 sayılı yasanın 19.maddesi hükümleri dahilinde gizli oyla meclis katibi seçilmesi ile ilgili yazısı. (2 asil 2 yedek)

3 - Yazı İşleri Müdürlüğü’nün, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 33.maddesine istinaden gizli oyla Belediye Encümen üyesi seçimi ile ilgili yazısı. (3 kişi)

4 - Yazı İşleri Müdürlüğü’nün, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesine istinaden açık oyla Plan Bütçe Komisyonu üyelerinin seçimi ile ilgili yazısı.

5 - Yazı İşleri Müdürlüğü’nün, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesine istinaden açık oyla İmar Komisyonu üyelerinin seçimi ile ilgili yazısı.

6 - Yazı İşleri Müdürlüğü’nün, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesine istinaden açık oyla Milli Eğitim Kültür ve Spor Komisyonu üyelerinin seçimi ile ilgili yazısı.

7 - Yazı İşleri Müdürlüğü’nün, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesine istinaden açık oyla Hukuk Komisyonu üyelerinin seçimi ile ilgili yazısı.

8 - Yazı İşleri Müdürlüğü’nün, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesine istinaden açık oyla Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu üyelerinin seçimi ile ilgili yazısı.

9 - Yazı İşleri Müdürlüğü’nün, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesine istinaden açık oyla Tarım Balıkçılık ve Turizm Komisyonu üyelerinin seçimi ile ilgili yazısı.

10 - Yazı İşleri Müdürlüğü’nün, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesine istinaden açık oyla Doğal Afetler ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu üyelerinin seçimi ile ilgili yazısı.

11 - Yazı İşleri Müdürlüğü’nün, Bursa Belediyeler Birliği Meclisi üyelerinin görev süresi dolduğundan, İlk Mahalli Seçimlere kadar görev yapmak üzere açık oyla Bursa Belediyeler Birliği Meclis üyeliğine 2 asil ye 2 yedek üye seçimine dair yazısı.

12 - Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. Maddesi hükmünce hazırlanan 2015 Yılı Faaliyet Raporu’nun 5393 sayılı yasanın 56. maddesine istinaden görüşülmesi ile ilgili yazısı.

13 - Zabıta Müdürlüğü’nün, Zabıta personelinin fazla mesai ücretlerinin belirlenmesine dair yazısı.

14 - Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün, Belediyemize ait araçların hurdaya ayrılması ve satış işlemi yapılması ile ilgili yazısı.

15 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hisar ve Umurbey Mahalleleri 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edilen yaklaşık 2 hektar alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ile ilgili yazısı.

16 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hisar Mahallesi H22A08C1B-C pafta, 635 ada, 120 parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan itirazla ilgili yazısı.

17 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Küçükkumla Mahallesi H22A03A3D pafta 307 ada 150 parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan itirazla ilgili yazısı.

18 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanan Mikrobölgeleme Etüt Raporları ile tamamlanan “Önemli Alan 5.1.b.” değerlendirmesine göre İlçemiz Hamidiye Mahallesi (eski 120 ada 2-25 parseller) 756 ada 309-316 parseller, 1256 ada1-9 parseller ve 1216 adanın yapılaşma koşullarının 26.04.2011 tarih ve 30.06.2011 tarihli bilirkişi raporları doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

19 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hisar Mahallesi H22A09D1A pafta 184 ada, 8, 9, 21, 24, 25, 31 parsellere ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili yazısı.

20 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, UEDAŞ’tan gelen talep üzerine 12 adet trafo merkezi yerinin İmar Planı tadilatının onaylanması teklifi ile ilgili yazısı.

21 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Osmaniye Mahallesi H22A09A3A pafta, 1232 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili yazısı.

22 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Umurbey Mahallesi tarihi kent merkezinde cephe sağlıklaştırma projesi hazırlanması ile ilgili yazısı.

23 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Narlı Mahallesi, H22A01B2B pafta 1241 parsel, 257 parsel ve parselin batısında yer alan tapulama harici fundalık alana ilişkin sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili yazısı.

24 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Narlı Mahallesi, H22A01B1B pafta, 1353, 1466 parsellere ilişkin sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili yazısı.

25 - Emlak ve istimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Yeni Mahalle 17 pafta, 61 ada 13 parsel numaralı taşınmazın 1/2 hissesinin Gemlik Belediyesi’nce satın alınması ile ilgili yazısı.

26 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Cihatlı Mahallesi Muhtarlığı ile Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin zeytin işleme tesisi kurulması amacıyla yeterli büyüklükte ve uygun bir yerde arazi ihtiyaçlarının hazine ve köy merasından karşılanması talebi ile ilgili yazısı

27 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Dr. Ziya Kaya Mahallesi 860 ada, 3 parsel (eski 1-2) 861 ada, 4 parsel (eski 1-2-3) 862 ada,3 parselde ( eski1-2) yapımı tamamlanan kapalı pazar yeri ile ilgili yazısı.

28 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, İlçemizin muhtelif Mahallelerinde üzerinde çeşme bulunan taşınmazların Buski Genel Müdürlüğüne devrinin yapılması ile ilgili yazısı.

                                                                        
RAPORLAR

1 - Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, Gürcistan Akhaltsikhe (Ahıska) Belediyesi ile Gemlik Belediyesiyle Kardeş şehir ilişkisi kurma talebi ile ilgili 30.03.2016 tarihli raporu.

2 - Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, Dr. Ziya Kaya Mahallesinde bulunan Hürriyet Sokağın yine aynı mahallede bulunan Hürriyet Caddesi ile olan isim benzerliği sebebiyle, meydana gelmesi muhtemel karışıklıkların ortadan kaldırılması amacıyla, Hürriyet Sokak isminin Şehit Rüstem KOÇ olarak değiştirilmesi ile ilgili 30.03.2016 tarihli raporu.

3 - Tarım Balıkçılık ve Turizm Komisyonu’nun, ilçemizde yaşanan yoğun kar yağışları nedeniyle zeytin ağaçlarındaki zarar ve ziyanla ilgili 21.03.2016 tarihli raporu.

4 - Milli Eğitim Kültür ve Spor Komisyonu, İmar Komisyonu ve Hukuk Komisyonu’nun, Gemlik Merkez Avcılık ve Atıcılık Derneği’nin Meydan projesi kapsamında Dernek binasının tahliye edilmesi nedeniyle Derneğe uygun bir Lokal yerinin tespiti yapılması ile ilgili müşterek raporları.

5 - Plan Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonu’nun Eğitime ve Sanata Yardım Derneği’nin öğrenci yurdu ile ilgili taleplerine ilişkin 31.03.2016 tarihli müşterek raporu .

6 - Hukuk Komisyonu’nun, Mülkiyeti Gemlik Belediyesine ait İlçemiz Hisar Mahallesi 185 ada 121 parsel Termal Tesisi yerinin Bursa Büyükşehir Belediyesi‘ne devrinin yapılması ile ilgili 31.03.2016 tarihli raporu

7 - İmar Komisyonu’nun, Eski Hayvan Pazarı olan bölgenin uygun kısmına futbol federasyonu standartlarına uygun saha yapılması ile ilgili 18.03.2016 tarihli raporu.

8 - İmar Komisyonu’nun, Gemlik Ovası ve Küçükkumla Ovasının aynı zemin karakterine sahip olması nedeniyle Küçükkumla İmar planlarının zemin koşulları doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi ile ilgili 18.03.2016 tarihli raporu.

9 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi H22A08B1B ve H22A08B2A Pafta, 887 ada, 1 parsel ile 653 ada 149, 150, 151, 152, 153, 154 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine yapılan itirazlarla ilgili 30.03.2016 tarihli raporu

10 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Kurşunlu Mahallesi, H22-A-11-D-3-D, H22-A-11-D-03-C pafta, 1615, 1616, 1628, 1630 ve 2655 parsel nolu taşınmazlar üzerine 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı talebi ile ilgili 25.03.2016 tarihli raporu

11 - İmar Komisyonu’nun, Hamidiye Mah.183-438-514-528-529-555-556-558-559-584-594-597-598- 619-622-623-793 adaların bulunduğu alanda yol genişliklerinin artırılmasına yönelik 1/1000 ölçekli Plan Değişikliği yapılması ile ilgili 25.03.2016 tarihli raporu

12 - İmar Komisyonu’nun, Osmaniye Mah. 69-72-73-84-85-102-103-104-106-432-433-534-539-540- 571-572-573-574-628-631 adaların bulunduğu alanda yol genişliklerinin artırılmasına yönelik 1/1000 ölçekli Plan Değişikliği yapılması ile ilgili 25.03.2016 tarihli raporu.

13 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Umurbey Mahallesi H22A09C1C pafta, 337 ve 7542 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazla ilgili 25.03.2016 tarihli raporu.

14 - İmar Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2013/17 sayılı Genelgesi doğrultusunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ ne gönderilen Gemlik Belediye Meclisi’nin 6.04.2015 tarih 90 sayılı kararı ile kabul edilerek Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 21.05.2015 tarih ve 979 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri hakkında gönderilen plan inceleme raporunun değerlendirilmesi ile ilgili 25.03.2016 tarihli raporu.

15 - İmar Komisyonu’nun, Gemlik İlçe sınırları içinde yer alan mevcut sanayi ve depolama alanlarında 1/1000 ölçekli Nazım imar Planı Notunun iptaline ilişkin 25.03.2016 tarihli raporu.

16 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hisar Mahallesi 201 ada 10 parsel nolu taşınmaza yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması ile ilgili 18.03.2016 tarihli raporu.

  
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA