GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

3.5.2017 0

Toplantı Saati

17:00

Seçim Dönemi

2017

Toplantı Nosu

Mayıs


GÜNDEM :  

Gemlik Belediye Meclisi’nin 03/05/2017 Çarşamba günü saat 17:00’de Gemlik Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapacağı 2017 yılı Mayıs Ay’ı olağan meclis toplantısına ait gündemdir.


TEKLİFLER

1 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi, Kayhan Mah. 281 ada 1 – 2 – 3 parsel numaralı taşınmazlar planda park alanında kaldığından, Kamulaştırma programına alınması ile ilgili yazısı.

2 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi, Dr. Ziya Kaya Mah. 666 ada 305 ve 313 parsel numaralı taşınmazlar planda yolda kaldığından, Kamulaştırma programına alınması ile ilgili yazısı.

3 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi, Osmaniye Mah. 1243 ada 2 parsel numaralı taşınmaz planda B.H.A. (Açık Otopark) alanında kaldığından, Kamulaştırma programına alınması ile ilgili yazısı.

4 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi, Yeni Mah. 60 ada 13 parsel numaralı taşınmaz planda yolda kaldığından, Kamulaştırma programına alınması ile ilgili yazısı.

5 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi, Yeni Mah. 48 ada 3 parsel numaralı taşınmaz planda parkta kaldığından, Kamulaştırma programına alınması ile ilgili yazısı.

6 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Mülkiyeti Gemlik Belediyesi’ne ait, Gemlik İlçesi, Hisar Mah. ---pafta, 206 ada, 7 parsel numaralı 50,9 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın (üzerindeki ev vatandaşa ait) satışının yapılması ile ilgili yazısı.

7 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Mülkiyeti Gemlik Belediyesi’ne ait, Gemlik İlçesi, Hisar Mah. ---pafta, 207 ada, 32 parsel numaralı 77,65 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın (üzerindeki ev vatandaşa ait) satışının yapılması ile ilgili yazısı.

8 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi, Orhaniye Mah. 25 ada, 6 parsel numaralı taşınmaz planda yolda kaldığından, Kamulaştırma programına alınması ile ilgili yazısı.

9 - Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, Belediyemizin 2016 Mali Yılına ait kesin hesapları ile ilgili yazısı.

10 - Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün, Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifesi ile ilgili yazısı.

11 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Umurbey Mahallesi, Softa Taşı Sokakta bulunan Parka Şehit Şahin Taşkın isminin verilmesi talebi ile ilgili yazısı.

12 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 1338 ada 1 parsel numaralı 502,31 m² taşınmaz planda Belediye Hizmet Alanında kaldığından, Kamulaştırma programına alınması ile ilgili yazısı.

13 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 36 ada 8 parsel numaralı 62,33 m² taşınmaz planda yolda kaldığından, Kamulaştırma programına alınması ile ilgili yazısı.

14 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Osmaniye Mahallesi 1124 adanın kuzeyindeki Park Alanı içinde ve Engürücük Mahallesi 2209 nolu parselin doğusundaki Park Alanı içinde Trafo Alanı belirlenmesine yönelik sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişi ile ilgili yazısı.

                                                                        
RAPORLAR

1 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, 185 ada, 68 ve 66 parsel numaralı taşınmazlar, planda yolda ve park alanında kaldığından, Kamulaştırma programına alınması ile ilgili 21.04.2017 tarihli raporu.

2 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 554 ada, 90 parsel, 149 ada, 13 – 8 parsel, 853 ada, 61 – 62 – 63 – 64 parsel numaralı taşınmazlar planda yolda kaldığından, Kamulaştırma programına alınması ile ilgili 21.04.2017 tarihli raporu.

3 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Yeni Mahalle, 48 ada 6 parsel, 50 ada 6 parsel numaralı taşınmazlar, planda yolda ve park alanında kaldığından, Kamulaştırma programına alınması ile ilgili 21.04.2017 tarihli raporu.

4 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hisar Mahallesi 44 pafta 185 ada, 34 - 35 parsel numaralı taşınmazların durumlarının görüşülmesi ile ilgili 25.04.2017 tarihli raporu.

5 - İmar Komisyonu’nun, Küçükkumla Mahallesi sahil kesiminde, kent silüetinin iyileştirilmesi ve kıyı kenar çizgilerine göre yol genişliklerinin arttırılması ile ilgili 25.04.2017 tarihli raporu.

6 - İmar Komisyonu’nun, Bursa İli, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 45 Pafta 841 Ada 6-7-8-9-10 parseller için hazırlanan plan değişikliği ile ilgili 27.04.2017 tarihli raporu.

7 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Osmaniye Mahallesi, 1097 ve 1096 adalar arasındaki 12 metrelik yolun 1072 ve 1062 adalar arasındaki 10 metrelik yola bağlantısının sağlanması ile ilgili 25.04.2017 tarihli raporu.

8 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Orhaniye Mahallesi 337 ada, 3 ve 8 parsel ile Küçükkumla Mahallesi 247 ada, 1 parselde bulunan Hasanağa Gençlik Kampının Modernizasyonu için 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili 25.04.2017 tarihli raporu.

9 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Orhaniye Mahallesi 9 pafta 16 ada 106 parsel sayılı taşınmaza dair 11.04.2017 tarihli raporu.

10 - İmar Komisyonu’nun, Gemlik Belediye Meclisi’nin 2016/244 karar sayılı plan notlarında 3 m yükseklik sınırlandırılmasının yeniden değerlendirilmesi ile ilgili 27.04.2017 tarihli raporu.

11 - İmar Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi Kurşunlu Mahallesi Yeşil Vadi Mevkii 280 numaralı parselin güneyinde 506 numaralı parselin batısında yer alan yeşil alanda plan değişikliği yapılması ile ilgili 27.04.2017 tarihli raporu.

12 - İmar Komisyonu’nun, aşağıda belirtilen konular hakkında ek süre talep edilmesi ile ilgili 27.04.2017 tarihli raporu.
1- Küçükkumla 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Sınırları İçinde, Şuyulandırma Sınırına yapılan itirazların değerlendirilmesi talebi.
2- Yeni yapılan binalara, apartman ve sitelere çöp konteyneri yeri konulması talebi.
3- İlçemiz Hamidiye Mahallesi, H22A09A3C pafta 120-772-773-1180-1181-1182-1187-1188 Adalar, Muhtelif parsellere ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı ilanı süresince gelen itirazın değerlendirilmesi talebi.
4- İlçemiz Kumla Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 224 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması talebi.

  
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA