GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

5.10.2016

Toplantı Saati

17:00

Seçim Dönemi

2016

Toplantı Nosu

Ekim


GÜNDEM :  

Gemlik Belediye Meclisi’nin 05/10/2016 Çarşamba günü, saat 17:00’de Gemlik Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapacağı 2016 yılı Ekim ayı Olağan Meclis Toplantısına ait gündemdir.


TEKLİFLER

1 - Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, Belediyemizin 2017 Mali yılı Gelir ve Gider Bütçesi ile ilgili yazısı.

2 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hamidiye Mahallesi 120, 600, 772, 773, 1180, 1181, adalar ile 1182, 1217, 1218 adalar arasındaki yol aksının devamlılığının sağlanmasına yönelik çalışma yapılması ile ilgili yazısı.

3 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Küçükkumla 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 5(beş) nolu plan notu ve Ayrık Nizam 2 kat imar adalarının çekme mesafelerinin yeniden değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

4 - Emlak ve istimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hamidiye Mahallesi 779 ada 3 parsel numaralı taşınmazın planda büyük kısmı yolda kaldığından kamulaştırma programına alınması ile ilgili yazısı.

5 - Emlak ve istimlak Müdürlüğü’nün, Mülkiyeti Belediyemize ait Umurbey Mah 2946 parsel numaralı taşınmazla ilgili yazısı.

6 - Emlak ve istimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Osmaniye Mahallesi 99 ada 14 parsel numaralı taşınmazın planda büyük bir kısmı yolda kaldığından kamulaştırma programına alınması ilgili yazısı.

7 - Emlak ve istimlak Müdürlüğü’nün, Mülkiyeti Belediyemize ait K.Kumla Mah 310 ada 1 parsel numaralı taşınmaz ile ilgili yazısı.

                                                                        
RAPORLAR

1 - Plan Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Osmaniye Mahallesi 83 ada 157 parsel numaralı taşınmaz, planda açık otopark alanında kaldığından kamulaştırma programına alınması ile ilgili 29.09.2016 tarihli raporu

2 - Plan Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Osmaniye Mahallesi 83 ada 76 parsel numaralı taşınmaz, planda yolda kaldığından, kamulaştırma programına alınması ile ilgili 29.09.2016 tarihli raporu

3 - Plan Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi 770 ada 6, 7, 8 parsel numaralı taşınmazlar, planda yolda kaldığından, kamulaştırma programına alınması ile ilgili 29.09.2016 tarihli raporu

4 - Plan Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Osmaniye Mahallesi 94 ada 6 parsel numaralı taşınmaz, planda yolda kaldığından, kamulaştırma programına alınması ile ilgili 29.09.2016 tarihli raporu

5 - Plan Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Kayhan Mahallesi 877 ada 27 – 28 – 102 parsel numaralı taşınmazlar, planda yolda kaldığından, kamulaştırma programına alınması ile ilgili 29.09.2016 tarihli raporu

6 - Plan Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Yeni Mahalle 434 ada 173 ve 202 parsel numaralı taşınmazlar, planda yolda kaldığından, kamulaştırma programına alınması ile ilgili 29.09.2016 tarihli raporu

7 - Plan Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi 116 ada 10 parsel numaralı taşınmaz, planda yolda kaldığından, kamulaştırma programına alınması ile ilgili 29.09.2016 tarihli raporu

8 - Plan Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Osmaniye Mahallesi 628 ada 194 parsel numaralı taşınmaz, planda yolda kaldığından, kamulaştırma programına alınması ile ilgili 29.09.2016 tarihli raporu

9 - Plan Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Balıkpazarı Mahallesi 290 ada 28 parsel numaralı taşınmaz, planda yolda kaldığından, kamulaştırma programına alınması ile ilgili 29.09.2016 tarihli raporu

10 - Plan Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Kayhan Mahallesi 965 ada 106 parsel numaralı taşınmaz, planda yolda kaldığından, kamulaştırma programına alınması ile ilgili 29.09.2016 tarihli raporu

11 - Plan Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi 756 ada 69 ve 70 parsel numaralı taşınmazlar planda otopark alanında kaldığından kamulaştırma programına alınması ile ilgili 29.09.2016 tarihli raporu

12 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Narlı Mahallesi H22A01B2B pafta 1241 parsel, 257 parsel ve parselin batısında yer alan tapulama harici fundalık alana ilişkin sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onaylanması ile ilgili 26.09.2016 tarihli raporu.

13 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Narlı Mahallesi H22A01B1B pafta 1353, 1466 parsellere ilişkin sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili 26.09.2016 tarihli raporu.

14 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hamidiye Mahallesinde bulunan muhtelif ada parsellerdeki taşınmazlarla ilgili hazırlanmış olan imar uygulamasına askı süresince yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili 26.09.2016 tarihli raporu.

15 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Osmaniye (Eşref Dinçer) Mahallesi H22A09A4B/C paftalar muhtelif ada ve parsellerde yol genişletmesi amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süresince gelen itirazların değerlendirilmesi ile ilgili 26.09.2016 tarihli raporu.

16 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Orhaniye Mahallesi 356 ada 79 parsel nolu taşınmazın rekreasyon alanı belirlenmesi ile ilgili 26.09.2016 tarihli raporu.

17 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Kuzey Gelişme Alanı II. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresince gelen itirazların değerlendirilmesi ile ilgili 26.09.2016 tarihli raporu.

18 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Osmaniye Mahallesi 1100 adanın orasında imar planı ile belirlenen Park Alanının altyapı ve asfalt çalışmaları nedeni ile uzatılarak 7 metrelik yola bağlanması ile ilgili 26.09.2016 tarihli raporu.

19 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Küçükkumla Mahallesi H22A03D1C pafta 230 ada 14 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili 28.09.2016 tarihli raporu

20 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Engürücük Mahallesi Gebze-İzmir Otoyolu Gemlik Kavşağı ek kamulaştırma ihtiyacı, Hisar Mahallesi Gemsaz Mevkii 14 paftada üzerine uygulama imar planı revizyonu, Küçükkumla Mahallesi 50 hektar alanda uygulama imar planı revizyonu ve Orhaniye Mahallesi 15 ada 63 ve 81 parsel nolu taşınmazların bulunduğu bölgede imar planının yeniden değerlendirilmesi konularına ek süre talebi ile ilgili 28.09.2016 tarihli raporu

21 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Küçükkumla Mahallesi H22A03D3A, H22A03D3B, H22A03C4A, H22A03D4B, H22A03D1C, H22A03D2D paftalarda, Bursa Orman İşletme Müdürlüğü Kadastro Şefliği’nin 25.06.2015 tarih 1357739 sayılı yazısı doğrultusunda hazırlatılan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu’nun değerlendirilmesi ile ilgili 28.09.2016 tarihli raporu

22 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Küçükkumla Mahallesi 175 ada 4 ve 7 parsellerin bulunduğu alanda plan değişikliği yapılması ile ilgili 28.09.2016 tarihli raporu

23 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Umurbey Mahallesi H22A09C4A pafta 293 ada 1 parseldeki Çocuk Bahçesi Alanında Regülatör Alanı belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili 28.09.2016 tarihli raporu.

24 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Muratoba Mahallesinde kurulmuş olan kurbanlık hayvan pazarı konusunun değerlendirilmesi ile ilgili 28.09.2016 tarihli raporu.

25 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hisar Mahallesi 453 ada 13 parsel numaralı taşınmaz üzerinde Gemlik 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği ile Cami belirlenmesi ile ilgili 21.09.2016 tarihli raporu.

26 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Orhaniye Mahallesi H22A08B1B/2A pafta 1307 ada 1 parsel, 653 ada 12, 13 parseller güneyine ilişkin 1/1000 ölçekli İmar Planı’na yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili 21.09.2016 tarihli raporu.

27 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Kurşunlu Mahallesi H22A11D3C/D paftalar 1615, 1616, 1628, 1630 ve 2655 parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresince gelen itirazların değerlendirilmesi ile ilgili 21.09.2016 tarihli raporu.

28 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Osmaniye (Eşref Dinçer) Mahallesi 628 ada ve 55-176-177-190-191 parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süresince gelen itirazın değerlendirilmesi ile ilgili 21.09.2016 tarihli raporu.

29 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi 756 ada 390 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süresince gelen itirazın değerlendirilmesi ile ilgili 21.09.2016 tarihli raporu.

  
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA