GEMLİK BELEDİYESİ | İÇERİK | Hizmet Standartları Tablosu

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HiZMETiN ADI

BAŞVURUDA iSTENiLEN BELGELER

HiZMETiN TAMAMLANMA SüRESi(ENGEÇ SüRE)

AÇIKLAMA

1

işletme Ruhsat Başvurularında

1- Belediye Başkanlığına dilekçe
2- Başvuru ve beyan formu
3- Tapu Fotokopisi
4- Yapı Kullanma izin Belgesi
5- Kira Kontratı
6- ikametgah ve Nufüs Sureti örneği
7- Şirketlerden imza Sirküleri, Sicil Gazetesi Şirket Sözleşmesi
8- Ustalık Belgesi ve Geçici işyeri ama belgesi 
9- ilan Reklam Vergi Levhası
10-çevre Temizlik ve Emlak Vergisi
11-Vergi Levhası 
12-Kat Maliklerinden Alınması gereken izin Belgesi 
13-Mesafe Krokisi   

1 ay

3572 Sayılı işyeri Açma ve çalıştırma Ruhsat Yönetmeliğince istenilen belgeler

2

Hafta Tatili

1- Dilekçe
2- Ruhsat Fotokopisi

1 gün

 

3

Temizlik Hizmetleri Evsel Katı Atık Moloz, Curuf v.s.
Yıkama Hizmetleri, Yol Sulama, Cadde ve Sokakların Yıkanması
Afiş, ilan, Reklam v.s. Hizmetlerin Yapılması

 

a- Dilekçe
b- çağrı Merkezine iletişim Hattıyla ulaşarak
c- Temizlik işleri Müdürlüğüne Şahsen müracaat ederek veya iletişim hattıyla

2 gün

 

4

Cenaze, Defin

1- Doktor Raporu,
2- ölüm Belgesi.

1 gün

 

5

Emlak Vergisi ( Bina - Arsa - Arazi   Beyanları )-Veraset, Emeklilik için

1- Tapu
2- Nüfus Cüzdanı
3- Kişinin kendisi veya vekalet verdiği bir kişi.
4-Veraset ilamı
5- Varislerden bir kişi
 

 

 

 

 
1- Veraset ilamı
2- Tapu
3- Varislerden bir kişi

30 Dakika

Sahsın kendisi olup olmadığının belgelenebilmesi için nüfus kağıdı istenilmektedir.

6

Nikâh işlemleri

1- Nüfus Cüzdanı,
2- Nüfus Kayıt örneği,
3- Evlenme Beyannamesi,
4- Fotoğraf,
5- Sağlık Raporu,
6- izin Belgesi.

Evraklar alınıp incelendikten sonra nikah tarihi ve saati Nikah Memuru tarafından verilir.

Evlenme Yönetmeliğine göre istenilmektedir.

7

ihale işlemleri

4734 sayılı Devlet ihale Kanunun'da istenilen belgeler

10 Dakika

 

8

Giderlerin ödenmesi

1-Fatura
2-3 adet teklif mektubu
3-Borcu yoktur belgesi
4-Yapım işleri hak ediş raporu
5-Dizi pusulası
6-Yapılan işler listesi
7-inşaat yapım işi
8-Hakediş icmali
9- Yapılan işler grup icmalleri
10-Borcu yoktur belgesi

 

 

 

10

imar uygulama işlemleri

a) Dilekçe yazılması
b)imar uygulama evrakları(kadastro veya serbest harita müh. tarafından hazırlanan)
c)imar durumu
d)tapu, çap, aplikasyon krokisi
e)kadastro durumu
f)durum haritası
g)koordinat özet ve yüzölçümü hesap cetveli
h)röper çizelgesi
ı)tescil bildirim beyannamesi
i)kadastro kayıtları
j)röleve krokisi
k)dağıtım cetveller
l)düzenleme sınır haritası
m)ayırma çapı haritası
n)ada röleve haritası
o)bir üst yazıya bağlanmış  6 takım dosya içinde değişiklik beyannamesi

 

2 ay

3194 sayılı imar Kanunu ve 5216 sayılı Kanunun 27. Maddesi ile 5393 sayılı Kanunun 15. Maddesi b bendi gereğince hazırlanan Bursa Büyükşehir Belediyesi imar Yönetmeliğine göre istenilmektedir.

12

Toprak, zemin aplikasyon, subasman  vizelerinin kontrolü  ve ruhsata işleme -
Kalıp, ısı,  kat,  çatı, v.b. vizelerin  kontrolü ve ruhsata işlenmesi

a) Dilekçe yazılması
b)Vize dilekçeleri
c)Arazi kontrolü ve vizelerin onayı
d)Vize ücret makbuzu

1 gün

 

13

Numarataj çalışmaları yapılması ve vatandaşa numaratajla ilgili bilgi verilmesi

a) Dilekçe yazılması
b)Tapu fotokopisi
c)Nüfus cüzdan fotokopisi
d)Kiracı ve kira sözleşmesi
e)Emlak beyan sureti

1 gün

Numarataj yapılacak yerin bulunabilmesi için tapu bilgileri, kimlik bilgilerinin tespiti için Nüfus cüzdanı fotokopisi,  tapu kaydıyla karşılaştırmak üzere kira kontratı istenilmektedir.

14

Heyelan toprak kayması  istinat duvarlarında oluşacak tehlikelerin giderilmesi ile ilgili yerinde incelemeler yapıp rapor hazırlanması

a) Dilekçe yazılması

5 gün

 

15

işyeri açma ruhsatı ile ilgili kontroller

a)iktisat ve Küşat Müdürlüğü tarafından hazırlanan vatandaş dosyası
b)Tapu fotokopisi
c)Yapı kullanma iznin fotokopisi ya da statik rapor ve röleve planı

2 gün

3572 Sayılı işyeri Açma ve çalıştırma Ruhsat Yönetmeliğince istenilen belgeler

 

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

ilk Müracaat Yeri:   ikinci Müracaat Yeri:  
isim : ilknur SERT isim : Refik YILMAZ
Unvan : Yazı işleri Müdürü Unvan : Belediye Başkanı
Adres : Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA Adres : Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA
Tel : 0 224 5134521 Tel : 0 224 5134520
Faks : 0 224 5134528 Faks : 0 224 5134520
E-Posta : admin@gemlik.bel.tr E-Posta : admin@gemlik.bel.tr
       
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA