GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

13.7.2016

Toplantı Saati

17:00

Seçim Dönemi

2016

Toplantı Nosu

Temmuz


GÜNDEM :  

Gemlik Belediye Meclisi’nin 13/07/2016 Çarşamba günü, saat 17:00’de Gemlik Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapacağı 2016 yılı Temmuz ayı Olağan Meclis Toplantısına ait gündemdir.


TEKLİFLER

1 - Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün, araç kiralama yerleri ile ilgili yazısı.

2 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Osmaniye Mahallesi H22A09A3A pafta, 1227 ve 1248 adalar arasındaki alana ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi ile ilgili yazısı.

3 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hisar Mahallesi 453 ada, 13 parselle ilgili yazısı.

4 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hamidiye Mahallesi 437 ada, 1 parsel nolu taşınmazda trafo yeri belirlenmesi ile ilgili yazısı.

5 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Osmaniye Mahallesi H22A09A4B/C paftalar, 631 ada, 60 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi ile ilgili yazısı.

6 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hisar Mahallesi 207 ada, 18 parselde bulunan yapının bulunduğu alanın Konut alanına alınmasına ilişkin yazısı.

7 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Osmaniye Mahallesi 422 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Rekreasyon Alanı belirlenmesi ile ilgili yazısı.

8 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Küçükkumla Mahallesi 295 ada, 8 ve 9 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda Rekreasyon Alanı belirlenmesi ile ilgili yazısı.

9 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Küçükkumla Mahallesi sakinlerinin kendilerine ait arsalara zeytin havuzu yapılması talebi ile ilgili yazısı.

10 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hamidiye Mahallesi, 144 ada, 17 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Kültürel Sosyal Tesisi Alanı belirlenmesi ile ilgili yazısı.

11 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hisar Mahallesi H22A09D1 pafta, 201 ada, 5-10-11 parsel nolu taşınmalara yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazla ilgili yazısı.

12 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hisar Mahallesi 186 ada, 22 parsel nolu taşınmazın Rekreasyon Alanı olarak belirlenmesi ile ilgili yazısı.

13 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Halitpaşa Mahallesi Kur’an Kursu’nun tahsis süresinin uzatılması talebi ile ilgili yazısı.

14 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Kurtul Mahallesi H22A13C1A pafta, 1671 parsele ilişkin sunulan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi ile ilgili yazısı.

15 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Küçükkumla Mahallesi H22A03D1C pafta, 230 ada, 14 parsele ilişkin sunulan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi ile ilgili yazısı.

16 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, 2016 yılı yol katılım bedellerinin belirlenmesi ile ilgili yazısı.

17 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, 2016 yılı otopark bedellerinin belirlenmesi ile ilgili yazısı.

18 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Çevre Yolu Doğusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri hakkında gönderilen plan inceleme raporunun değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

                                                                        
RAPORLAR

1 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Kurşunlu Mahallesi H22A12D4A pafta, 870 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği ile ilgili 27.06.2016 tarihli raporu.

2 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Eşref Dinçer Mahallesi, Bilge sokak ve Şeker sokak civarında Çocuk parkı ihtiyacının karşılanması ile ilgili 27.06.2016 tarihli raporu.

3 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Umurbey mahallesi tapunun H22A9C1A-9B4D pafta, 157 ada, 2 parsel numaralı parsele ilişkin olarak, yapılan Umurbey 1/1000 ölçekli konut dışı kentsel çalışma alanı uygulama imar planı revizyonu değişikliği ile ilgili 30.06.2016 tarihli raporu.

4 - İmar Komisyonu’nun İlçemiz Osmaniye mahallesi H22A09A3A pafta, 1232 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili 30.06.2016 tarihli raporu.

5 - İmar Komisyonu’nun, çatı eğimi şekillenmesi ve malzemesinin belirlenmesi ile ilgili 30.06.2016 tarihli raporu.

6 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Umurbey Mahallesi H22A09D2A pafta, 155 ada 1, 2, 4, 6 ve 7 nolu parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli imar planı değişikliği ile İlçemiz Osmaniye mahallesi 1089 ada 8, 9, 10, 11 parseller, 1094 ada 1, 2, 3, 18 ve 19 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği ile ilgili konulara ek süre verilmesi ile ilgili 30.06.2016 tarihli raporu .

7 - İmar Komisyonu’nun, 02.09.2015 tarihli olağan meclis toplantısında komisyona havale edilen 1/4 nolu gündem maddesi ile 04.05.2016 tarihli olağan meclis toplantısında komisyona havale edilen 1/6 nolu gündem maddesinin ikinci oturumda görüşülmesi ile ilgili 30.06.2016 tarihli raporu.

  
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA