GEMLİK BELEDİYESİ | İÇERİK | Etik Komisyonu

13.04.2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29. maddesindeki; “Kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etikdavranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere kurum veya kuruluşun üst yöneticisi tarafından kurum içinden en az üç kişilik bir etik komisyonu oluşturulur.

             Etik komisyonu üyelerinin ne kadar süreyle görev yapacağı ve diğer hususlar, kurum ve kuruluşun üst yöneticisince belirlenir. Etik komisyonu üyelerinin özgeçmiş ve iletişim bilgileri, üç ay içinde Kurul’a bildirilir. Etik komisyonu, Kurul ile işbirliği içinde çalışır.” Hükmü gereği, İlgi Başkanlık Oluru ile Gemlik Belediyesi Etik Komisyonu kurulmuş olup, ilgililerin görev süreleri 2 (İki) yıl olarak belirlenmiştir.
      

ETİK KOMİSYONU ÜYELERİ:

    Av. Kadir EROL BAŞKAN Belediye Başkan Yardımcısı
    Faruk BİLGİLİ  ÜYE Yazı İşleri Müdürü
    Yunus Emre YILMAZ ÜYE İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü
    Sedef ÜNLÜ ÜYE Hukuk İşleri Müdürü
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA