GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

1.3.2017 0

Toplantı Saati

17:00

Seçim Dönemi

2017

Toplantı Nosu

Mart


GÜNDEM :  

Gemlik Belediye Meclisi’nin 01/03/2017 Çarşamba günü saat 17:00’de Gemlik Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapacağı 2017 yılı Mart Ay’ı olağan meclis toplantısına ait gündemdir.


TEKLİFLER

1 - Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün, Roman Kültürü Yaşatma ve Dayanışma Derneği ile 2017 yılı için ortak proje kapsamında protokol imzalanması ile ilgili yazısı.

2 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Yeni Mahalle 333 ada 12 parsele İmar durumu verilmesi talebi ile ilgili yazısı.

3 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hisar Mahallesi (eski) 195 ada 30 parsel üzerindeki mevcut elektrik abonelerinin düzenli enerji alabilmeleri için trafo yeri belirlenmesi ile ilgili yazısı.

4 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz genelinde 18. Madde uygulaması yapılmasının mümkün olmadığı durumlarda bedel tespitinin yapılabilmesi için Plan Zayiat oranlarının belirlenmesi ile ilgili yazısı.

5 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün Gemlik (Bursa) Kuzey Gelişme Alanı III. Etap ile Gemlik (Bursa) Kuzey Gelişme Alanı Antik Taş Ocağı ve Nekropol Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifinin değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

6 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Bursa-Gemlik İlçesi Kurtul Mahallesi H22A13D3D pafta 1097-1098-1047-1048-1049-1050-1052-1129 parseller için hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

7 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hamidiye Mahallesi, Hürriyet Caddesi ve Orhangazi Caddesinin kesiştiği bölgede otopark alanı belirlenmesi ile ilgili yazısı.

8 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz genelinde düğün salonu yapılmak istenen parsellerde belirlenecek otopark sayısı ile ilgili yazısı.

9 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Küçükkumla Mahallesi sahil kesiminde, kent siluetinin iyileştirilmesi ve kıyı kenar çizgilerine göre yol genişliklerinin arttırılması ile ilgili yazısı.

10 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Gemlik ilçesi Orhaniye Mahallesi 7 pafta 28 ada 48 parsel numaralı taşınmaz planda yolda kaldığından, kamulaştırma programına alınması ile ilgili yazısı.

11 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Gemlik ilçesi Orhaniye Mahallesi 7 pafta 30 ada 17 parsel numaralı taşınmaz planda yolda kaldığından, kamulaştırma programına alınması ile ilgili yazısı.

12 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Gemlik ilçesi Osmaniye Mahallesi 75 ada, 55-58-59-65 parsel numaralı taşınmazların otopark, çocuk parkı gibi kullanılabilmesi amacıyla kamulaştırma programına alınması ile ilgili yazısı.

13 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Gemlik ilçesi Balıkpazarı Mahallesi 3 pafta 286 ada 5 parsel numaralı taşınmaz planda yolda kaldığından, kamulaştırma programına alınması ile ilgili yazısı.

14 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Gemlik ilçesi Umurbey Mahallesi ---- pafta ---- ada, 372, 373, 380 parsel numaralı taşınmazlar meydan düzenlemesi kapsamında meydan alanında kaldığından, kamulaştırma programına alınması ile ilgili yazısı.

15 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Gemlik ilçesi Dr. Ziya Kaya mahallesi 39 pafta 619 ada 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22 parsel numaralı taşınmazların tamamı (planda park alanında kaldığından) ve 18, 19, 59 parsel numaralı taşınmazların planda park alanında kalan kısımlarının kamulaştırılması ile ilgili yazısı.

16 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi Eşref Dinçer Mahallesi 25 pafta, 85 ada, 57, 26, 27, 28, 29, 38, 39 parsel numaralı taşınmazlar ile 69 ada 19, 20, 29 parsel numaralı taşınmazlar planda park alanında kaldığından, kamulaştırma programına alınması ile ilgili yazısı.

17 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Mülkiyeti Gemlik Belediyesi’ne ait Gemlik İlçesi Yeni Mahalle 971 ada 3 parsel numaralı arsanın kat karşılığı inşaat usulü ile değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

                                                                        
RAPORLAR

1 - Hukuk Komisyonu ile İmar Komisyonu’nun, İlçemiz genelinde yapılacak olan her binaya güvenlik kamerası takılması ile ilgili 23.02.2017 tarihli müşterek raporu.

2 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Küçükkumla Mahallesi, 182 ada, 1, 3, 4 parseller için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Plan Değişikliği talebi ile ilgili 22.02.2017 tarihli raporu. 2/3- İmar Komisyonu’nun Mülkiyeti Belediyemize ait K.Kumla Mah 310 ada 1 parsel numaralı taşınmazda plan değişikliği yapılması ile Küçükkumla Mahallesi, 280 ada, 1 parsel nolu taşınmazın Rekreasyon Alanı olarak belirlenmesi ile ilgili 22.02.2017 tarihli raporu.

3 - İmar Komisyonu’nun Mülkiyeti Belediyemize ait K.Kumla Mah 310 ada 1 parsel numaralı taşınmazda plan değişikliği yapılması ile Küçükkumla Mahallesi, 280 ada, 1 parsel nolu taşınmazın Rekreasyon Alanı olarak belirlenmesi ile ilgili 22.02.2017 tarihli raporu.

4 - İmar Komisyonu’nun, Kumla Mahallesi’nde ana arterlerde belirlenen Ticaret Alanlarının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun değerlendirilmesi ile ilgili 22.02.2017 tarihli raporu.

5 - İmar Komisyonu’nun İlçemiz Osmaniye Mahallesi 1151 ada 6 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süresince gelen itirazların değerlendirilmesi ile ilgili 22.02.2017 tarihli raporu.

6 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hamidiye (Dr. Ziya Kaya) Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süresince gelen itirazların değerlendirilmesi ile ilgili 22.02.2017 tarihli raporu.

7 - İmar Komisyonu’nun, 04.01.2017 tarih 1/10 nolu gündem maddesi, 01.02.2017 tarih 1/12, 1/21, 1/24 nolu gündem maddeleri, 06.02.2017 tarih 1/12 nolu gündem maddesine ek süre talebi ile ilgili 22.02.2017 tarihli raporu.

  
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA