GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

7.9.2016 0

Toplantı Saati

17:00

Seçim Dönemi

2016

Toplantı Nosu

Eylül


GÜNDEM :  

Gemlik Belediye Meclisi’nin 07/09/2016 Çarşamba günü, saat 17:00’de Gemlik Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapacağı 2016 yılı Eylül ayı Olağan Meclis Toplantısına ait gündemdir.


TEKLİFLER

1 - Yazı İşleri Müdürlüğü’nün, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 33.maddesine istinaden Belediye Encümen üyesi seçimi ile ilgili yazısı.

2 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hamidiye Mahallesi H22A09B4C pafta, 124 ada, 11 parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan itirazla ilgili yazısı.

3 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Gebze – Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları dahil) Otoyolu Gemlik Kavşağında ek kamulaştırmalara ihtiyaç duyulan kesimin imar planına işlenerek onaylanması talebi ile ilgili yazısı.

4 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Orhaniye Mahallesi H22A08B1B/2A pafta, 1307 ada, 1 parsel, 653 ada 12,13 parsellerin güneyi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan itirazla ilgili yazısı.

5 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Kurşunlu Mahallesi H22A11D3C/D paftalar, 1615, 1616, 1628, 1630 ve 2655 parsellere ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan itirazla ilgili yazısı.

6 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Osmaniye (Eşref Dinçer) Mahallesi H22A09A4B/C paftalar, muhtelif ada ve parsellerde yol genişletmesi amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süresinde yapılan itirazlarla ilgili yazısı.

7 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hisar Mahallesi 4.N.4 pafta 562 ada 260 parselle ilgili yazısı.

8 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Orhaniye Mahallesi 356 ada 79 parsel nolu taşınmazın rekreasyon alanı olarak belirlenmesi ile ilgili yazısı.

9 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Küçükkumla Mahallesi H22A03D3A, H22A03D3B, H22A03C4A, H22A03D4B, H22A03D1C, H22A03D2D paftalarda 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

10 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Kumla Mahallesi, 175 ada, 4, 5 parsellerle ilgili plan değişikliği yazısı

11 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Osmaniye (Eşref Dinçer) Mahallesi 628 ada 55-176-177-190-191 parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan itirazla ilgili yazısı.

12 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hamidiye Mahallesi 756 ada 390 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan itirazlarla ilgili yazısı.

13 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hisar Mahallesi Gemsaz Mevkiinde, 14 adet pafta üzerine yaklaşık 180 hektar alanda Sanayi, Depolama ve Konut Alanlarına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ile yaklaşık 40 hektar alanda depolama amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı çalışmasının değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

14 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Kuzey Gelişme Alanı II. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna yapılan itirazla ilgili yazısı.

15 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Küçükkumla Mahallesi H22A02B3A/B/C/D, H22A02C2B, H22A03D1A paftalar muhtelif ada ve parsellerde yaklaşık 50 hektar alanda 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Revizyonu çalışmasının değerlendirilmesi ile ilgili yazısı

16 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hamidiye Mahallesi 37 pafta 545 ada 60 nolu parselin imar durumu ile ilgili yazısı.

17 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Orhaniye Mahallesi 16 ada 102, 106, 127, 131, 142, 143, 144 parsellerin bulunduğu imar adalarında, kıyı kanunu kapsamında kısmi yapılaşma tespitinin belirlenmesi ile ilgili yazısı.

18 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Umurbey Mahallesi H22A09C4A pafta 293 ada 1 parseldeki Çocuk Bahçesi Alanında Regülatör Alanı belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili yazısı

19 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Osmaniye Mahallesi 1100 adanın ortasında imar planı ile belirlenen Park Alanının, altyapı ve asfalt çalışmaları nedeni ile batıya doğru uzatılarak 7 metrelik yola bağlanması ile ilgili yazısı

20 - Emlak ve istimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Osmaniye Mahallesi 83 ada 157 parsel numaralı taşınmaz, planda açık otopark alanında kaldığından kamulaştırma programına alınması ile ilgili yazısı.

21 - Emlak ve istimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Osmaniye Mahallesi 83 ada 76 parsel numaralı taşınmaz, planda yolda kaldığından kamulaştırma programına alınması ile ilgili yazısı.

22 - Emlak ve istimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hamidiye Mahallesi 770 ada, 6,7,8 parsel numaralı taşınmazlar, planda yolda kaldığından kamulaştırma programına alınması ile ilgili yazısı.

23 - Emlak ve istimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Osmaniye Mahallesi 94 ada 6 parsel numaralı taşınmaz, planda yolda kaldığından kamulaştırma programına alınması ile ilgili yazısı.

24 - Emlak ve istimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Kayhan Mahallesi 877 ada 27-28-102 parsel numaralı taşınmazlar, planda yolda kaldığından kamulaştırma programına alınması ile ilgili yazısı.

25 - Emlak ve istimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Yeni Mahalle 434 ada 173 ve 202 parsel numaralı taşınmazlar, planda yolda kaldığından kamulaştırma programına alınması ile ilgili yazısı.

26 - Emlak ve istimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hamidiye Mahallesi 116 ada 10 parsel numaralı taşınmaz, planda yolda kaldığından kamulaştırma programına alınması ile ilgili yazısı.

27 - Emlak ve istimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Osmaniye Mahallesi 628 ada 194 parsel numaralı taşınmaz, planda yolda kaldığından kamulaştırma programına alınması ile ilgili yazısı.

28 - Emlak ve istimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Balıkpazarı Mahallesi 290 ada 28 parsel numaralı taşınmaz, planda yolda kaldığından kamulaştırma programına alınması ile ilgili yazısı.

29 - Emlak ve istimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Kayhan Mahallesi 965 ada 106 parsel numaralı taşınmaz, planda yolda kaldığından kamulaştırma programına alınması ile ilgili yazısı.

                                                                        
RAPORLAR

1 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hisar Mahallesi 453 ada 13 parsel, Küçükkumla 230 ada 14 parsel ve Küçükkumla 441 ada 6 parsel nolu taşınmazlara yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konuları için komisyona ek süre talebi.

2 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Osmaniye Mahallesi H22A09A4B/C paftalar 631 ada 60 parsele ilişkin sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili 29.08.2016 tarihli raporu.

3 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hisar Mahallesi 207 ada 18 nolu parselin Konut Alanına alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili 29.08.2016 tarihli raporu.

4 - Tarım Balıkçılık ve Turizm Komisyonu ile İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Küçükkumla Mahallesi sakinlerinin kendilerine ait arsalara zeytin havuzu yapılması talebi ile ilgili 29.08.2016 tarihli müşterek raporu.

5 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Kurtul Mahallesi H22A13C1A pafta 1671 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği başvurusu ile ilgili 29.08.2016 tarihli raporu.

6 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Osmaniye Mahallesi Eski Pazar Caddesi kuzeyinde park alanı belirlenmesi ile ilgili 29.08.2016 tarihli raporu.

7 - Tarım Balıkçılık ve Turizm Komisyonu, İmar Komisyonu ve Hukuk Komisyonu’nun, Cihatlı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin talebi olan, Belediyemize ait olan arazinin uygun bulunan kısmının, tarımı destekleme kapsamında tahsis edilmesi ile ilgili 29.08.2016 tarihli müşterek raporu.

8 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hamidiye Mahallesinde bulunan muhtelif ada parsellerdeki taşınmazlarla ilgili hazırlanmış olan imar uygulamasına askı süresince yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili 29.08.2016 tarihli raporu.

9 - İmar Komisyonu’nun, İlçemizdeki tarımsal amaçlı kurulan kooperatiflere uygun yer belirlenmesi ile ilgili 29.07.2016 tarihli raporu.

10 - İmar Komisyonu’nun, Küçükkumla Mahallesi 123 ada 1-2-3 parsellerin bulunduğu alana yönelik 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili 29.07.2016 tarihli raporu.

11 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Kurtul Mahallesi H22A13C1A pafta 586 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği başvurusunun değerlendirilmesi ile ilgili 29.07.2016 tarihli raporu.

  
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA