GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

12.4.2017

Toplantı Saati

17:00

Seçim Dönemi

2017

Toplantı Nosu

Nisan


GÜNDEM :  

Gemlik Belediye Meclisi’nin 12/04/2017 Çarşamba günü saat 17:00’de Gemlik Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapacağı 2017 yılı Nisan ayı olağan meclis toplantısının 2.birleşimine ait gündemdir.


TEKLİFLER

1 - Yazı İşleri Müdürlüğü’nün, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 33.maddesine istinaden gizli oyla Belediye Encümen üyesi seçimi ile ilgili yazısı. (3 kişi)

2 - Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41. Maddesi hükmünce hazırlanan 2016 Yılı Faaliyet Raporu’nun 5393 sayılı yasanın 56. maddesine istinaden görüşülmesi ile ilgili yazısı.

                                                                        
RAPORLAR

1 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Osmaniye Mahallesi 1100 ada 1 ve 11 numaralı parsel ile, 1095 ada üzerinde Gemlik Belediyesi adına oluşacak parselin takas edilmesi ile ilgili 11.04.2017 tarihli raporu.

2 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi Orhaniye Mahallesi, 344 ada 10 ve 12 parsel numaralı taşınmazlar planda yolda kaldığından, kamulaştırma programına alınması ile ilgili 11.04.2017 tarihli raporu.

3 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi Orhaniye Mahallesi, 8 ada, 7 parsel numaralı taşınmaz planda bir kısmı yolda kaldığından, kamulaştırma programına alınması ile ilgili 11.04.2017 tarihli raporu.

4 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi Orhaniye Mahallesi, 33 ada 15 parsel numaralı taşınmaz planda yolda kaldığından, kamulaştırma programına alınması ile ilgili 11.04.2017 tarihli raporu.

5 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi Orhaniye Mahallesi, 4 ada, 32 parsel, 23 ada, 6 parsel, 25 ada, 7 parsel, 17 ada, 28 parsel numaralı taşınmazlar planda yolda kaldığından, kamulaştırma programına alınması ile ilgili 11.04.2017 tarihli raporu.

6 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi Orhaniye Mahallesi, 6 ada, 9-10-18-26 parsel numaralı taşınmazlar planda yolda ve park alanında kaldığından, kamulaştırma programına alınması ile ilgili 11.04.2017 tarihli raporu.

7 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi, 116 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz planda yolda kaldığından, kamulaştırma programına alınması ile ilgili 11.04.2017 tarihli raporu.

8 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Küçükkumla Mahallesi 172 ada 1 parsel nolu taşınmazın batısındaki yolun 9 metreye çıkarılması ile ilgili 11.04.2017 tarihli raporu.

9 - İmar Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi Yeni Mahalle 55 ada 2, 3, 4 ve 5 numaralı parsellerin batı tarafında bulunan kadastral yolun planlara işlenmesi ile ilgili 11.04.2017 tarihli raporu.

10 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz 15 Temmuz Şehitler Bulvarının, Çevreyolu Doğusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu İlavesi kapsamında değerlendirilmesi ile ilgili 11.04.2017 tarihli raporu.

11 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi 124-125-127 adalar muhtelif parsellerde ve Umurbey Mahallesi 0-160-161 adalar muhtelif parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan itirazlarla ilgili 11.04.2017 tarihli raporu.

12 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Umurbey Mahallesi 161 ada 8-9-11 parseller, 166 ada 1 parsel, 167 ada 4 parsel Cihatlı Mahallesi 792-793-795-796-797-798-799-800-811-888-899-890-891-892-895-1908-1909-2029 parseller Gemlik Hastane Alanı Bağlantı Yolu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazlarla ilgili 11.04.2017 tarihli raporu.

13 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Orhaniye Mahallesi 9 pafta 16 ada 106 parsel sayılı taşınmaza dair 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı Değişikliğinin iptaline ilişkin işlem tesis edilmesi ile ilgili 11.04.2017 tarihli raporu.

14 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi H22A09A-3D/4C pafta E: 119 ada 52, 53 parseller ile E:756 ada 54 – 57, 290 parsellere ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı ilanı süresince gelen itirazın değerlendirilmesi ile ilgili 11.04.2017 tarihli raporu.

15 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Kurşunlu Mahallesi Kurşunlu 1/1000 ölçekli Revizyon uygulama imar planı plan notu ilavesine askı ilanı süresince gelen 49 adet itirazların değerlendirilmesi ile ilgili 11.04.2017 tarihli raporu.

16 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Kurşunlu Mahallesi “ Kıyı Koruma Yapısı ” amaçlı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifine ilişkin alınacak Belediye Meclis Kararı ve kurum görüşlerimizin bildirilmesi talebi ile ilgili 11.04.2017 tarihli raporu.

  
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA