GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

7.12.2016

Toplantı Saati

17:00

Seçim Dönemi

2016

Toplantı Nosu

Aralık


GÜNDEM :  

Gemlik Belediye Meclisi’nin 07/12/2016 Çarşamba günü, saat 17:00’de Gemlik Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapacağı 2016 yılı Aralık ayı Olağan Meclis Toplantısına ait gündemdir.


TEKLİFLER

1 - Fen İşleri Müdürlüğü’nün, İlçemiz Eşref Dinçer Mahallesi 30 pafta, 741 ada, 142 parselde bulunan Mülkiyeti Müftülüğe ait Kur’an Kursu binasının inşaası için Belediyemiz tarafından zemin iyileştirme işinin yaptırılması ile ilgili yazısı.

2 - Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün, Bursa İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (İHH) nin yardım talebinin karşılanabilmesi için Dernek ile Belediyemiz arasında protokol imzalanması ile ilgili yazısı.

3 - Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün, Bursa Zihinsel Engelli Çocukları Koruma Derneği’nin ihtiyaçlarının karşılanması için iki kurum arasında protokol imzalanması ile ilgili yazısı.

4 - Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün, Bursa İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (İHH) nin ihtiyaç içinde olan Suriyeli Mültecilere verilmek üzere tekerlekli sandalye desteği sağlanması talebi ile ilgili yazısı.

5 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Kurşunlu Mahallesi H22A11C/4A-4B-3A paftalar muhtelif ada ve parsellerin bulunduğu ekli krokide gösterilen alanda yol genişliklerinin arttırılması ile ilgili yazısı.

6 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Osmaniye Mahallesi 1098 ada 9-13 parsellerin Gemlik Çevreyolu Doğusu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında kısmen yolda kalması nedeniyle, daha önce uygulama görmüş parsellerden terk alınmasına yapılan itirazın değerlendirilmesi talebi ile ilgili yazısı.

7 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hamidiye Mahallesi H22A09A4D pafta 144 ada 17 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine yapılan itirazla ilgili yazısı.

8 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hisar Mahallesi H22A09D1A/D pafta 562 ada 261 parsel ve 1331 ada 1 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine yapılan itirazla ilgili yazısı.

9 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Küçükkumla Mahallesi 326 ada 3 parselde bulunan taşınmaz “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” olarak tescil edildiğinden, uygulama imar planına işlenmesine yönelik hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili yazısı.

10 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Orhaniye Mahallesi H22A09A1D pafta, 344 ada, 1 parsel, 347 ada 1 ve 4 parseller, 350 ada, 15 parsel, 356 ada, 12 ve 86 parseller ilişkin sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili yazısı.

11 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Engürücük Mahallesi 13 pafta, 465 parsele ilişkin sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili yazısı.

12 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hamidiye Mahallesi 451 ada 9 ve 10 parsel numaralı taşınmazların planda büyük kısmı yolda kaldığından, kamulaştırma programına alınması ile ilgili yazısı.

13 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hamidiye Mahallesi 117 ada, 10 parsel numaralı taşınmaz planda yolda kaldığından, kamulaştırma programına alınması ile ilgili yazısı.

14 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Umurbey Mahallesi 48 pafta, 3674 parsel numaralı taşınmaz planda büyük kısmı yolda kaldığından, kamulaştırma programına alınması ile ilgili yazısı.

15 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Orhaniye Mahallesi 33 ada 69 parsel numaralı taşınmaz planda bir kısmı yolda kaldığından, kamulaştırma programına alınması ile ilgili yazısı.

16 - Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, Bütçe aktarımı ile ilgili yazısı.

                                                                        
RAPORLAR

1 - Çevre Sağlık Ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, İlçemizde vatani savunmasını yaparken şehit düşmüş şehitlerimizin isimlerinin Mahalle, Sokak ve Parklara verilmesi ile ilgili 04.11.2016 tarihli raporu.

2 - Çevre Sağlık Ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, Kurşunlu ve Küçükkumla'ya doğalgaz verilmesi ile ilgili 04.11.2016 tarihli raporu.

3 - Çevre Sağlık Ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, Yapımı devam eden, Umurbey Çarşı Meydanına Celal Bayar Meydanı adının verilmesi ile ilgili 04.11.2016 tarihli raporu.

4 - Çevre Sağlık Ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, Eski Pazar Caddesine, Şehitler Caddesi isminin verilmesi ile ilgili 04.11.2016 tarihli raporu.

5 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Küçükkumla Mahallesi H22A02B3A/B/C/D, H22A02C2B, H22A03D1A paftalar muhtelif ada ve parsellerde yaklaşık 50 hektar alanda 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Revizyonu çalışmasının değerlendirilmesi ile ilgili 30.11.2016 tarihli raporu

6 - İmar Komisyonu’nun, Sökülebilir, takılabilir malzemeden Kayıkhane Mevkiinden başlayıp, Manastır Gazinosu olarak bilinen alana kadar uygun yerlerde Çay Bahçesi ve Balık Lokantası yapılacak yerlerin belirlenmesi ile ilgili 25.11.2016 tarihli raporu.

7 - İmar Komisyonu’nun, Umurbey Mahallesinde plan notları ve ilgili yönetmelikler dahilinde binaların ön bahçesinde kapalı otopark talebi ile ilgili 30.11.2016 tarihli raporu.

8 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Demirsubaşı Mahallesinde Katlı Otopark Alanı yapımına imkan tanıyan Plan Değişikliği ile ilgili 30.11.2016 tarihli raporu.

9 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Çevreyolu Doğusu İmar Planlarında “ Ticaret Alanlarında zemin katta isteğe bağlı olarak konut yapılabilir “ plan notu eklenmesi ile ilgili 30.11.2016 tarihli raporu.

10 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Kayhan Mahallesi 965 ada 106 parsel numaralı taşınmazla ilgili 30.11.2016 tarihli raporu.

11 - İmar Komisyonu’nun, İlçe genelinde tescilli çınar ağaçlarının bitişiğinde ve etrafında bulunan yapıların yeşil alana alınması, İlçemiz Küçükkumla Mahallesi, 280 ada, 1 parsel nolu taşınmazın Rekreasyon Alanı olarak belirlenmesi, İlçemiz Umurbey Mahallesi 8168 parseldeki Konut Alanı ve 257 ada 1 parselde bulunan Park Alanı’nın yer değiştirmesine yönelik koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği yapılması ve İlçemiz uygulama imar planı sınırları dahilinde kalan alanlarda, İmar Kanunu 18.madde uygulaması görmemiş yerlerde, eşit oranda terk işleminin sağlanabilmesi amacıyla, 18.madde uygulamasının yapılmasının mümkün olmadığı durumlarda bedel alınabilir hükmüne istinaden belirlenecek plan zayiat oranı doğrultusunda bedel alınması konularına ek süre talebi ile ilgili 30.11.2016 tarihli raporu.

  
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA