GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

9.5.2016 0

Toplantı Saati

17:00

Seçim Dönemi

2016

Toplantı Nosu

Mayıs


GÜNDEM :  

Gemlik Belediye Meclisi’nin 09/05/2016 Pazartesi günü, saat 17:00’de Gemlik Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapacağı 2016 yılı Mayıs ayı olağan meclis toplantısının II. Birleşimine ait gündemdir.


TEKLİFLER
                                                                        
RAPORLAR

1 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hisar Mah. 616 ada 87 parsel ve 489 ada 12 parsel nolu taşınmazlara ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine dair 06.05.2016 tarihli raporu

2 - İmar Komisyonu’nun, Cumhuriyet Mahallesi, Yeni Mahalle ve Osmaniye Mahallesi 2. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan itirazlar ile ilgili 06.05.2016 tarihli raporu.

3 - İmar Komisyonu’nun, Hamidiye Mahallesi H22A09B4C pafta 124 ada 11 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili 06.05.2016 tarihli raporu.

4 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Umurbey Mahallesi H22A09C1B pafta 147 ada 12 ve 13 parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazın değerlendirilmesi talebi ile ilgili 06.05.2016 tarihli raporu.

5 - İmar Komisyonu’nun Osmaniye (Eşref Dinçer) Mahallesi, 30 pafta 628 ada 52-176-177-55-190-191 parsel numaralı taşınmazlarla ilgili 06.05.2016 tarihli raporu.

6 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi 756 ada 390 parsele yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılması ile ilgili 06.05.2016 tarihli raporu.

7 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi, 865 ada 2 parsel nolu taşınmazla ilgili 06.05.2016 tarihli raporu.

8 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Osmaniye Mahallesi 1252 ada 1 parsel ve 82 ada 231 parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılması ile ilgili 06.05.2016 tarihli raporu.

9 - İmar Komisyonu’nun, Engürücük Mahallesi 1897, 1983, 1986 parsellerle ilgili 06.05.2016 tarihli raporu.

10 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Belediyemizin 2015 Mali Yılına ait kesin hesapları ile ilgili raporu.

11 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Cihatlı Hafriyat döküm sahamızda uygulanan ücret tarifesiyle ilgili 09.05.2016 tarihli raporu.

12 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Kayhan Mahallesi, 258 ada, 5 ve 8 parsel numaralı taşınmazlar yolda kaldığından, kamulaştırma programına alınmasına dair 09.05.2016 tarihli raporu.

  
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA