GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

7.6.2017 0

Toplantı Saati

15:00

Seçim Dönemi

2017

Toplantı Nosu

Haziran


GÜNDEM :  

Gemlik Belediye Meclisi’nin 07/06/2017 Çarşamba günü saat 15:00’de Gemlik Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapacağı 2017 yılı Haziran Ay’ı olağan meclis toplantısına ait gündemdir.


TEKLİFLER

1 - Yazı İşleri Müdürlüğü’nün İlçemiz Umurbey ve Engürücük Mahallelerinde 3402 Sayılı yasanın 22-a maddesi uyarınca 6’şar adet bilirkişi seçilmesi ile ilgili yazısı.

2 - Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün, Gemlik Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği ile İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa yürüttükleri eğitim faaliyetlerinde kullanmak üzere ihtiyaç duydukları malzemelerin karşılanması ile ilgili yazısı.

3 - Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün, Gemlik Bursaspor Taraftarlar Derneğinin ihtiyaçlarının karşılanması ve protokol yapılması için Belediye Başkanı’na yetki verilmesi talebi ile ilgili yazısı

4 - Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün, 3. Uluslararası Zeytin Festivali ile ilgili yazısı.

5 - İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün İsminin “ Muhtarlıklar ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü olarak değiştirilmesi ile ilgili yazısı.

6 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Kurşunlu Mahallesi Kıyı Kullanımlarına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı tekliflerine ilişkin yazısı

7 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Demirsubaşı Mahallesi 215 ada 4-9 parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan itirazlarla ilgili yazısı.

8 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Osmaniye mahallesi 420 ada 29 parsel nolu taşınmaz ile ilgili yazısı.

9 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Demirsubaşı Mahallesi 226 ada 2 nolu parselin bir kısmı ve kuzey kesimine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan itirazla ilgili yazısı.

10 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hisar Mahallesi 641 ada 5, 18, 19, 31, 32, 53 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan itirazla ilgili yazısı.

11 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hisar Mahallesi Tersanebaşıtepesi 3. Derece Arkeolojik Sit alanında kalan H22A09D1B/1C paftalara ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan itirazla ilgili yazısı.

12 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hamidiye Mahallesi, 130 ada ile ilgili yazısı.

13 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Orhaniye ve Yeni Mahallelerinde yer alan muhtelif adalar ile, bu adaların çevresindeki ulaşım akslarının düzenlenmesine ilişkin plan değişikliği ile ilgili yazısı.

14 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hisar Mahallesi 617 ada 41 parsel numaralı taşınmazın satın alınması ile ilgili yazısı.

15 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Umurbey Mahallesi 689 parsel numaralı taşınmaz planda yolda kaldığından kamulaştırma programına alınması ile ilgili yazısı.

16 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hamidiye Mahallesi 514 ada 20 parsel numaralı taşınmaz planda yolda kaldığından kamulaştırma programına alınması ile ilgili yazısı.

17 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hamidiye Mahallesi 149 ada 4 parsel numaralı taşınmaz planda yolda kaldığından kamulaştırma programına alınması ile ilgili yazısı.

18 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Orhaniye Mahallesi 33 ada 2 parsel numaralı taşınmaz planda yolda kaldığından kamulaştırma programına alınması ile ilgili yazısı.

19 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Orhaniye Mahallesi 29 ada 4 parsel numaralı taşınmaz planda yolda kaldığından kamulaştırma programına alınması ile ilgili yazısı.

20 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Yeni Mahalle 63 ada 2 parsel numaralı taşınmaz planda yolda kaldığından kamulaştırma programına alınması ile ilgili yazısı.

21 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Yeni Mahalle 49 ada 8 parsel numaralı taşınmaz planda yolda kaldığından kamulaştırma programına alınması ile ilgili yazısı.

                                                                        
RAPORLAR

1 - Hukuk Komisyonu’nun, İlçemiz Cihatlı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin, zeytin işleme tesisi kurulması için 1433 parsel nolu taşınmazın verilmesi talebi ile ilgili 01.06.2017 tarihli raporu.

2 - Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Gemlik Belediyesi’ne ait, İlçemiz Hisar Mahallesi 206 ada, 7 parsel numaralı 50,9 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın satışı ile ilgili 01.06.2017 tarihli müşterek raporu.

3 - Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Gemlik Belediyesi’ne ait, İlçemiz Hisar Mahallesi 207 ada, 32 parsel numaralı 77,65 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın satışı ile ilgili 01.06.2017 tarihli müşterek raporu.

4 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi Yeni Mahalle 434 ada, 212 parsel numaralı taşınmaz planda yolda kaldığından, kamulaştırma programına alınması ile ilgili 01.06.2017 tarihli raporu.

5 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz K. Kumla Mahallesi, 195 ada 11 parsel numaralı taşınmaz planda genel otopark alanında kaldığından, kamulaştırma programına alınması ile ilgili 01.06.2017 tarihli raporu.

6 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Yeni Mahalle, 63 ada, 6 parsel numaralı taşınmaz planda yolda kaldığından, kamulaştırma programına alınması ile ilgili 01.06.2017 tarihli raporu

7 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Demirsubaşı Mahallesi, 229 ada 1 – 4 – 17 parsel numaralı imar planında park alanında kalan taşınmazların kamulaştırılması ile ilgili 01.06.2017 tarihli raporu.

8 - İmar Komisyonu’nun, Yapılmakta olan inşaatlarda daire başına belirlenecek otopark sayısı ile ilgili 26.01.2017 tarihli raporu.

9 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hamidiye (Dr. Ziya Kaya) Mahallesi H22A09C4A pafta, 667 ada, 40, 161, 223, 229, 237, 238 parseller için 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazla ilgili 24.05.2017 tarihli raporu.

10 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Orhaniye Mahallesi, 15 ada, 55 nolu parsele imar durumu verilmesi ile ilgili 24.05.2017 tarihli raporu.

11 - İmar Komisyonu’nun, Gemlik 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ile ilgili 24.05.2017 tarihli raporu

12 - İmar Komisyonu’nun, aşağıda yer alan konuların II. oturumda görüşülmesi talebi ile ilgili 24.05.2017 tarihli raporu,
1-Gebze – Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları dahil) Otoyolu Gemlik Kavşağında ek kamulaştırmalara ihtiyaç duyulan kesimin imar planına işlenerek onaylanması talebi ile ilgili konu.
2-Küçükkumla 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Sınırları İçinde, Şuyulandırma Sınırı ve Etki Alanı Olarak Belirlenen Alanda 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu Değişikliğine yapılan itirazlarla ilgili konu.

13 - İmar Komisyonu’nun, 03.05.2017 tarih 1/15, 1/20, 1/27 ve 1/28 nolu gündem maddelerine ek süre talebi ile ilgili 24.05.2017 tarihli raporu

  
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA