GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

17.1.2017

Toplantı Saati

17:00

Seçim Dönemi

2017

Toplantı Nosu

Ocak


GÜNDEM :  

Gemlik Belediye Meclisi’nin 17/01/2017 Salı günü, saat 17:00’de Gemlik Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapacağı Olağanüstü Meclis Toplantısına ait gündemdir.


TEKLİFLER

1 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Yeni Mahalle mülkiyeti Belediyemize ait 971 ada 3 parselin kuzey cephesinde yaklaşma mesafesinin değerlendirilmesi ile ilgili yazısı

2 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi Kurşunlu Mahallesi Uygulama İmar Planı Plan notlarının yeniden değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

3 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, mülkiyeti Belediyemize ait Gemlik İlçesi Demirsubaşı Mahallesi 948 ada 2 parsel numaralı (AVM) taşınmazın mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Gemlik İlçesi Kurşunlu , Umurbey, Hisar, ve Orhaniye Mahallelerinde bulunan muhtelif ada ve parsel numaralı taşınmazlar ile trampa yapılması, Belediye mülkü olan Demirsubaşı Mah. 948 ada 2 parsel numaralı (AVM) taşınmazdaki 1, 14 ve 52 nolu bağımsız bölmelerinin satın alma yoluyla kamulaştırılması ile ilgili yazısı

4 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi Orhaniye Mahallesi 8 ada 4 parsel numaralı evin hava şartlarından etkilenerek yıkılması sebebiyle vatandaşın mağduriyetinin gidermek amacıyla satın alınması ile ilgili yazısı

5 - Fen İşleri Müdürlüğü’nün Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere Greyder alımı ile ilgili teklif yazısı

                                                                        
RAPORLAR

1 - İmar Komisyonu’nun, Küçükkumla Mah., karayolu kuzeyi 334, 337, 338, 339, 342, 343 adalar muhtelif parsellerde orman sınırları düzeltilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna ilişkin askı itirazının değerlendirilmesi ile ilgili 13.01.2017 tarihli raporu.

2 - İmar Komisyonu’nun, İlçemizde yapılan inşaatlarda arka bahçeye, parsel sınırı dışına yapılmak istenen kapalı çıkmalarda yan parselden muvafakat alınması ile ilgili 13.01.2017 tarihli raporu

3 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi 779 ada 3 parsel numaralı taşınmazın planda büyük kısmı yolda kaldığından kamulaştırılması ile ilgili 13.01.2017 tarihli raporu

4 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Osmaniye Mahallesi 99 ada 14 parsel numaralı taşınmazın planda büyük bir kısmı yolda kaldığından kamulaştırılması ile ilgili 13.01.2017 tarihli raporu

  
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA