GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

7.11.2016

Toplantı Saati

17:00

Seçim Dönemi

2016

Toplantı Nosu

Kasım


GÜNDEM :  

Gemlik Belediye Meclisi’nin 07/11/2016 Pazartesi günü saat 17:00’de Gemlik Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapacağı 2016 yılı Kasım ayı olağan meclis toplantısının 2.birleşimine ait gündemdir.


TEKLİFLER
                                                                        
RAPORLAR

1 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi 12 pafta 148 ada 32 parsel taşınmazın kuzeyinde 33 parsel ile ilgili 04.11.2016 tarihli raporu

2 - İmar Komisyonu’nun, Hisar Mahallesi 635 ada 120 parsel nolu Hazine adına kayıtlı taşınmazın kuzeybatı cephesinde Belediye Hizmet Alanı yapılmasına dair onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında gönderilen plan inceleme raporunun değerlendirilmesi ile ilgili 04.11.2016 tarihli raporu

3 - İmar Komisyonu’nun, Alüvyon zeminlerdeki bodrum katları ile ilgili 04.11.2016 tarihli raporu

4 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hisar mahallesinde otobüs toplu taşıma güzergahının geçtiği yolun genişletilmesine yönelik çalışma yapılması ile ilgili 04.11.2016 tarihli raporu.

5 - İmar Komisyonu’nun, Umurbey Mahallesinde plan notları ve ilgili yönetmelikler dahilinde binaların ön bahçesinde kapalı otopark talebi ile ilgili 04.11.2016 tarihli raporu

6 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hisar Mah. 1329 ile 1333 adalara yönelik uygulama imar planı değişikliği yapılması ile ilgili 04.11.2016 tarihli raporu.

7 - İmar Komisyonu’nun, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 13.10.2016 tarih 6197 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan Umurbey Mahallesi Söğütpınar Yerleşim Yeri H22A09D2A, H22A09D2B paftalar 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı ile ilgili 04.11.2016 tarihli raporu.

8 - İmar Komisyonu’nun, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 13.10.2016 tarih 6197 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan Hisar Mahallesi Tersanebaşıtepesi H22A09D1B, pafta 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı ile ilgili 04.11.2016 tarihli raporu

9 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Osmaniye Mahallesi 1151 ada 6 parselin Gemlik Çevreyolu Doğusu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında kısmen yolda kalması nedeniyle gerekli çalışmaların Meclis tarafından yapılması ile ilgili 04.11.2016 tarihli raporu.

10 - Plan Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Orhaniye Mahallesi 29 ada, 17 parsel numaralı taşınmaz planda yolda kaldığından, Kamulaştırma Programına alınması ile ilgili 07.11.2016 tarihli raporu

  
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA