GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

10.10.2016

Toplantı Saati

17:00

Seçim Dönemi

2016

Toplantı Nosu

Ekim


GÜNDEM :  

Gemlik Belediye Meclisi’nin 10/10/2016 Pazartesi günü saat 17:00’de Gemlik Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapacağı 2016 yılı Ekim ayı olağan meclis toplantısının 2.birleşimine ait gündemdir.


TEKLİFLER
                                                                        
RAPORLAR

1 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi 120, 600, 772, 773, 1180, 1181, adalar ile 1182, 1217, 1218 adalar arasındaki yol aksının devamlılığının sağlanmasına yönelik çalışma yapılması ile ilgili 10.10.2016 tarihli raporu.

2 - İmar Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait K.Kumla Mah 310 ada 1 parsel numaralı taşınmaz ile ilgili 10.10.2016 tarihli raporu.

3 - İmar Komisyonu’nun, Belediyemiz sınırları içerisinde, özellikle yollarımızın gelişen nüfusu karşılamayacak darlıkta olması ve kaldırımlarda tehlike oluşturması nedeniyle binaların ışık ve havalandırma ihtiyaçlarını karşılamak için yaptırılan kuranglez vs. boşlukların yola ve kaldırıma taşmadan kendi parseli içinde çözülmesi ile ilgili 10.10.2016 tarihli raporu

4 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Cihatlı Mahallesindeki Bölge Hastanesi’nin inşaatı kapsamında yapılan istinat duvarlarından sonra hastane için yeterli alan kalmayacağından kuzeydoğu tarafında 25 metrelik yolun kaydırılması ile ilgili 10.10.2016 tarihli raporu

5 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Umurbey Mahallesi 155 ada 1, 2, 4, 6 ve 7 nolu taşınmazlara ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili 10.10.2016 tarihli raporu.

6 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hisar Mahallesi, 48 pafta, 207 ada, 37 parselde bulunan taşınmazda 15. ve 16.madde uygulaması ile imar durumu verilmesi ile ilgili 10.10.2016 tarihli raporu.

7 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi 856 adanın güneydoğusunun, Hamidiye Mahallesinin çocuk bahçesi / park alanı ihtiyacını karşılamak için park alanı olarak belirlenmesi ile İ Hamidiye Mahallesi 856 ada 1, 3 ve 4 parsel nolu taşınmazlara ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili 10.10.2016 tarihli raporu.

8 - Plan Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait Umurbey Mahallesi 2946 parsel numaralı taşınmazla ilgili 10.10.2016 tarihli raporu.

9 - Plan Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait Küçükkumla Mahallesi 310 ada 1 parsel numaralı taşınmaz ile ilgili 10.10.2016 tarihli raporu.

10 - Plan Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Haydariye Mahallesi ve Güvenli Mahallesindeki muhtelif ada ve parsellerdeki taşınmazlar ile ilgili 10.10.2016 tarihli raporu

  
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA