GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

1.6.2016 0

Toplantı Saati

17:00

Seçim Dönemi

2016

Toplantı Nosu

Haziran


GÜNDEM :  

Gemlik Belediye Meclisi’nin 01/06/2016 Çarşamba günü, saat 17:00’de Gemlik Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapacağı 2016 yılı Haziran ayı Olağan Meclis Toplantısına ait gündemdir.


TEKLİFLER
                                                                        
RAPORLAR

1 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Yeni Mahalle 380 ada 1 parsel numaralı taşınmaz ile ilgili 26.05.2016 tarihli raporu.

2 - İmar Komisyonu’nun, UEDAŞ’tan gelen talep üzerine 12 adet trafo merkezi yerinin İmar Planı tadilatının onaylanması teklifi ile ilgili 24.05.2016 tarihli raporu.

3 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi H22A09A3D pafta muhtelif ada ve parsellerde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine yapılan itirazlarla ilgili 24.05.2016 tarihli raporu.

4 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Balıkpazarı Mahallesi 530 ada, 1 ve 10 parsel ile 304 ada 2 parsel ve Yeni Mahalle 971 ada 3 parsel nolu taşınmazların 1/1000 Ölçekli Uygulama imar Planı Değişikliği ile ilgili 26.05.2016 tarihli raporu.

5 - İmar Komisyonu ile Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, Kent estetiğinin sağlanmasıyla ilgili 26.05.2016 tarihli müşterek raporu

6 - İmar Komisyonu’nun, 04.05.2016 tarihli Olağan Meclis toplantısında komisyona havale edilen konulardan 1/6, 1/14 ve 1/18 nolu gündem maddeleri için ek süre verilmesi ile ilgili 24.05.2016 tarihli raporu.

  
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA