GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

9.1.2017 0

Toplantı Saati

16:00

Seçim Dönemi

2017

Toplantı Nosu

Ocak


GÜNDEM :  

Gemlik Belediye Meclisi’nin 09/01/2017 Pazartesi günü saat 16:00’da Gemlik Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapacağı 2017 yılı Ocak ayı olağan meclis toplantısının 2.birleşimine ait gündemdir.


TEKLİFLER
                                                                        
RAPORLAR

1 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Yeni Mahalle, 897 ada 15 parsel numaralı taşınmaz planda yolda kaldığından kamulaştırılması ile ilgili 06.01.2017 tarihli raporu.

2 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz İlçesi, Hisar Mahallesi, 205 ada, 7 – 8 – 9 parsel numaralı taşınmazlar imar planında yolda kaldığından kamulaştırılması ile ilgili 06.01.2017 tarihli raporu.

3 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Balıkpazarı Mahallesi, Alemdar Caddesi, 289 ada, 5 parsel numaralı taşınmaz imar planında yolda kaldığından kamulaştırılması ile ilgili 06.01.2017 tarihli raporu.

4 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hamidiye Mah., H22A09A3C pafta 120, 772, 773, 1180, 1181, 1182, 1187, 1188 Adalar Muhtelif Parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin askı itirazının değerlendirilmesi ile ilgili 06.01.2017 tarihli raporu.

5 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Cihatlı ve Osmaniye Mah., H22A09B3A/4B Paftalar Muhtelif Ada ve Parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin askı itirazının değerlendirilmesi ile ilgili 06.01.2017 tarihli raporu.

6 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Cihatlı Mahallesi, Bölge Hastanesinin karayolu yol bağlantısının sağlanması ile ilgili 06.01.2017 tarihli raporu.

7 - İmar Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi sınırları içerisinde bulunan muhtelif ada ve parsellerde 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesine göre yapılan imar uygulaması itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili 06.01.2017 tarihli raporu.

9 - İmar Komisyonu’nun, Yeni Hastanenin İstanbul - Bursa karayolu kenarındaki servis yoluna, Hamidiye ve Dr. Ziya Kaya Mahallelerine bağlantı yollarının belirlenmesi ile ilgili 06.01.2017 tarihli raporu.

10 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi, Hürriyet Caddesi üzerinde yaşanan trafik yoğunluğunun azaltılması ve İlçe merkezinde kuzey – güney doğrultulu alternatif bir yol güzergahı belirlenmesi ile ilgili 06.01.2017 tarihli raporu.

  
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA