GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

1.2.2017 0

Toplantı Saati

17:00

Seçim Dönemi

2017

Toplantı Nosu

Şubat


GÜNDEM :  

Gemlik Belediye Meclisi’nin 01/02/2017 Çarşamba günü saat 17:00’de Gemlik Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapacağı 2017 yılı Şubat Ay’ı olağan meclis toplantısına ait gündemdir


TEKLİFLER

1 - Zabıta Müdürlüğü’nün, 2011/355 sayılı Meclis Kararıyla Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG) Derneği’ne tahsis edilen 25 adet el telsizinin bataryalarının yenilenerek adı geçen derneğe bedelsiz devri ile ilgili yazısı.

2 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hisar Mahallesi 44 pafta 185 ada 33-34-35 parsel numaralı taşınmazların planda park alanında kaldığından kamulaştırılması ile ilgili yazısı.

3 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Yeni Mahalle Keklik Sokak, 245 ada, 20-21-22 parsel numaralı taşınmazların Kültür Merkezi yapmak amacıyla kamulaştırılması ile ilgili yazısı.

4 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Yeni Mahalle Keklik Sokak, 46 ada, 12-13 parsel numaralı taşınmazların Kültür Merkezi yapmak amacıyla kamulaştırılması ile ilgili yazısı.

5 - Fen İşleri Müdürlüğü’nün, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 adet çift kabinli kamyonet alınması ile ilgili yazısı.

6 - Fen İşleri Müdürlüğü’nün, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere toprak silindiri alınması ile ilgili yazısı.

7 - Fen İşleri Müdürlüğü’nün, Müdürlüğe ait hurdalıkta bulunan sökülmüş profil direk ve çelik makasların Adliye Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifine verilmesi ile ilgili yazısı.

8 - 5393 sayılı Yasanın 23 ncü maddesi uyarınca, 04.01.2017 tarihli ve 2017/12 sayılı Meclis Kararının yeniden görüşülmek üzere meclise iadesi.

9 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Osmaniye Mahallesi 1151 ada 6 parsel nolu taşınmaz ile ilgili yazısı.

10 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Osmaniye Mahallesi H22A09B4A pafta 1100 ada, 1, 11 parseller ve 1095 ada 8 parsel doğusu park alanı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan itirazla ilgili yazısı.

11 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Osmaniye Mahallesi H22A09A4B pafta, 99 ada, 24-31, 38-41, 45 ve 47 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan itirazla ilgili yazısı.

12 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz sınırları içinde onaylı muhtelif mahallelere ait uygulama İmar Planlarındaki plan notlarının yeniden değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

13 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hamidiye Mahallesi H22A09A4C pafta, 856 ada, 1, 2, 3, 71 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazla ilgili yazısı.

14 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hamidiye (Dr. Ziya Kaya) Mahallesi H22A09C4A pafta, 667 ada, 40, 161, 223, 229, 237, 238 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazla ilgili yazısı.

15 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz sınırları içinde bulunan muhtelif köylerimizde cadde, sokak, bulvar ve meydan ismi verilmesi ile ilgili yazısı.

16 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz genelinde yapılan binalara yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin aşamasında güvenlik kamerası kurulması ile ilgili yazısı.

17 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hamidiye Mahallesi 848 ve 849 adaların doğu cephe hatlarının yol genişliklerinin arttırılması ile ilgili yazısı.

18 - Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün, Cenaze nakil aracı alımı ile ilgili yazısı

                                                                        
RAPORLAR

1 - İmar Komisyonu’nun, 2014 yılı Eylül ayından beri uygulanan zemin etüd raporları ile ilgili 25.01.2017 tarihli raporu.

2 - İmar Komisyonu’nun, Cumhuriyet Mahallesi Novadari Caddesinde imar planında yol olmayan fakat çekme mesafesinde yer alan yolun araç yolu, itfaiye, ambulans yolu olarak belirlenmesi ile ilgili 26.01.2017 tarihli raporu.

3 - İmar Komisyonu’nun, Gemlik sahillerinde bulunan binaların cephe sağlıklaştırması ile ilgili 26.01.2017 tarihli raporu.

4 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hisar Mahallesi 207 ada, 18 parselde bulunan yapının bulunduğu alanın konut alanına alınması ile ilgili 26.01.2017 tarihli raporu.

5 - İmar Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi sınırları içerisinde köşe parsellerde yapılacak yapılarla ilgili 25.01.2017 tarihli raporu.

6 - İmar Komisyonu’nun, Demirsubaşı Mahallesinde yol genişliği ve otopark ile ilgili 26.01.2017 tarihli raporu.

7 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Umurbey Mahallesi, İmar planlarında yer alan plan notu ile ilgili 25.01.2017 tarihli raporu.

8 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz sınırları içinde yapılmakta olan inşaatlarda otopark sayısı ile ilgili 26.01.2017 tarihli raporu.

9 - İmar Komisyonu’nun, Kumla Mahallesi’nde ana arterlerde belirlenen Ticaret Alanlarında 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili 25.01.2017 tarihli raporu.

10 - İmar Komisyonu’nun, Kumla Mahallesi 4127 parselde bulunan arsaya imar izni verilmesi ile ilgili 25.01.2017 tarihli raporu

11 - İmar Komisyonu’nun, aşağıda yer alan konuların II. oturumda görüşülmesi talebi ile ilgili 26.01.2017 tarihli raporu,
1-İlçemiz Yeni Mahalle 954-958 adaların bulunduğu alan ve çevresinde düzenleme yapılması ile ilgili konu.
2-İlçemiz Orhaniye Mahallesi 16 ada 27, 98 ve 118 parsel nolu taşınmazların bulunduğu bölgede
yol projesi olduğundan Rekreasyon Alanları belirlenmesi ile ilgili konu.
3-İlçemiz sınırları dâhilinde bulunan Maliye Hazinesine ait parsellerde çalışma yapılması ile ilgili konu.

  
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA