GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

7.4.2017 0

Toplantı Saati

17:00

Seçim Dönemi

2017

Toplantı Nosu

Nisan


GÜNDEM :  

Gemlik Belediye Meclisi’nin 07/04/2017 Cuma günü saat 17:00’de Gemlik Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapacağı 2017 yılı Nisan Ay’ı olağan meclis toplantısına ait gündemdir.


TEKLİFLER

1 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Osmaniye Mahallesi 1100 ada 1 ve 11 numaralı parsel ile, 1095 ada üzerinde Gemlik Belediyesi adına oluşacak parselin takas edilmesi ile ilgili yazısı.

2 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hamidiye Mahallesi 552 ada, 7 parsel ve 592 ada 197-202 parsel nolu taşınmazların Genel Otopark Alanı, Osmaniye Mahallesi, 627 ada 62, 63 parsel nolu taşınmazların yol olarak belirlenmesi ile ilgili yazısı.

3 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Küçükkumla Mahallesi 172 ada 1 parsel nolu taşınmazın batısındaki yolun 9 metreye çıkarılması ile ilgili yazısı.

4 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Osmaniye Mahallesi, 1097 ve 1096 adalar arasındaki 12 metrelik yolun 1072 ve 1062 adalar arasındaki 10 metrelik yola bağlantısının sağlanması ile ilgili yazısı.

5 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz sınırları içerisinde uygun görülen herhangi bir sokağa Düzgün Akyıldız adının verilmesi ile ilgili yazısı.

6 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Cihatlı, Hamidiyeköy, Haydariye, Katırlı, Şahinyurdu, Güvenli ve Yeniköy Mahallelerinde Cadde, Sokak, Bulvar Meydan isimlerinin belirlenmesi ile ilgili yazısı

7 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi Yeni Mahalle 55 ada 2, 3, 4 ve 5 numaralı parsellerin batı tarafında bulunan kadastral yolun planlara işlenmesi ile ilgili yazısı.

8 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz 15 Temmuz Şehitler Bulvarının, Çevreyolu Doğusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu İlavesi kapsamında değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

9 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hamidiye Mahallesi 124-125-127 adalar muhtelif parsellerde ve Umurbey Mahallesi 0-160-161 adalar muhtelif parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazlarla ilgili yazısı.

10 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Küçükkumla 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Sınırları İçinde, Şuyulandırma Sınırı ve Etki Alanı Olarak Belirlenen Alanda 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu Değişikliğine yapılan itirazlarla ilgili yazısı.

11 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Umurbey Mahallesi 161 ada 8-9-11 parseller, 166 ada 1 parsel, 167 ada 4 parsel Cihatlı Mahallesi 792-793-795-796-797-798-799-800-811-888-899-890-891-892-895-1908-1909-2029 parseller Gemlik Hastane Alanı Bağlantı Yolu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazlarla ilgili yazısı.

12 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Orhaniye Mahallesi 337 ada, 3 ve 8 parsel ile Küçükkumla Mahallesi 247 ada, 1 parselde bulunan Hasanağa Gençlik Kampının Modernizasyonu için 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısı.

13 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Orhaniye Mahallesi 9 pafta 16 ada 106 parsel sayılı taşınmaza dair 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı Değişikliğinin iptaline ilişkin işlem tesis edilmesi ile ilgili yazısı.

14 - Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün, Gemlik Zeytin Dalı Derneği ile Belediyemiz arasında ortak proje kapsamında protokol yapılması ile ilgili yazısı

15 - Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün, Umurbey Belediyesi Kültür Sanat ve Turizm Derneği ile Belediyemiz arasında İşbirliği Protokolü için Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili yazısı.

16 - Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün, Gemlik Belediyesi Kültür Sanat Derneği ile Belediyemiz arasında İşbirliği Protokolü için Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili yazısı.

17 - Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün, yeni yapılan binalara, apartman ve sitelere konteyner yeri konulması ile ilgili yazısı.

18 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi Hisar Mahallesi 185 ada 68 ve 66 parsel numaralı taşınmazlar planda yolda ve park alanında kaldığından, kamulaştırma programına alınması ile ilgili yazısı.

19 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi Orhaniye Mahallesi, 344 ada 10 ve 12 parsel numaralı taşınmazlar planda yolda kaldığından, kamulaştırma programına alınması ile ilgili yazısı.

20 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi, 554 ada, 90 parsel, 149 ada, 13-8 parsel, 853 ada, 61-62-63-64 parsel numaralı taşınmazlar planda yolda kaldığından, kamulaştırma programına alınması ile ilgili yazısı.

21 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi Yeni Mahalle, 48 ada 6 parsel, 50 ada 6 parsel numaralı taşınmazlar planda yolda ve park alanında kaldığından, kamulaştırma programına alınması ile ilgili yazısı.

22 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi Orhaniye Mahallesi, 8 ada, 7 parsel numaralı taşınmaz planda bir kısmı yolda kaldığından, kamulaştırma programına alınması ile ilgili yazısı.

23 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi Orhaniye Mahallesi, 33 ada 15 parsel numaralı taşınmaz planda yolda kaldığından, kamulaştırma programına alınması ile ilgili yazısı.

24 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi Orhaniye Mahallesi, 4 ada, 32 parsel, 23 ada, 6 parsel, 25 ada, 7 parsel, 17 ada, 28 parsel numaralı taşınmazlar planda yolda kaldığından, kamulaştırma programına alınması ile ilgili yazısı.

25 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi Orhaniye Mahallesi, 6 ada, 9-10-18-26 parsel numaralı taşınmazlar planda yolda ve park alanında kaldığından, kamulaştırma programına alınması ile ilgili yazısı.

26 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi Yeni Mahalle, 63 ada, 6 parsel numaralı taşınmaz planda yolda kaldığından, kamulaştırma programına alınması ile ilgili yazısı.

27 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi, 116 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz planda yolda kaldığından, kamulaştırma programına alınması ile ilgili yazısı.

28 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi K.Kumla Mahallesi, 195 ada 11 parsel numaralı taşınmaz planda genel otopark alanında kaldığından, kamulaştırma programına alınması ile ilgili yazısı.

29 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi Yeni Mahalle 434 ada, 212 parsel numaralı taşınmaz planda yolda kaldığından, kamulaştırma programına alınması ile ilgili yazısı

30 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi Kurşunlu Mahallesi Yeşil Vadi Mevkii 280 numaralı parselin güneyinde 506 numaralı parselin batısında yer alan yeşil alanın ibadethane yapılmak üzere plan değişikliği yapılarak dini tesis alanına çevrilmesi ile ilgili yazısı.

31 - Yazı İşleri Müdürlüğü’nün, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 33.maddesine istinaden gizli oyla Belediye Encümen üyesi seçimi ile ilgili yazısı. (3 kişi)

32 - Yazı İşleri Müdürlüğü’nün, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesine istinaden açık oyla Plan Bütçe Komisyonu üyelerinin seçimi ile ilgili yazısı.

33 - Yazı İşleri Müdürlüğü’nün, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesine istinaden açık oyla İmar Komisyonu üyelerinin seçimi ile ilgili yazısı.

34 - Yazı İşleri Müdürlüğü’nün, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesine istinaden açık oyla Milli Eğitim Kültür ve Spor Komisyonu üyelerinin seçimi ile ilgili yazısı.

35 - Yazı İşleri Müdürlüğü’nün, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesine istinaden açık oyla Hukuk Komisyonu üyelerinin seçimi ile ilgili yazısı.

36 - Yazı İşleri Müdürlüğü’nün, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesine istinaden açık oyla Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu üyelerinin seçimi ile ilgili yazısı.

37 - Yazı İşleri Müdürlüğü’nün, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesine istinaden açık oyla Tarım Balıkçılık ve Turizm Komisyonu üyelerinin seçimi ile ilgili yazısı.

38 - Yazı İşleri Müdürlüğü’nün, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesine istinaden açık oyla Doğal Afetler ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu üyelerinin seçimi ile ilgili yazısı.

39 - Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41. Maddesi hükmünce hazırlanan 2016 Yılı Faaliyet Raporu’nun 5393 sayılı yasanın 56. maddesine istinaden görüşülmesi ile ilgili yazısı.

                                                                        
RAPORLAR

1 - Hukuk Komisyonu’nun, Kentsel Dönüşüm Yasası kapsamında kira yardımı talebi ile ilgili 29.03.2017 tarihli raporu.

2 - Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun; İlçemiz sınırları içinde bulunan muhtelif köylerimizde cadde, sokak, bulvar ve meydan ismi verilmesi ile ilgili 24.03.2017 tarihli raporu.

3 - İmar Komisyonu’nun, Belediye Hizmet binası ile ilgili 29.03.2017 tarihli raporu.

4 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Engürücük Mahallesi H22A12B1C pafta 2026 Parsel nolu taşınmaz üzerine 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili 29.03.2017 tarihli raporu.

5 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Küçükkumla 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama imar Planı değişikliğine yapılan itirazlarla ilgili 29.03.2017 tarihli raporu.

6 - İmar Komisyonu’nun, Gemlik İlçe sınırları içinde yer alan sanayi ve depolama alanlarında 1/1000 ölçekli Nazım imar Planı Notunun iptaline ilişkin 29.03.2017 tarihli raporu.

7 - İmar Komisyonu’nun, trafo yerlerinin İmar Planı tadilatının onaylanması ile ilgili 29.03.2017 tarihli raporu.

8 - İmar Komisyonu’nun, Cihatlı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin zeytin işleme tesisi kurulması ilgili 29.03.2017 tarihli raporu.

9 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hisar Mahallesi, 1325 ada, 1 parsel nolu taşınmaz üzerinde yapılacak Camii Alanı ile ilgili 29.03.2017 tarihli raporu.

10 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Osmaniye Mahallesi H22A09DB4A pafta, 1089 ada 8, 9, 10, 11 ve 1094 ada, 1, 2, 3, 18 ve 19 nolu parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliği ile ilgili 29.03.2017 tarihli raporu.

11 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hisar Mahallesi 4.N.4 pafta 562 ada 260 parselle ilgili 29.03.2017 tarihli raporu.

12 - İmar Komisyonu’nun, İlçe genelinde tescilli çınar ağaçlarının bitişiğinde ve etrafında bulunan yapıların yeşil alana alınması ile ilgili 29.03.2017 tarihli raporu.

13 - İmar Komisyonu’nun, Küçükkumla Mahallesi, Karayolu Kuzeyi 334, 337, 338, 339, 342, 343 Adalar Muhtelif Parsellerde Orman Sınırları Düzeltilmesi Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna ilişkin askı itirazının değerlendirilmesi ile ilgili 29.03.2017 tarihli raporu.

14 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Osmaniye Mahallesi, 82 ada 152, 189 parsel nolu taşınmazlara yönelik 1/1000 ölçekli imar planı ile ilgili 29.03.2017 tarihli raporu.

15 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hisar Mahallesi (eski) 195 ada 30 parsel üzerindeki mevcut elektrik abonelerinin düzenli enerji alabilmeleri için trafo yeri belirlenmesi ile ilgili 29.03.2017 tarihli raporu.

16 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi, Hürriyet Caddesi ve Orhangazi Caddesinin kesiştiği bölgede otopark alanı belirlenmesi ile ilgili 29.03.2017 tarihli raporu.

17 - İmar Komisyonu’nun, 06.02.2017 tarih 1/12 ve 01.03.2017 tarih 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/9, 1/20 ve 1/26 nolu gündem maddelerine ek süre talebi ile ilgili 29.03.2017 tarihli raporu.

18 - İmar Komisyonu’nun,01.02.2017 tarihli Olağan Meclis toplantısında komisyona havale edilen 1/20 nolu gündem maddesinin ikinci oturumda görüşülmek üzere gündeme alınması talebi.

  
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA