GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

4.1.2017 0

Toplantı Saati

17:00

Seçim Dönemi

2017

Toplantı Nosu

Ocak


GÜNDEM :  

Gemlik Belediye Meclisi’nin 04/01/2017 Çarşamba günü saat 17:00’de Gemlik Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapacağı 2017 yılı Ocak Ay’ı olağan meclis toplantısına ait gündemdir.


TEKLİFLER

1 - Zabıta Müdürlüğü’nün, Zabıta Personelinin fazla mesai ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili yazısı.

2 - İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün, Sözleşmeli Personelle ilgili yazısı.

3 - İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün, 2017 yılı için Geçici İşçi vizeleri ile ilgili yazısı.

4 - Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 2017 yılı Denetim Komisyonu seçilmesi ile ilgili yazısı.

5 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Mülkiyeti Gemlik Belediyesi’ne ait İlçemiz Fevziye Mah., H22b11c4a pafta, --- ada, 2015 parsel numaralı 500 m² yüzölçümlü taşınmaz ile ilgili yazısı.

6 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Yeni Mahalle, 897 ada 15 parsel numaralı taşınmaz planda yolda kaldığından, Kamulaştırma Programına alınması ile ilgili yazısı.

7 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hamidiye Mah., H22A09A3C pafta 120, 772, 773, 1180, 1181, 1182, 1187, 1188 Adalar Muhtelif Parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin askı itirazının değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

8 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Cihatlı ve Osmaniye Mah., H22A09B3A/4B Paftalar Muhtelif Ada ve Parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin askı itirazının değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

9 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Küçükkumla Mah., Karayolu Kuzeyi 334, 337, 338, 339, 342, 343 Adalar Muhtelif Parsellerde Orman Sınırları Düzeltilmesi Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna ilişkin askı itirazının değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

10 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Hisar Mah., H22A08D4A pafta 616 ada 87 parsel ve 489 ada 12 parsel Bağlantı Yolu ve Viyadük Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin askı itirazının değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

                                                                        
RAPORLAR

1 - Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Cihatlı Mahallesi 695 parsel numaralı tarla vasfındaki gayri menkul ile ilgili 09.12.2016 tarihli müşterek raporu.

2 - Hukuk Komisyonu’nun, Kurşunlu İskelelerinin kullanım hakkının Bursa Büyükşehir Belediyesine devri ile ilgili 09.12.2016 tarihli raporu.

3 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Umurbey Mahallesi Umurbey Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanları 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ile ilgili 29.12.2016 tarihli raporu.

4 - İmar Komisyonu’nun, İlçemizde uygulama imar planı sınırları dahilinde kalan alanlarda belirlenecek plan zayiat oranı doğrultusunda bedel alınması ile ilgili 29.12.2016 tarihli raporu.

5 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi H22A09A4D pafta 144 ada 17 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine yapılan itirazla ilgili 29.12.2016 tarihli raporu.

6 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hisar Mahallesi H22A09D1A/D pafta 562 ada 261 parsel ve 1331 ada 1 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine yapılan itirazla ilgili 29.12.2016 tarihli raporu.

7 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Küçükkumla Mahallesi 326 ada 3 parselde bulunan taşınmaz “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” olarak tescil edildiğinden, uygulama imar planına işlenmesine yönelik hazırlanan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili 29.12.2016 tarihli raporu.

8 - İmar Komisyonu’nun, Hamidiye Mahallesi, 147 ada 2 ve 3 numaralı parsellerde imar planının eski durumuna getirilmesi ile ilgili 29.12.2016 tarihli raporu.

9 - İmar Komisyonu’nun, aşağıda yer alan konular için ek süre talebi ile ilgili 29.12.2016 tarihli raporu,
    1- İlçemiz Hisar Mahallesi 616 ada 87 parsel ile ilgili,
    2- İlçemiz Kurşunlu Mahallesi H22A11C/4A-4B-3A paftalar muhtelif ada ve parsellerin bulunduğu alanda yol genişliklerinin arttırılması ile ilgili,
    3- İlçemiz Orhaniye Mahallesi H22A09A1D pafta, 344 ada, 1 parsel, 347 ada 1 ve 4 parseller, 350 ada, 15 parsel, 356 ada, 12 ve 86 parseller ilişkin sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili,
    4- İlçemiz Engürücük Mahallesi 13 pafta, 465 parsele ilişkin sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili,
    5- İlçemiz sınırları dâhilinde bulunan Maliye Hazinesine ait parsellerin değerlendirilmesi ile 4706 sayılı kanun doğrultusunda satış bedelinin %40'ı Belediyemize aktarılacağından çalışma yapılması ile ilgili,
    6- AVM’nin arkasında yapılacak otoparkın genişletilmesi ve kat sayısının artırılması ile ilgili,
    7- İlçemiz Orhaniye Mahallesi 356 ada 101 parsel imar planı tadilatı ile ilgili konular.

  
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA