GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

3.6.2016 0

Toplantı Saati

18:00

Seçim Dönemi

2016

Toplantı Nosu

Haziran


GÜNDEM :  

Gemlik Belediye Meclisi’nin 03/06/2016 Cuma günü, saat 18:00’de Gemlik Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapacağı 2016 yılı Haziran ayı olağan meclis toplantısının II. Birleşimine ait gündemdir.


TEKLİFLER
                                                                        
RAPORLAR

1 - Hukuk Komisyonu’nun, İlçemizin muhtelif Mahallelerinde bulunan taşınmazların Buski Genel Müdürlüğüne devri ile ilgili 02.06.2016 tarihli raporu.

2 - Hukuk Komisyonu’nun, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne tahsis edilen araçlarla ilgili 02.06.2016 tarihli raporu.

3 - Hukuk Komisyonu’nun, İlçemiz Güvenli Mahallesi, Atıksu Avan Projesi kapsamında Fosseptik Yeri olarak belirlenen ve kadastral planda yol boşluğunda kaldığı tespit edilen alanın Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresine tahsisi ile ilgili 02.06.2016 tarihli raporu.

4 - İmar Komisyonu’nun, Yeni Mahalle 971 ada 3 parsel nolu taşınmazların 1/1000 Ölçekli Uygulama imar Planı Değişikliği ile ilgili 03.06.2016 tarihli raporu

5 - İmar Komisyonu’nun, Gemlik Belediye Meclisi’nin 02.03.2016 tarih ve 37 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 22.03.2016 tarih 672 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazlarla ilgili 03.06.2016 tarihli raporu.

6 - İmar Komisyonu’nun Gemlik Belediye Meclisi’nin 02.03.2016 tarih ve 38 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 22.03.2016 tarih 672 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazlarla ilgili 03.06.2016 tarihli raporu.

7 - İmar Komisyonu’nun, Gemlik Belediye Meclisi’nin 03.02.2016 tarih ve 28 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.03.2016 tarih 521 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazlarla ilgili 03.06.2016 tarihli raporu.

8 - İmar Komisyonu’nun, Gemlik Belediye Meclisi’nin 07.03.2016 tarih ve 46 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 22.03.2016 tarih 672 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazlarla ilgili 03.06.2016 tarihli raporu.

9 - Plan Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Gemlik Belediyesine ait Hamidiye Mahallesi Kamyon Garajı bölgesinde bulunan muhtelif parsellerin takas veya satışı ile ilgili 03.06.2016 tarihli raporu.

10 - Plan Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz sınırları içerisinde Park, Yeşil Alan, Yol vb. kamulaştırmalar ile mevcut yolların tamiratı, asfaltlanması gibi yatırımlarda kullanılmak üzere İller Bankasından kredi alınması ile ilgili 03.06.2016 tarihli raporu.

  
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA