GEMLİK BELEDİYESİ | BELEDİYEMİZ | MECLİS GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi

19.9.2017

Toplantı Saati

18:00

Seçim Dönemi

2017

Toplantı Nosu

Eylül


GÜNDEM :  

Gemlik Belediye Meclisi’nin 19/09/2017 Salı günü saat 18:00’de Gemlik Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapacağı 2017 yılı Eylül ayı olağan meclis toplantısının 2.birleşimine ait gündemdir.


TEKLİFLER
                                                                        
RAPORLAR

1 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Demirsubaşı Mahallesi 215 ada, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılan itiraz ile ilgili 05.09.2017 tarihli raporu.

2 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Orhaniye Mahallesi 9 ada 6 parsel nolu taşınmazın, kamulaştırma programına alınması ile ilgili 05.09.2017 tarihli raporu.

3 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi 176 ada 4 parsel nolu taşınmazın Belediye Hizmet Alanı (Teknik Altyapı) olarak belirlenerek kamulaştırma programına alınması ile ilgili 05.09.2017 tarihli raporu.

4 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti vatandaşa ait Gemlik İlçesi Hisar Mahallesi 617 ada 43 parsel numaralı taşınmazın satın alınması ile ilgili 15.09.2017 tarihli raporu.

5 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Orhaniye Mahallesi 7 pafta 3 ada 7 parselde bulunan taşınmaz İmar Uygulama Planında park ve yol alanında kaldığından kamulaştırılması ile ilgili 15.09.2017 tarihli raporu.

6 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz K.Kumla Mahallesi 278 ada 13 parselde bulunan taşınmaz İmar Uygulama Planında park ve yol alanında kaldığından kamulaştırılması ile ilgili 15.09.2017 tarihli raporu.

7 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, , Gemlik İlçesi, Osmaniye Mahallesi 5 pafta 706 ada 173 parselde bulunan taşınmaz İmar Uygulama Planında fay hattında kaldığından kamulaştırılması ile ilgili 15.09.2017 tarihli raporu.

8 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi Osmaniye Mahallesi 5 pafta 706 ada 171 parselde bulunan taşınmaz İmar Uygulama Planında fay hattında kaldığından kamulaştırılması ile ilgili 15.09.2017 tarihli raporu.

9 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi Orhaniye Mahallesi 28 ada, 10 parsel ile 28 ada, 32 parselde bulunan taşınmazlar İmar Uygulama Planında yolda kaldıklarından kamulaştırılması ile ilgili 15.09.2017 tarihli raporu.

10 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi Osmaniye Mahallesi 5 pafta 706 ada 172 parselde bulunan taşınmaz İmar Uygulama Planında fay hattında kaldığından kamulaştırılması ile ilgili 15.09.2017 tarihli raporu

11 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi Şükriye Mahallesi 106 ada 24 parselde bulunan taşınmazın, köy meydanının genişletilmesi amacıyla kamulaştırılması ile ilgili 15.09.2017 tarihli raporu.

12 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi Şükriye Mahallesi 106 ada 23 parselde bulunan taşınmazın, köy meydanının genişletilmesi amacıyla kamulaştırılması ile ilgili 15.09.2017 tarihli raporu.

13 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi Orhaniye Mahallesi 7 pafta 22 ada, 8 parselde bulunan taşınmaz İmar Uygulama Planında yol alanında kaldığından kamulaştırılması ile ilgili 15.09.2017 tarihli raporu.

14 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi Yeni Mahalle 17 pafta 63 ada, 5 parselde bulunan taşınmaz İmar Uygulama Planında yol alanında kaldığından kamulaştırılması ile ilgili 15.09.2017 tarihli raporu.

15 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Muratoba Mahallesi, Acısu Mevkii, 339 parseldeki taşınmazın kamulaştırma programına alınması ile ilgili 15.09.2017 tarihli raporu.

16 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Yeni Mahalle Çukurbahçe Mevkiinde park alanında kalan; 960 ada 2 parsel, 376 ada 119 parsel ve 376 ada 121 parseldeki yerlerin kamulaştırılması ile ilgili 15.09.2017 tarihli raporu.

17 - İmar Komisyonu’nun, Küçükkumla Mah., Karayolu Kuzeyi 334, 337, 338, 339, 342, 343 Adalar Muhtelif Parsellerde Orman Sınırları Düzeltilmesi Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna ilişkin askı itirazının değerlendirilmesi ile ilgili 14.09.2017 tarihli raporu.

18 - İmar Komisyonu’nun, Küçükkumla 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Sınırları İçinde, Şuyulandırma Sınırı ve Etki Alanı Olarak Belirlenen Alanda 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu Değişikliğine yapılan itirazlarla ilgili 17.08.2017 tarihli raporu

19 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Orhaniye Mahallesi 1 ada 48, 49, 62 - 69 nolu parsellerin bulunduğu alanda belirlenen Park Alanları, Belediye’ye kamulaştırma külfeti oluşturduğundan, söz konusu alanda çalışma yapılması ile ilgili 06.09.2017 tarihli raporu.

20 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Orhaniye Mahallesi, 15 ada, 55 nolu parsele imar durumu verilmesi ile ilgili 06.09.2017 tarihli raporu.

21 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hisar Mahallesi 614 ada 5, 18, 19, 31, 32, 53 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan itirazla ilgili 06.09.2017 tarihli raporu.

22 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Orhaniye ve Yeni Mahallelerinde yer alan muhtelif adalar ile, bu adaların çevresindeki ulaşım akslarının düzenlenmesine ilişkin plan değişikliği ile ilgili 17.08.2017 tarihli raporu.

23 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Osmaniye Mahallesi, 1164 ada 1 parsel nolu taşınmazın komşu parselindeki evin mağdur olmaması için gerekli işlemin yapılması ile ilgili 06.09.2017 tarihli raporu.

24 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Dr. Ziya Kaya Mahallesi, İstiklal Caddesi, 2 nolu Aralık Sokak, No: 1/A adresinde bulunan işletmenin bahçe kısmına açılır kapanır tente sistemi yapılması ile ilgili 06.09.2017 tarihli raporu.

25 - İmar Komisyonu’nun, Şehit Ethem Yaşar İ.Ö.O. öğrencilerinin vermiş olduğu 13 adet dilekçede yer alan çocuk oyun alanı ve park yapılması talebi ile ilgili 06.09.2017 tarihli raporu.

26 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Kumla mahallesi Cankurtaran Caddesi 177 nolu adanın kuzeybatısında bulunan mülkiyeti belediyemize ait 30 m²lik kısmın bölge halkına kazandırılmak üzere çocuk bahçesi olarak belirlenmesi ile ilgili 06.09.2017 tarihli raporu.

27 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi 1269 ada 6-7 parsellerin mevcut binanın kapı girişini kapattığı için, araya yeşil bant atılması ile ilgili 06.09.2017 tarihli raporu.

28 - İmar Komisyonu’nun, Halitpaşa Mahallesi 311 ada 12 parselde bulunan taşınmaz “korunması gereken kültür varlığı” olarak tescil edildiğinden plandaki tescil taraması yapılması talebine ilişkin ek süre verilmesi ile ilgili 06.09.2017 tarihli raporu.

29 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Fındıcak Mah. H22B17B pafta, 121 ada 208 parsel nolu taşınmaza yönelik /1000 Ölçekli Uygulama imar Planı önerisinin değerlendirilmesi ile ilgili 06.09.2017 tarihli raporu.

30 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Balıkpazarı Mahallesi H22A09A4A pafta muhtelif ada ve parsellerde yol genişletmesi amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan itirazlarla ilgili 14.09.2017 tarihli raporu.

31 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Balıkpazarı Mahallesi H22A09A4A pafta, 530 ada 1,10 parsel ve 304 ada 1, 2 parsellere ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan itirazla ilgili 14.09.2017 tarihli raporu.

32 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Osmaniye Mahallesi, 27 pafta, 607 ada, 56 parsel ile ilgili 14.09.2017 tarihli raporu.

33 - İmar Komisyonu’nun, Cihatlı Mahallesi Cihatlı Doğusu Rezerv Yapı Alanı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ile ilgili 14.09.2017 tarihli raporu.

34 - İmar Komisyonu’nun, Belediyemiz mülkiyetindeki İlçemiz Umurbey Mahallesi 8892 parsel nolu taşınmazın Ticaret Alanı olarak belirlenmesi ile ilgili 14.09.2017 tarihli raporu.

35 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Yeni Mahalle 956, 957 Adalar ve Çevresi 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğine gelen askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili 14.09.2017 tarihli raporu.

36 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Kurşunlu Mahallesi, 168 ada, 5 numaralı parselde kayıtlı taşınmaza ait 1/1000 Uygulama İmar Planı Plan Notu önerisi ile ilgili 14.09.2017 tarihli raporu.

37 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Umurbey Mahallesi, imar planı içerisinde yapılan binaların bağımsız bölüm sayısıyla ilgili 14.09.2017 tarihli raporu.

38 - İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Kayhan Mahallesi, 538 ada, 189 parselin güneyinde yer alan surların korunması ile ilgili 14.09.2017 tarihli raporu.

39 - İmar Komisyonu’nun, Yeni yapılan binalara, apartman ve sitelere konteyner yeri konulması ile ilgili 14.09.2017 tarihli raporu.

  
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA