GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

10.8.2016

Toplantı Saati

17:00

Seçim Dönemi

2016

Toplantı Nosu

Ağustos


GÜNDEM :  

Gemlik Belediye Meclisi’nin 10/08/2016 Çarşamba günü, saat 17:00’de Gemlik Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapacağı Olağanüstü Meclis Toplantısına ait gündemdir.


TEKLİFLER

1 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Mülkiyeti Gemlik Belediyesi’ne ait İlçemiz Yeni Mahalle 905 ada 4 parsel numaralı arsanın kat karşılığı inşaat usulü ile değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

2 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Kayhan Mahallesi 965 ada 22 parsel numaralı taşınmaz planda kentsel dönüşüm ve gelişim alanında kaldığından bu parsel numaralı taşınmazdaki 10 numaralı bağımsız bölümün kamulaştırma programına alınması ile ilgili yazısı.

3 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hamidiye Mahallesi 756 ada 69 ve 70 parsel numaralı taşınmazlar planda otopark alanında kaldığından kamulaştırma programına alınması ile ilgili yazısı.

4 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hisar Mahallesi, muhtelif ada parsellerde bulunan taşınmazlarla ilgili hazırlanmış olan imar uygulaması sonucunda parsel alanlarının küçük olması ve parsellerde hissedarların fazla olması nedeniyle söz konusu parselleri kapsayan alan dahilinde “İmar uygulamasında parsel cephe ve derinlik şartı aranmaz” şeklinde plan notu eklenmesi ile ilgili yazısı.

5 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Gemlik Belediye Encümeninin 07.06.2016 tarih ve 490 sayılı kararı ile onaylanan İlçemiz Hamidiye mahallesinde bulunan muhtelif ada parsellerdeki taşınmazlarla ilgili hazırlanmış olan imar uygulamasına askı sürecinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

6 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hisar mahallesi 185 ada 121 parsel nolu termal Turizm Tesis Alanı’nda çekme mesafelerinin yeniden değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

7 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hamidiye Mahallesi H22A09A3D/4C/4D paftalar muhtelif ada ve parsellerde yol genişletmesi amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süresinde yapılan itirazlarla ilgili yazısı.

8 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hisar Mahallesi H22A09D1A pafta, 184 ada, 8, 9, 21, 24, 25, 31 parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süresinde yapılan itirazlarla ilgili yazısı.

9 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hisar Mahallesi 207 ada 23, 24 ve 42 parsel nolu taşınmazların Rekreasyon Alanı olarak belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

10 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Dr. Ziya Kaya Mahallesi, Ilıca Caddesi ile Hacı Osman Erken Cami arasında uygun bir alanın çocuk bahçesi ve yeşil alan yapılması talebinin değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

11 - Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün, Kurşunlu İskelelerinin kullanım hakkının Bursa Büyükşehir Belediyesine devri ile ilgili yazısı

                                                                        
RAPORLAR

1 - Plan Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Muratoba Mahallesi, 1298 ada/parsel üzerinde bulunan Belediyemize ait taşınmaz ile ilgili 05.08.2016 tarihli raporu.

2 - Plan Bütçe Komisyonu’nun, Belediyemize ait araçların hurdaya ayrılması ve satışının yapılması ile ilgili 05.08.2016 tarihli raporu.

3 - Plan Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Yeni Mahalle 17 pafta, 61 ada 13 parsel numaralı taşınmazın 1/2 hissesinin Belediyemizce satın alınmasına dair 05.08.2016 tarihli raporu.

4 - İmar Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi sınırları içerisinde ilgili yönetmelikler dahilinde Alüvyon zeminli bölgelerde yapılacak olan bodrum katlarla ilgili 05.08.2016 tarihli raporu.

5 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Küçükkumla Mahallesi H22A03D3B pafta, 443 ada bölgesinin plan notlarında emsal (KAKS) hesabının B.B.B. İmar Yönetmeliğine uygun olmadığından gerekli düzenlemenin yapılması ile ilgili 05.08.2016 tarihli raporu

  
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA