GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

13.7.2017

Toplantı Saati

17:00

Seçim Dönemi

2017

Toplantı Nosu

Temmuz


GÜNDEM :  

Gemlik Belediye Meclisi’nin 13/07/2017 Perşembe günü saat 17:00’de Gemlik Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapacağı 2017 yılı Temmuz ayı olağan meclis toplantısının 2. birleşimine ait gündemdir.


TEKLİFLER
                                                                        
RAPORLAR

1 - Hukuk Komisyonu’nun, Muhtarlıklar ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili raporu.

2 - Hukuk Komisyonu’nun, Orhaniye Mahallesi 14 pafta, 653 ada, 174 parseldeki bağımsız bölümlerin arsa paylarının kamulaştırılması ile ilgili 30.06.2017 tarihli raporu

3 - Hukuk Komisyonu’nun, Gemlik Kapalı Pazar yerindeki bazı hizmetlerin esnaf odası tarafından yürütülmesi için, Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile 5 yıl süreli protokol yapılması ile ilgili 30.06.2017 tarihli raporu

4 - Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hamidiye Köy Mahallesi, 131 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın, Maliye Hazinesine (geri) devri yapılması ile ilgili 30.06.2017 tarihli müşterek raporu.

5 - Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun Eski Belediye Meclis Üyemiz Av. Özgür AKSOY adının Balıkpazarı 1 Nolu Cadde’ye, Emniyet görevlimiz Şehit İdris BÜYÜKDÖNMEZ adının Balıkpazarı 2 Nolu Cadde’ye verilmesi ile ilgili raporu.

6 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hisar Mahallesi 1293 ada 8 ve 10 parsellere kamulaştırma sınırlarının işlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili 12.07.2017 tarihli raporu.

7 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Engürücük ve Kurtul Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nın iptaline ilişkin 12.07.2017 tarihli raporu.

8 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Orhaniye Mahallesi 356 ada 79 parsel nolu taşınmazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında gönderilen plan inceleme raporunun değerlendirilmesi ile ilgili 12.07.2017 tarihli raporu.

9 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Osmaniye Mahallesi H22a09b4a pafta 1135 ada 6 nolu parsele imar durumu talebi kapsamında bahçe mesafesi değerlendirilmesi ile ilgili 12.07.2017 tarihli raporu.

10 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi 120, 772, 773, 1180, 1181, 1182, 1187, 1188 adalar, muhtelif parsellere 1/1000 Ölçekli Uygulama imar Planı değişikliğine gelen askı itirazların değerlendirilmesi talebi ile ilgili 12.07.2017 tarihli raporu.

11 - İmar Komisyonu’nun, Hisar Mahallesi 185, 201, 840, 841, 843, 844 adalara ait 1/1000 Ölçekli Uygulama imar Planı değişikliğine gelen askı itirazların değerlendirilmesi talebi ile ilgili 12.07.2017 tarihli raporu.

12 - İmar Komisyonu’nun, Küçükkumla Mahallesi 318 ada 1 parselde bulunan taşınmaz “korunması gereken kültür varlığı” olarak tescil edildiğinden, planda tescil taraması yapılması talebi ile ilgili 12.07.2017 tarihli raporu.

13 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Osmaniye Mahallesi 628 ada 170 parsel nolu taşınmazın bölgenin ihtiyacı doğrultusunda, Park /otopark alanı olarak belirlenmesi ile ilgili 12.07.2017 tarihli raporu.

14 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi H22A09A4C pafta 182 ada 28 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama imar Planı değişikliği ile ilgili 12.07.2017 tarihli raporu.

15 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Orhaniye Mahallesi 356 ada 10 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama imar Planı değişikliği hakkında gönderilen plan inceleme raporunun değerlendirilmesi ile ilgili 12.07.2017 tarihli raporu.

16 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Engürücük Mahallesi Yazırova Mevkii, 76 parsel sayılı taşınmazla ilgili 12.07.2017 tarihli raporu.

17 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi Orhaniye Mahallesi 7 pafta 29 ada 2 parsel numaralı taşınmaz planda yolda kaldığından kamulaştırma programına alınması ile ilgili 12.07.2017 tarihli raporu.

18 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Gemlik Belediyesine ait; İlçemiz K. Kumla Mahallesi 316 ada 2 parsel numaralı binanın sağlık ocağı yapılıncaya kadar İlçe Müftülüğü ’ne tahsis edilmesi ile ilgili 12.07.2017 tarihli raporu.

19 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi Orhaniye Mahallesi 33 ada 72 parsel numaralı taşınmaz planda yolda kaldığından kamulaştırma programına alınması ile ilgili 12.07.2017 tarihli raporu.

20 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi Orhaniye Mahallesi 21 ada 23 parsel numaralı taşınmaz planda yolda kaldığından kamulaştırma programına alınması ile ilgili 12.07.2017 tarihli raporu.

21 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi Orhaniye Mahallesi 17 ada 42 parsel numaralı taşınmaz planda yolda ve park alanında kaldığından kamulaştırma programına alınması ile ilgili 12.07.2017 tarihli raporu.

22 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kayhan Mahallesi 273 ada 3 Parsel numaralı taşınmazın kamulaştırılması ile ilgili 12.07.2017 tarihli raporu.

23 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi Demirsubaşı Mah. 215 ada 4 – 5 – 6 – 7 – 8 -9 parsel numaralı taşınmazlar İmar planında yolda kaldığından kamulaştırma programına alınması 12.07.2017 tarihli raporu.

24 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi Yeni Mahalle 48 ada 18 parsel numaralı imar planında yolda ve park alanında kalan taşınmazın kamulaştırma programına alınması ile ilgili 12.07.2017 tarihli raporu

25 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Dr. Ziya Kaya Mah. 182 ada 30-26-24-11-10 parsel numaralı, İmar planında Belediye Hizmet Alanında (açık garaj alanı) kalan taşınmazların kamulaştırma programına alınması ile ilgili 12.07.2017 tarihli raporu.

26 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi Eşref Dinçer Mahallesi 102 ada 2 parsel numaralı imar planında yolda kalan taşınmazın kamulaştırma programına alınması ile ilgili 12.07.2017 tarihli raporu.

27 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi Osmaniye Mahallesi 90 ada 11 parsel numaralı imar planında Belediye Hizmet Alanında kalan taşınmazın kamulaştırma programına alınması ile ilgili 12.07.2017 tarihli raporu.

28 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi Kayhan Mahallesi 270 ada 14 parsel numaralı imar planında bir kısmı yolda kalan taşınmazın çocuk bahçesi- mahalle otoparkı gibi amaçla kullanılmak üzere satın alınması ile ilgili 12.07.2017 tarihli raporu.

29 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi Orhaniye Mahallesi 33 ada 45 parsel numaralı imar planında yolda kalan taşınmazın kamulaştırılması için kamulaştırma programına alınması ile ilgili 12.07.2017 tarihli raporu.

30 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi Kurşunlu Mahallesi 157 ada 2 parsel numaralı taşınmazın satışının yapılması ile ilgili 12.07.2017 tarihli raporu.

31 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi Şahinyurdu Mahallesi 144 ada 2 parsel numaralı taşınmazın satışının yapılması ile ilgili 12.07.2017 tarihli raporu.

32 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi Hisar Mahallesi 953 ada 29 parsel numaralı taşınmazın satışının yapılması ile ilgili 12.07.2017 tarihli raporu.

33 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi Gençali Mahallesi 236 parsel numaralı taşınmazın satışının yapılması ile ilgili 12.07.2017 tarihli raporu.

34 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi B. Kumla Mahallesi 2031 parsel numaralı taşınmazın satışının yapılması ile ilgili 12.07.2017 tarihli raporu.

35 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi B. Kumla Mahallesi 3005 parsel numaralı taşınmazın satışının yapılması ile ilgili 12.07.2017 tarihli raporu.

36 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi B. Kumla Mahallesi 3007 parsel numaralı taşınmazın satışının yapılması ile ilgili 12.07.2017 tarihli raporu.

  
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA