GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

2.11.2016

Toplantı Saati

17:00

Seçim Dönemi

2016

Toplantı Nosu

Kasım


GÜNDEM :  

Gemlik Belediye Meclisi’nin 02/11/2016 Çarşamba günü, saat 17:00’de Gemlik Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapacağı 2016 yılı Kasım ayı Olağan Meclis Toplantısına ait gündemdir.


TEKLİFLER

1 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Yeni Mahalle 5.N.II. pafta, 904 ada, 4 parsel ile ilgili yazısı.

2 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hisar Mahallesi H22A09D1A pafta 1301 ada 1 parsel ile ilgili yazısı.

3 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Umurbey Mahallesi Umurbey Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanları 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ile ilgili yazısı.

4 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hamidiye Mahallesi 12 pafta 148 ada 32 parsel taşınmazın kuzeyinde 33 parsel ile ilgili yazısı.

5 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hisar Mahallesi 616 ada 87 parsel ile ilgili yazısı.

6 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Osmaniye Mahallesi 1151 ada 6 parselin Gemlik Çevreyolu Doğusu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında kısmen yolda kalması nedeniyle gerekli çalışmaların Meclis tarafından yapılması ile ilgili yazısı

7 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Hisar Mahallesi 635 ada 120 parsel 120 parsel nolu Hazine adına kayıtlı taşınmazın kuzeybatı cephesinde Belediye Hizmet Alanı yapılmasına dair onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında gönderilen plan inceleme raporunun değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

8 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Gemlik Belediyesi sınırları içerisinde köşe parsellerde yapılacak yapılarla ilgili yazısı.

9 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Alüvyon zeminlerdeki bodrum katları ile ilgili yazısı.

10 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Orhaniye Mahallesi 16 ada 27, 98 ve 118 parsel nolu taşınmazların bulunduğu bölgede yol projesi olduğundan Rekreasyon Alanları belirlenmesi ile ilgili yazısı.

11 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hisar mahallesinde otobüs toplu taşıma güzergahının geçtiği yolun genişletilmesine yönelik çalışma yapılması ile ilgili yazısı.

12 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün Umurbey Mahallesinde plan notları ve ilgili yönetmelikler dahilinde binaların ön bahçesinde kapalı otopark talebi ile ilgili yazısı.

13 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Demirsubaşı Mahallesinde Katlı Otopark Alanı yapımına imkan tanıyan Plan Değişikliği talebi ile ilgili yazısı.

14 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün İlçemiz K.Kumla Mahallesi 278 ada, 14 parsel numaralı taşınmaz planda parkta ve yolda kaldığından, Kamulaştırma Programına alınması ile ilgili yazısı.

15 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün İlçemiz Orhaniye Mahallesi 29 ada, 17 parsel numaralı taşınmaz planda yolda kaldığından, Kamulaştırma Programına alınması ile ilgili yazısı.

16 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün İlçe genelinde tescilli çınar ağaçlarının bitişiğinde ve etrafında bulunan yapıların yeşil alana alınması ile ilgili yazısı.

                                                                        
RAPORLAR

1 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Cihatlı Mahallesi H22A10B4D pafta 1543 parsel nolu taşınmaz ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili 26.10.2016 tarihli raporu.

2 - İmar Komisyonu’nun, Kuzey Planı 2.Etap çalışması kapsamında Bölge Hastanesi ulaşımı ve İstanbul yolu bağlantısının sağlanması için ortada kalan tarım alanının planlanması ile ilgili 26.10.2016 tarihli raporu.

3 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Küçükkumla Mahallesi, 182 ada, 1 – 3 – 4 parseller ile ilgili hazırlanan 1/1000 Ölçekli Plan Değişikliği ile ilgili 26.10.2016 tarihli raporu.

4 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Küçükkumla Mahallesi 441 ada 6 parsel nolu taşınmaza yönelik 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliği ile ilgili 26.10.2016 tarihli raporu.

5 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Orhaniye Mahallesi, 8 pafta, 15 ada, 63 ve 81 parselin bulunduğu bölgede 1/1000 ölçekli uygulama imar planının yeniden değerlendirilmesi ile ilgili 27.10.2016 tarihli raporu.

6 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Küçükkumla 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 5(beş) nolu plan notu ve Ayrık Nizam 2 kat imar adalarının çekme mesafelerinin yeniden değerlendirilmesi ile ilgili 26.10.2016 tarihli raporu.

7 - İmar Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait Küçükkumla Mahallesi 310 ada 1 parsel numaralı taşınmaz ile ilgili 10.10.2016 tarihli raporu.

8 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Umurbey Mahallesi H22A09C4A pafta 293 ada 1 parseldeki yollarla ilgili çalışma yapılması hakkında 26.10.2016 tarihli raporu.

  
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA