GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

12.6.2017

Toplantı Saati

15:00

Seçim Dönemi

2017

Toplantı Nosu

Haziran


GÜNDEM :  

Gemlik Belediye Meclisi’nin 12/06/2017 Pazartesi günü saat 15:00’de Gemlik Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapacağı 2017 yılı Haziran ayı olağan meclis toplantısının 2.birleşimine ait gündemdir.


TEKLİFLER
                                                                        
RAPORLAR

1 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Gemlik Belediyesi’ne ait, Gemlik İlçesi, Karacaali Mahallesi, 1223 numaralı parseldeki evin satılıncaya kadar İlçe Müftülüğü ’ne tahsis edilmesi ile ilgili 08.06.2017 tarihli raporu.

2 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik Belediyemizin gelir ve giderlerinde meydana gelen değişikliklerden dolayı ek bütçe yapılması ile ilgili 08.06.2017 tarihli raporu.

3 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemizde, yapılarda ruhsat aşamasında ödenmesi gereken yola katılım bedelleri ile ilgili 08.06.2017 tarihli raporu.

4 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 3. Uluslararası Zeytin Festivali ile ilgili 08.06.2017 tarihli raporu.

5 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi, 130 ada ile ilgili 08.06.2017 tarihli raporu.

6 - Tarım Balıkçılık ve Turizm Komisyonu’nun, Umurbey ve Engürücük Mahallelerinde 3402 Sayılı yasanın 22-a maddesi uyarınca 6’şar adet bilirkişi seçilmesi ile ilgili 12.06.2017 tarihli raporu.

7 - Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, Öğretmenimiz Mehmet TAŞPINAR isminin Kültür Merkezine verilmesi talebi ile ilgili 12.06.2017 tarihli raporu.

8 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Demirsubaşı Mahallesi 215 ada 4-9 parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan itirazlarla ilgili 12.06.2017 tarihli raporu.

9 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Osmaniye mahallesi 420 ada 29 parsel nolu taşınmaz ile ilgili 12.06.2017 tarihli raporu.

10 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Demirsubaşı Mahallesi 226 ada 2 nolu parselin bir kısmı ve kuzey kesimine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan itirazla ilgili 12.06.2017 tarihli raporu.

11 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hisar Mahallesi Tersanebaşıtepesi 3. Derece Arkeolojik Sit alanında kalan H22A09D1B/1C paftalara ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan itirazla ilgili 12.06.2017 tarihli raporu.

12 - İmar Komisyonu’nun İlçemiz Orhaniye Mahallesi, 9 ada, 6 parsele inşaat ruhsatı verilmesi ile ilgili 12.06.2017 tarihli raporu.

13 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Orhaniye Mahallesi, 360 ada, 70 parselin bulunduğu ada da, imar hatlarının yeniden düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili 12.06.2017 tarihli raporu.

14 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Osmaniye Mahallesi, 1172 ada 7 – 14 parsel nolu taşınmazlara ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili

15 - İmar Komisyonu’nun İlçemiz Hamidiye Mahallesi, 130 ada ile ilgili 12.06.2017 tarihli raporu.

16 - İmar Komisyonu ile Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi, 176 ada 4 parsele çocuk bahçesi yapılması, şehir içinde bulunan hurdacı ve mermercilerin belediyemize ait hafriyat döküm sahasına taşınması ile ilgili 12.06.2017 tarihli müşterek raporu.

  
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA