GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

18.7.2016

Toplantı Saati

17:00

Seçim Dönemi

2016

Toplantı Nosu

Temmuz


GÜNDEM :  

Gemlik Belediye Meclisi’nin 18/07/2016 Pazartesi günü saat 17:00 ‘de Gemlik Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapacağı 2016 yılı Temmuz ay’ı olağan meclis toplantısının II. Birleşimine ait gündemdir.


TEKLİFLER
                                                                        
RAPORLAR

1 - İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kumsaz Mevkii Gemlik 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı ve 18.07.2013 tarih 817 sayı ile onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili 14.07.2016 tarihli raporu.

2 - İmar Komisyonunun, Gemlik Çevreyolu Doğusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile imar uygulaması arasındaki uyuşmazlık nedeniyle gerekli düzeltmelerin yapılması ile ilgili 18.07.2016 tarihli raporu.

3 - İmar Komisyonunun, İlçemiz Osmaniye Mahallesi, H22A09A3A pafta, 1227 ve 1248 adalar arasındaki alana ilişkin sunulan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili 14.07.2016 tarihli raporu.

4 - İmar Komisyonunun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi, 437 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu park alanına trafo yeri belirlenmesi ile ilgili 14.07.2016 tarihli raporu.

5 - İmar Komisyonunun, İlçemiz Osmaniye Mahallesi, 422 ada, 2 parsel nolu taşınmazın Rekreasyon Alanı belirlenmesi ile ilgili 14.07.2016 tarihli raporu.

6 - İmar Komisyonunun, İlçemiz Küçükkumla Mahallesi, 295 ada, 8 ve 9 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda Rekreasyon Alanı belirlenmesi ile ilgili 14.07.2016 tarihli raporu.

7 - İmar Komisyonunun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi, 144 ada, 17 parsel no ile kayıtlarımızda yer alan taşınmazın Kültürel Sosyal Tesis Alanı belirlenmesi ile ilgili 14.07.2016 tarihli raporu.

8 - İmar Komisyonunun, İlçemiz Hisar Mahallesi. H22A09D1 pafta, 201 ada, 5 – 10 – 11 parsel nolu taşınmazlara yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazla ilgili 14.07.2016 tarihli raporu.

9 - İmar Komisyonunun, İlçemiz Hisar Mahallesi, 186 ada, 22 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Rekreasyon Alanı belirlenmesi ile ilgili 14.07.2016 tarihli raporu.

10 - İmar Komisyonunun, İlçemiz Çevre Yolu Doğusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri hakkında gönderilen plan inceleme raporunun değerlendirilmesi ile ilgili 18.07.2016 tarihli raporu.

11 - İmar Komisyonunun, İlçemizde eğimli arazilerde yapılan inşaatlarda ön bahçe ve istinat duvarı düzenlemesi ile ilgili 18.07.2016 tarihli raporu.

12 - Plan Bütçe Komisyonunun, İlçemizde yapılarda ruhsat aşamasında ödenmesi gereken Otopark bedelleri ile ilgili 15.07.2016 tarihli raporu.

13 - Plan Bütçe Komisyonunun, İlçemizde yapılarda ruhsat aşamasında ödenmesi gereken Yol Katılım bedelleri ile ilgili 15.07.2016 tarihli raporu.

14 - Plan Bütçe Komisyonu ve Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun, Gemlik Kent Konseyi’nin Gemlik Zeytini Festivali ile ilgili 15.07.2016 tarihli müşterek raporu.

  
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA