GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

4.5.2016 0

Toplantı Saati

17:00

Seçim Dönemi

2016

Toplantı Nosu

Mayıs


GÜNDEM :  

Gemlik Belediye Meclisi’nin 04/05/2016 Çarşamba günü, saat 17:00’de Gemlik Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapacağı 2016 yılı Mayıs ayı olağan meclis toplantısına ait gündemdir.


TEKLİFLER

1 - Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne tahsis edilen araçlarla ilgili yazısı.

2 - Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Belediyemizin 2015 Mali Yılına ait kesin hesapları ile ilgili yazısı.

3 - Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Cihatlı Hafriyat döküm sahamızda uygulanan ücret tarifesiyle ilgili yazısı.

4 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hamidiye Mahallesi H22A09B4C pafta 124 ada 11 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili yazısı.

5 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hamidiye Mahallesi H22A09A3D pafta muhtelif ada ve parsellerde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine yapılan itirazlarla ilgili yazısı.

6 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Gemlik Çevreyolu Doğusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile İmar Uygulaması arasındaki uyuşmazlık nedeniyle gerekli düzeltmelerin yapılması ile ilgili yazısı.

7 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Umurbey Mahallesi H22A09C1B pafta 147 ada 12 ve 13 parsellerde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan itirazla ilgili yazısı.

8 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Balıkpazarı Mahallesi 530 ada, 1 ve 10 parsel ile 304 ada 2 parsel ve Yeni Mahalle 971 ada 3 parsel nolu taşınmazların 1/1000 Ölçekli Uygulama imar Planı Değişikliği ile ilgili yazısı.

9 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, imar planında Teknik Altyapı Alanında ( Otopark) kalan İlçemiz Hamidiye Mahallesi 553 ada, 40-41(1/2 si) 42-43-45-48-137-140-142 parsel numaralı taşınmazların Bursa Büyükşehir Belediyesine devri i ile ilgili yazısı.

10 - Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün, Marmara Belediyeler Birliği ile yapılacak organizasyonla, Muharip Gazilerimiz için 25-28 Mayıs 2016 tarihleri arasında Bosna Hersek’e düzenlenecek olan, kültür ve inceleme ziyareti ile ilgili yazısı.

                                                                        
RAPORLAR

1 - İmar Komisyonu’nun, Cumhuriyet Mahallesi, Yeni Mahalle ve Osmaniye Mahallesi 2. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan itirazlar ile ilgili 27.04.2016 tarihli raporu.

2 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Cumhuriyet (tapu kayıtlarında Orhaniye) Mahallesi 335 ada, 343 parsel numaralı taşınmaz planda park alanında kalması sebebiyle, kamulaştırma programına alınması veya plan değişikliği yapılması ile ilgili 27.04.2016 tarihli raporu.

3 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hisar ve Umurbey Mahalleleri 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edilen yaklaşık 2 hektar alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ile ilgili 21.04.2016 tarihli raporu.

4 - İmar Komisyonu’nun, Küçük Sanayi Sitesi giriş ve ara yolları ile ilgili 25.04.2016 tarihli raporu.

5 - İmar Komisyonu’nun, belirlenen yeni fay hatlarının geçtiği yerlerle ilgili 25.04.2015 tarihli raporu.

6 - İmar Komisyonu ile Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, Umurbey Mahallesi tarihi kent merkezinde cephe sağlıklaştırma projesi hazırlanması ile ilgili 27.04.2016 tarihli müşterek raporu.

7 - İmar Komisyonu’nun, 06.04.2016 tarihli Olağan Meclis toplantısında komisyona havale edilen konulardan 1/21, 1/23, 1/24, 1/26 nolu gündem maddeleri ile, - İlçemiz Umurbey Mahallesi sınırlarında kain ve tapunun H22A9C1A-9B4D paftalar, 157 ada, 2 parsel ve - Hisar Mahallesi, 1325 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliği yapılmasına dair önergeler için ek süre verilmesi ile ilgili 25.04.2016 tarihli raporu.

  
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA