GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

6.3.2017 0

Toplantı Saati

18:00

Seçim Dönemi

2017

Toplantı Nosu

Mart


GÜNDEM :  

Gemlik Belediye Meclisi’nin 06/03/2017 Pazartesi günü saat 18:00’de Gemlik Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapacağı 2017 yılı Mart ayı olağan meclis toplantısının 2.birleşimine ait gündemdir.


TEKLİFLER
                                                                        
RAPORLAR

1 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi Orhaniye Mahallesi 7 pafta 28 ada, 48 parsel numaralı taşınmaz planda yolda kaldığından kamulaştırılması ile ilgili 02.03.2017 tarihli raporu.

2 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi Orhaniye Mahallesi 7 pafta, 30 ada, 17 parsel numaralı taşınmaz planda yolda kaldığından kamulaştırılması ile ilgili 02.03.2017 tarihli raporu.

3 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi Osmaniye Mahallesi 75 ada, 55 – 58 – 59 - 65 parsel numaralı taşınmazların otopark, çocuk parkı olarak kullanılabilmesi amacıyla kamulaştırılması ile ilgili 02.03.2017 tarihli raporu.

4 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi Balıkpazarı Mahallesi 3 pafta, 286 ada, 5 parsel numaralı taşınmaz planda yolda kaldığından, kamulaştırılması ile ilgili 02.03.2017 tarihli raporu.

5 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi Umurbey Mahallesi ---- pafta ---- ada, 372, 373, 380 parsel numaralı taşınmazlar meydan düzenlemesi kapsamında meydan alanında kaldığından kamulaştırılması ile ilgili 02.03.2017 tarihli raporu.

6 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi Dr. Ziya Kaya mahallesi 39 pafta 619 ada 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22 parsel numaralı taşınmazların tamamı (planda park alanında kaldığından) ve 18, 19, 59 parsel numaralı taşınmazların planda park alanında kalan kısımlarının kamulaştırılması ile ilgili 02.03.2017 tarihli raporu.

7 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi Eşref Dinçer Mahallesi 25 pafta, 85 ada, 57, 26, 27, 28, 29, 38, 39 parsel numaralı taşınmazlar ile 69 ada 19, 20, 29 parsel numaralı taşınmazlar planda park alanında kaldığından kamulaştırılması ile ilgili 02.03.2017 tarihli raporu.

8 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yeni Mahalle, 905 ada, 4 parsel üzerinde kat karşılığı yapılan Yükleniciye ait olan 1, 3, 4, 7, 10, 12, 16 ve 18 no’lu bağımsız bölümlerin bu bölgede binası yıkılan ve belediyemizden tazminat alacağı kesinleşen vatandaşlarımızla takas edilmek üzere belediyemiz tarafından satın alınması ile ilgili 02.03.2017 tarihli raporu.

9 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Yeni Mahalle 333 ada 12 parsele İmar durumu verilmesi talebi ile ilgili 02.03.2017 tarihli raporu.

10 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hisar Mahallesi 1301 ada 1 parsel nolu taşınmaz ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yönelik askı süresince gelen itirazın değerlendirilmesi ile ilgili 02.03.2017 tarihli raporu.

11 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Küçükkumla Mahallesi Küçükkumla 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Plan Notu İlavesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süresince gelen itirazın değerlendirilmesi ile ilgili 02.03.2017 tarihli raporu.

12 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hamidiye (Dr. Ziya Kaya) Mahallesi H22A09C4A pafta, 667 ada, 40, 161, 223, 229, 237, 238 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazla ilgili 02.03.2017 tarihli raporu.

13 - İmar Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19.01.2017 tarihli kararı ile onaylanan meydan projesi kapsamında 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine istinaden 1/1000 ölçekli İmar Planı ile ilgili 02.03.2017 tarihli raporu.

  
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA