GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

12.9.2017

Toplantı Saati

17:00

Seçim Dönemi

2017

Toplantı Nosu

Eylül


GÜNDEM :  

Gemlik Belediye Meclisi’nin 12/09/2017 Salı günü saat 17:00’de Gemlik Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapacağı 2017 yılı Eylül Ay’ı olağan meclis toplantısına ait gündemdir.


TEKLİFLER

1 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi Yeni Mahalle 971 ada, 3 parsel, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkında, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından gönderilen Plan İnceleme raporunun değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

2 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi, Umurbey Mahallesi H22-A-09-C-4-A pafta 290 ada, 1 nolu parsel, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkında, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından gönderilen Plan İnceleme raporunun değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

3 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi 614 ada, 5-18-19-31-32-53 nolu parseller, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkında, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından gönderilen Plan İnceleme raporunun değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

4 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi 16-355 ada, 34-48-118-53-292-293-299-358 nolu parseller, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkında, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından gönderilen Plan İnceleme raporunun değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

5 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi 120-772-773-1180-1181-1182-1187-1188 adalar, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkında, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından gönderilen Plan İnceleme raporunun değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

6 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Balıkpazarı Mahallesi H22A09A4A pafta muhtelif ada ve parsellerde yol genişletmesi amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan itirazlarla ile ilgili yazısı.

7 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Narlı Mahallesi H22A01B1B pafta 1353 ve parsellere ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan itirazla ile ilgili yazısı.

8 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Balıkpazarı Mahallesi H22A09A4A pafta, 530 ada 1,10 parsel ve 304 ada 1, 2 parsellere ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan itirazla ile ilgili yazısı.

9 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Umurbey Mahallesi H22A09C4A pafta 245 ada 1 parselle ilgili yazısı.

10 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Osmaniye Mahallesi, 27 pafta, 507 ada, 56 parsel ile ilgili yazısı.

11 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Küçükkumla Mah. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 5 (beş) nolu plan notu ve Ayrık Nizam 2 kat imar adalarının çekme mesafeleri hakkında, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından gönderilen Plan İnceleme raporunun değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

12 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hisar Mahallesi H22A09D1A pafta 184 ada, 8, 9, 21, 24, 25, 31 parseller , /1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkında, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından gönderilen Plan İnceleme raporunun değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

13 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hamidiye Mahallesi 963 ada 1 parsel ile 893 ada arasındaki yolun 7 metreye çıkarılması ile ilgili yazısı.

14 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, K. Kumla arazi sulama sularının yeni kurulan K. Kumla Sınırlı Sorumlu Sulama Kooperatifine devredilmesi ile ilgili yazısı.

15 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Mülkiyeti vatandaşa ait Gemlik İlçesi Hisar Mahallesi 617 ada 43 parsel numaralı taşınmazın satın alınması ile ilgili yazısı.

16 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Orhaniye Mahallesi 7 pafta 3 ada 7 parselde bulunan taşınmaz İmar Uygulama Planında park ve yol alanında kaldığından kamulaştırılması ile ilgili yazısı

17 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, K.Kumla Mahallesi 278 ada 13 parselde bulunan taşınmaz İmar Uygulama Planında park ve yol alanında kaldığından kamulaştırılması ile ilgili yazısı.

18 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi, Osmaniye Mahallesi 5 pafta 706 ada 173 parselde bulunan taşınmaz İmar Uygulama Planında fay hattında kaldığından kamulaştırılması ile ilgili yazısı.

19 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi Osmaniye Mahallesi 5 pafta 706 ada 171 parselde bulunan taşınmaz İmar Uygulama Planında fay hattında kaldığından kamulaştırılması ile ilgili yazısı

20 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi Orhaniye Mahallesi 28 ada, 10 parsel ile 28 ada, 32 parselde bulunan taşınmazlar İmar Uygulama Planında yolda kaldıklarından kamulaştırılması ile ilgili yazısı.

21 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi Osmaniye Mahallesi 5 pafta 706 ada 172 parselde bulunan taşınmaz İmar Uygulama Planında fay hattında kaldığından kamulaştırılması ile ilgili yazısı.

22 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi Demirsubaşı Mahallesi 227 ada 1-2-3 parselde bulunan taşınmaz İmar Uygulama Planında Belediye Hizmet Alanında kaldığından kamulaştırılması ile ilgili yazısı.

23 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi Şükriye Mahallesi 106 ada 24 parselde bulunan taşınmaz köy meydanının genişletilmesi amacıyla kamulaştırılması ile ilgili yazısı.

24 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi Şükriye Mahallesi 106 ada 23 parselde bulunan taşınmaz köy meydanının genişletilmesi amacıyla kamulaştırılması ile ilgili yazısı.

25 - Şükriye Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifiyle birlikte ortak proje kapsamında Tarımsal Faaliyetlerin desteklenmesi amacıyla sera kurulması ile ilgili yazı.

26 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi Orhaniye Mahallesi 7 pafta 22 ada, 8 parselde bulunan taşınmaz İmar Uygulama Planında yol alanında kaldığından kamulaştırılması ile ilgili yazısı.

27 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi Yeni Mahalle 17 pafta 63 ada, 5 parselde bulunan taşınmaz İmar Uygulama Planında yol alanında kaldığından kamulaştırılması ile ilgili yazısı.

28 - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Belediyemize ait Odun Depoları No:15 adresindeki deponun arkasında bulunan tuz deposunun kömürlerin muhafazası ve dağıtımı için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na tahsis edilmesi ile ilgili yazısı.

29 - Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün, Gençlik Hizmetleri ile ilgili yazısı.

30 - Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün, Çocuk Parkları ile ilgili yazısı.

31 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, 616 ada 87, 88, 90 ve 98 parsellerde 1/1000 ölçekli Plan Değişikliği ile ilgili yazısı.

32 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Kayhan Mahallesi, 538 ada, 189 parselin güneyinde yer alan surların korunması ile ilgili yazısı.

33 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hamidiye Mahallesi, 182 ada 26 parsel nolu taşınmaza ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili yazısı.

34 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Yeniköy Mahallesi H22A14A/4A-4B-4D-4C-3D paftalarda 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planında, Kırsal Yerleşim Alanı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı çalışması ile ilgili yazısı.

35 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Engürücük Mahallesi H22A08C/4C-3D, H22A13B/1B/2A paftalarda 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planında, Kırsal Yerleşim Alanı ve Gelişme Konut Alanı olarak belirlenen bölgede 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı çalışması ile ilgili yazısı.

36 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Kurtul Mahallesi, H22A13D/2D-2C-1D-3A-3B-4A paftalarda 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planında, Kırsal Yerleşim Alanı belirlenen bölgede 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı çalışması ile ilgili yazısı.

37 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Kentsel Dönüşüm ile ilgili yazısı.

38 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Cihatlı Mahallesi Cihatlı Doğusu Rezerv Yapı Alanı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ile ilgili yazısı.

                                                                        
RAPORLAR

1 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Demirsubaşı Mahallesi 215 ada, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılan itiraz, (taşıt ulaşımını rahatlattığı ve kamu yararı sağladığından itirazın reddedilmesine) uygun görülmemiş olup mağduriyetin giderilmesi amacıyla kamulaştırma programına alınması ile ilgili 05.09.2017 tarihli raporu.

2 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 07.06.2017 tarih 13 nolu gündem maddesi ile İmar Komisyonuna havale olan “Orhaniye ve Yeni Mahallelerinde yer alan muhtelif adalar ile bu adaların çevresindeki ulaşım akslarının düzenlenmesine ilişkin plan değişikliği” kapsamında “Genel Otopark Alanı” olarak belirlenmesine yönelik çalışması yapılmasına ve bu çalışma süreci sonuçlandırılıncaya kadar İlçemiz Orhaniye Mahallesi 9 ada 6 parsel nolu taşınmaza, sunulan gerekçe nedeni ile Yapı Ruhsat verilmemesi, plan kesinleşmesinden sonra kamulaştırma programına alınması ile ilgili 05.09.2017 tarihli raporu.

3 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi 176 ada 4 parsel nolu taşınmazın Belediye ihtiyaçları ve vatandaşların talepleri dikkate alınarak kamu yararı adına, Belediye Hizmet Alanı (Teknik Altyapı) olarak belirlenmesine, işlemlerin yapılması için kamulaştırma programına alınması ile ilgili 05.09.2017 tarihli raporu.

4 - İmar Komisyonu’nun, Küçükkumla Mah., Karayolu Kuzeyi 334, 337, 338, 339, 342, 343 Adalar Muhtelif Parsellerde Orman Sınırları Düzeltilmesi Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna ilişkin askı itirazının değerlendirilmesi ile ilgili 17.08.2017 tarihli raporu.

5 - İmar Komisyonu’nun, Küçükkumla 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Sınırları İçinde, Şuyulandırma Sınırı ve Etki Alanı Olarak Belirlenen Alanda 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu Değişikliğine yapılan itirazlarla ilgili 17.08.2017 tarihli raporu.

6 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Orhaniye Mahallesi 1 ada 48, 49, 62 - 69 nolu parsellerin bulunduğu alanda belirlenen Park Alanları, Belediye’ye kamulaştırma külfeti oluşturduğundan, söz konusu alanda çalışma yapılması ile ilgili 06.09.2017 tarihli raporu.

7 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Orhaniye Mahallesi, 15 ada, 55 nolu parsele imar durumu verilmesi ile ilgili 06.09.2017 tarihli raporu.

8 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hisar Mahallesi 641 ada 5, 18, 19, 31, 32, 53 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan itirazla ilgili 06.09.2017 tarihli raporu.

9 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Orhaniye ve Yeni Mahallelerinde yer alan muhtelif adalar ile, bu adaların çevresindeki ulaşım akslarının düzenlenmesine ilişkin plan değişikliği ile ilgili 17.08.2017 tarihli raporu.

10 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Osmaniye Mahallesi, 1164 ada 1 parsel nolu taşınmazın komşu parselindeki evin mağdur olmaması için gerekli işlemi yapılması ile ilgili 06.09.2017 tarihli raporu.

11 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Dr. Ziya Kaya Mahallesi, İstiklal Caddesi, 2 nolu Aralık Sokak, No: 1/A adresinde bulunan işletmenin bahçe kısmına açılır kapanır tente sistemi yapılması ile ilgili 06.09.2017 tarihli raporu.

12 - İmar Komisyonu’nun, Şehit Ethem Yaşar İ.Ö.O. öğrencilerinin vermiş olduğu 13 adet dilekçede yer alan çocuk oyun alanı ve park yapılması ile ilgili 06.09.2017 tarihli raporu.

13 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hisar Mahallesi 1293 ada 8 ve 10 parsellere kamulaştırma sınırlarının işlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili 06.09.2017 tarihli raporu.

14 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Kumla mahallesi Cankurtaran Caddesi 177 nolu adanın kuzeybatısında bulunan mülkiyeti belediyemize ait 30 m²lik kısmın bölge halkına kazandırılmak üzere çocuk bahçesi olarak belirlenmesi ile ilgili 06.09.2017 tarihli raporu.

15 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi 1269 ada 6-7 parsellerin mevcut bina kapı girişi kapattığı için araya yeşil bant atılması ile ilgili 06.09.2017 tarihli raporu.

16 - İmar Komisyonu’nun, Halitpaşa Mahallesi 311 ada 12 parselde bulunan taşınmaz “korunması gereken kültür varlığı” olarak tescil edildiğinden plandaki tescil taraması yapılması talebine ilişkin ek sürenini verilmesi ile ilgili 06.09.2017 tarihli raporu.

17 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Fındıcak Mah. H22B17B pafta, 121 ada 208 parsel nolu taşınmaza yönelik /1000 Ölçekli Uygulama imar Planı önerisinin değerlendirilmesi ile ilgili 06.09.2017 tarihli raporu.

  
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA