GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

12.4.2016

Toplantı Saati

17:00

Seçim Dönemi

2016

Toplantı Nosu

Nisan


GÜNDEM :  

Gemlik Belediye Meclisi’nin 12/04/2016 Salı günü saat 17:00’de Gemlik Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapacağı 2016 yılı Nisan ayı olağan meclis toplantısının 2.birleşimine ait gündemdir.


TEKLİFLER

1 - Yazı İşleri Müdürlüğü’nün, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 33.maddesine istinaden gizli oyla Belediye Encümen üyesi seçimi ile ilgili yazısı. (3 kişi)

2 - Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. Maddesi hükmünce hazırlanan 2015 Yılı Faaliyet Raporu’nun 5393 sayılı yasanın 56. maddesine istinaden görüşülmesi ile ilgili yazısı.

                                                                        
RAPORLAR

1 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi H22A08B1B ve H22A08B2A Pafta, 887 ada, 1 parsel ile 653 ada 149, 150, 151, 152, 153, 154 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine yapılan itirazlarla ilgili 30.03.2016 tarihli raporu

2 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Kurşunlu Mahallesi, H22-A-11-D-3-D, H22-A-11-D-03-C pafta, 1615, 1616, 1628, 1630 ve 2655 parsel nolu taşınmazlar üzerine 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı talebi ile ilgili 25.03.2016 tarihli raporu

3 - İmar Komisyonu’nun, Hamidiye Mah. 183-438-514-528-529-555-556-558-559-584-594-597-598- 619-622-623-793 adaların bulunduğu alanda yol genişliklerinin artırılmasına yönelik 1/1000 ölçekli Plan Değişikliği yapılması ile ilgili 25.03.2016 tarihli raporu

4 - İmar Komisyonu’nun, Osmaniye Mah. 69-72-73-84-85-102-103-104-106-432-433-534-539-540- 571-572-573-574-628-631 adaların bulunduğu alanda yol genişliklerinin artırılmasına yönelik 1/1000 ölçekli Plan Değişikliği yapılması ile ilgili 25.03.2016 tarihli raporu.

5 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Umurbey Mahallesi H22A09C1C pafta, 337 ve 7542 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazla ilgili 25.03.2016 tarihli raporu.

6 - İmar Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2013/17 sayılı Genelgesi doğrultusunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ ne gönderilen Gemlik Belediye Meclisi’nin 6.04.2015 tarih 90 sayılı kararı ile kabul edilerek Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 21.05.2015 tarih ve 979 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri hakkında gönderilen plan inceleme raporunun değerlendirilmesi ile ilgili 25.03.2016 tarihli raporu.

7 - İmar Komisyonu’nun, Gemlik İlçe sınırları içinde yer alan mevcut sanayi ve depolama alanlarında 1/1000 ölçekli Nazım imar Planı Notunun iptaline ilişkin 25.03.2016 tarihli raporu.

8 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hisar Mahallesi 201 ada 10 parsel nolu taşınmaza yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması ile ilgili 18.03.2016 tarihli raporu.

9 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hisar ve Umurbey Mahalleleri 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edilen yaklaşık 2 hektar alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ile ilgili 08.04.2016 tarihli raporu.

10 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hisar Mahallesi H22A08C1B-C pafta, 635 ada, 120 parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan itirazla ilgili 08.04.2016 tarihli raporu.

11 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Küçükkumla Mahallesi H22A03A3D pafta 307 ada, 150 parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan itirazla ilgili 08.04.2016 tarihli raporu.

12 - İmar Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanan Mikrobölgeleme Etüt Raporları ile tamamlanan “Önemli Alan 5.1.b.” değerlendirmesine göre İlçemiz Hamidiye Mahallesi (eski 120 ada 2-25 parseller) 756 ada 309-316 parseller, 1256 ada 1-9 parseller ve 1216 adanın yapılaşma koşullarının 26.04.2011 tarih ve 30.06.2011 tarihli bilirkişi raporları doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi ile ilgili 08.04.2016 tarihli raporu.

13 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hisar Mahallesi H22A09D1A pafta 184 ada, 8, 9, 21, 24, 25, 31 parsellere ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili 08.04.2016 tarihli raporu.

14 - İmar Komisyonu’nun, UEDAŞ’tan gelen talep üzerine 12 adet trafo merkezi yerinin İmar Planı tadilatının onaylanması teklifi ile ilgili 08.04.2016 tarihli raporu.

15 - Plan Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonu’nun Gemport Gemlik Liman ve Depolama İşletmeleri A.Ş.’nin sermaye artırımı talebi ile ilgili 04.04.2016 tarihli müşterek raporu.

  
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA