GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

8.5.2017 0

Toplantı Saati

17:00

Seçim Dönemi

2017

Toplantı Nosu

Mayıs


GÜNDEM :  

Gemlik Belediye Meclisi’nin 08/05/2017 Pazartesi günü saat 17:00’de Gemlik Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapacağı 2017 yılı Mayıs ayı olağan meclis toplantısının 2.birleşimine ait gündemdir.


TEKLİFLER
                                                                        
RAPORLAR

1 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Kayhan Mah. 281 ada 1 – 2 – 3 parsel numaralı taşınmazlar planda park alanında kaldığından, Kamulaştırma programına alınması ile ilgili 05.05.2017 tarihli raporu.

2 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Dr. Ziya Kaya Mah. 666 ada 305 ve 313 parsel numaralı taşınmazlar planda yolda kaldığından, Kamulaştırma programına alınması ile ilgili 05.05.2017 tarihli raporu.

3 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun,, Gemlik İlçesi, Osmaniye Mah. 1243 ada 2 parsel numaralı taşınmaz planda B.H.A. (Açık Otopark) alanında kaldığından, Kamulaştırma programına alınması ile ilgili 05.05.2017 tarihli raporu.

4 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Orhaniye Mah. 25 ada, 6 parsel numaralı taşınmaz planda yolda kaldığından, Kamulaştırma programına alınması ile ilgili 05.05.2017 tarihli raporu.

5 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 1338 ada 1 parsel numaralı 502,31 m² taşınmaz planda Belediye Hizmet Alanında kaldığından, Kamulaştırma programına alınması ile ilgili 05.05.2017 tarihli raporu.

6 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Yeni Mah. 60 ada 13 parsel numaralı taşınmaz planda yolda kaldığından, Kamulaştırma programına alınması ile ilgili 05.05.2017 tarihli raporu.

7 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Yeni Mah. 48 ada 3 parsel numaralı taşınmaz planda parkta kaldığından, Kamulaştırma programına alınması ile ilgili 05.05.2017 tarihli raporu.

8 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifesi ile ilgili 05.05.2017 tarihli raporu.

9 - Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, İlçemiz Umurbey Mahallesi, Softa Taşı Sokakta bulunan Parka Şehit Şahin Taşkın isminin verilmesi ile ilgili 05.05.2017 tarihli raporu.

10 - Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, İlçemiz sınırları içinde bulunan muhtelif köylerimizde cadde, sokak, bulvar ve meydan ismi verilmesi ile ilgili 05.05.2017 tarihli raporu.

11 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Küçükkumla Mahallesi, 175 ada 7 parselin doğu cephesinde 8 metrelik yola çıkma talebinin değerlendirilmesi ile ilgili 05.05.2017 tarihli raporu

12 - İmar Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19.01.2017 tarihli kararı ile onaylanan meydan projesi kapsamında 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine istinaden 1/1000 ölçekli İmar Planı ile ilgili 05.05.2017 tarihli raporu.

13 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi, H22A09A3C pafta 120-772-773-1180-1181-1182-1187-1188 Adalar, Muhtelif parsellere ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı ilanı süresince gelen itirazın değerlendirilmesi ile ilgili 05.05.2017 tarihli raporu.

14 - İmar Komisyonu’nun, Gemlik Belediye Meclisi’nin 2016/244 karar sayılı plan notlarında belirtilen yol cephesinden görünen yüksekliği 3 m den fazla olamaz hükmünün birçok parselin eğiminin yüksek olması sebebiyle projelerde bahçe kademeleri oluşturmakta olduğunu ve 3 m yükseklik sınırlandırılmasının yeniden değerlendirilmesi ile ilgili 05.05.2017 tarihli raporu.

15 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Osmaniye Mahallesi 1124 adanın kuzeyindeki Park Alanına yönelik sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili 05.05.2017 tarihli raporu.

16 - İmar Komisyonu’nun, Engürücük Mahallesi 2209 nolu parselin doğusundaki Park Alanı içinde Trafo Alanı belirlenmesine yönelik sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili 05.05.2017 tarihli raporu.

17 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Orhaniye Mahallesi, 15 ada, 55 nolu parsele imar durumu verilmesi ile ilgili 05.05.2017 tarihli raporu.

18 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi 119 ada, 56 parsel nolu taşınmazın yola terk işlemi ile terk oranı % 50’ye yaklaştığından, plan değişikliği yapılması talebi ile ilgili 05.05.2017 tarihli raporu.

19 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi, 564 ada 58, 59, 60 parsel nolu taşınmazların, Gemlik Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün 12.04.2017 tarihli, 3988 sayılı yazısına istinaden, tarafına tahsisi için gerekli imar planı değişikliğinin sağlanması ile ilgili 05.05.2017 tarihli raporu.

20 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Demirsubaşı Mahallesi, 221 ve 222 ada, 2-16, 19, 22, 752 ada 6-10 parsellere ait Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı ilanı süresince gelen itirazın değerlendirilmesi ile ilgili 05.05.2017 tarihli raporu.

21 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Belediyemizin 2016 Mali Yılına ait kesin hesapları ile ilgili raporu.

  
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA