GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

10.7.2017

Toplantı Saati

17:00

Seçim Dönemi

2017

Toplantı Nosu

Temmuz


GÜNDEM :  

Gemlik Belediye Meclisi’nin 10/07/2017 Pazartesi günü saat 17:00’de Gemlik Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapacağı 2017 yılı Temmuz Ayı olağan meclis toplantısına ait gündemdir.


TEKLİFLER

1 - İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün, Muhtarlıklar ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili yazısı.

2 - İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün, kadro iptal-ihdas işlemi ile ilgili yazısı.

3 - Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün, Kardeş şehrimiz olan Romanya Navodari Belediye Başkanlığının 20.06.2017 tarih ve 32360 sayılı “Navodari Bayram Günleri’ne daveti ile ilgili yazısı.

4 - Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün, Türkiye Gençlik Vakfı Gemlik Temsilciliği, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gemlik Belediyesi ve İlçe Müftülüğü ile işbirliği protokolü imzalanması için, Belediye Başkan’ına yetki verilmesi ile ilgili yazısı.

5 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hisar Mahallesi 1293 ada 8 ve 10 parsellere kamulaştırma sınırlarının işlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısı.

6 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Engürücük ve Kurtul Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nın iptaline ilişkin yazısı.

7 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Orhaniye Mahallesi 356 ada 79 parsel nolu taşınmazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında gönderilen plan inceleme raporunun değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

8 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Engürücük Mahallesi Yazırova Mevkii, 76 parsel sayılı taşınmazla ilgili yazısı.

9 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi Orhaniye Mahallesi 7 pafta 29 ada 2 parsel numaralı taşınmaz planda yolda kaldığından kamulaştırma programına alınması ile ilgili yazısı.

10 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Mülkiyeti Gemlik Belediyesine ait; İlçemiz K. Kumla Mahallesi 316 ada 2 parsel numaralı binanın sağlık ocağı yapılıncaya kadar İlçe Müftülüğü ’ne tahsis edilmesi ile ilgili yazısı.

11 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi Orhaniye Mahallesi 33 ada 72 parsel numaralı taşınmaz planda yolda kaldığından kamulaştırma programına alınması ile ilgili yazısı.

12 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi Orhaniye Mahallesi 21 ada 23 parsel numaralı taşınmaz planda yolda kaldığından kamulaştırma programına alınması ile ilgili yazısı.

13 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi Orhaniye Mahallesi 17 ada 42 parsel numaralı taşınmaz planda yolda ve park alanında kaldığından kamulaştırma programına alınması ile ilgili yazısı.

14 - Yazı İşleri Müdürlüğü’nün, İlçemiz Umurbey ve Engürücük Mahallelerinde 3402 Sayılı yasanın 22-a maddesi uyarınca 1’er adet bilirkişi seçilmesi ile ilgili yazısı.

15 - Fen İşleri Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi Güvenli Mahallesinde bulunan cami lojmanının dış yalıtımının yaptırılması ile ilgili yazısı.

                                                                        
RAPORLAR

1 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Hisar Mahallesi 617 ada 41 parsel numaralı taşınmazın satın alınması ile ilgili 29.06.2017 tarihli raporu.

2 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Umurbey Mahallesi 689 parsel numaralı taşınmaz planda yolda kaldığından kamulaştırma programına alınması ile ilgili 29.06.2017 tarihli raporu.

3 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi 514 ada 20 parsel numaralı taşınmaz planda yolda kaldığından kamulaştırma programına alınması ile ilgili 29.06.2017 tarihli raporu.

4 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi 149 ada 4 parsel numaralı taşınmaz planda yolda kaldığından kamulaştırma programına alınması ile ilgili 29.06.2017 tarihli raporu.

5 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Orhaniye Mahallesi 33 ada 2 parsel numaralı taşınmaz planda parkta kaldığından kamulaştırma programına alınması ile ilgili 29.06.2017 tarihli raporu.

6 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Orhaniye Mahallesi 29 ada 4 parsel numaralı taşınmaz planda yolda kaldığından kamulaştırma programına alınması ile ilgili 29.06.2017 tarihli raporu.

7 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Yeni Mahalle 63 ada 2 parsel numaralı taşınmaz planda yolda kaldığından kamulaştırma programına alınması ile ilgili 29.06.2017 tarihli raporu.

8 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Yeni Mahalle 49 ada 8 parsel numaralı taşınmaz planda yolda kaldığından kamulaştırma programına alınması ile ilgili 29.06.2017 tarihli raporu.

9 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Umurbey Mahallesi, Aytepe bağlantı yolu ile ilgili çalışma yapılması ile ilgili 29.06.2017 tarihli raporu.

10 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hisar Mahallesi, 1298 adanın kuzeyinde bulunan Park Alanında Mahalle Konağı ve Aile Sağlığı Merkezi yapılması ile ilgili 29.06.2017 tarihli raporu.

11 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Umurbey Mahallesi, 8335 parsel nolu taşınmazla ile ilgili 29.06.2017 tarihli raporu.

12 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi, 4O1 pafta, 120 ada, 110 parselde yapılan ilk 18 uygulamasından DOP oranında kesinti yapılmış olup, 2010 yılı onaylı Gemlik 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı ile yapılan değişiklik aşırı köşe kırımı mağduriyetinin giderilmesi için gerekli olan plan değişikliği yapılması ile ilgili 29.06.2017 tarihli raporu.

13 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Umurbey Mahallesi Plan notları içinde yer alan “ Binada en fazla 4 adet bağımsız bölüm yer alabilir “ hükmü yer almakta olduğunu ve yürürlükte olan imar yönetmeliklerine aykırı olan bu plan notunun değiştirilmesi ile ilgili 29.06.2017 tarihli raporu.

14 - İmar Komisyonu Ve Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, İlçemiz Cihatlı Mahallesinde bulunan, Belediyemize ait Hafriyat Döküm Alanı dolduğundan, şehir içinde bulunan hurdacı ve mermercilerin bu sektör ile ilgili çözüm bulununcaya kadar bu alanda geçici faaliyet göstermeleri ile ilgili 30.06.2017 tarihli müşterek raporu.

15 - Hukuk Komisyonu’nun, Orhaniye Mahallesi 14 pafta, 653 ada, 174 parseldeki bağımsız bölümlerin arsa paylarının kamulaştırılması ile ilgili 30.06.2017 tarihli raporu

16 - Hukuk Komisyonu’nun, Gemlik Kapalı Pazar yerindeki bazı hizmetlerin esnaf odası tarafından yürütülmesi için, Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile 5 yıl süreli protokol yapılması ile ilgili 30.06.2017 tarihli raporu

17 - Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hamidiye Köy Mahallesi, 131 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın, Maliye Hazinesine (geri) devri yapılması ile ilgili 30.06.2017 tarihli müşterek raporu.

  
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA