GEMLİK BELEDİYESİ | İÇERİK | DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

GEMLİK BELEDİYESİ
DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç
MADDE 1- Bu Yönetmelik, 14/07/1965 tarihli 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 134. maddesi uyarınca 17/09/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri hakkında yönetmeliğin 16. maddesi gereğince;

Gemlik Belediyesinde görevli memurların disiplin amirlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam
MADDE 2- Bu Yönetmelik, Gemlik Belediyesinde görevli memurlar hakkında uygulanır.

Disiplin Amirleri
MADDE 3- Disiplin amirleri, bu yönetmeliğin eki EK-1 cetvelde gösterilmiştir.

Memurların disiplin işleri
MADDE 4- Memurların disiplin iş ve işlemlerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 5- Bu Yönetmelik, Gemlik Belediye meclisi kararı ile kabulü ve ilanı ile yürürlüğe girer. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile bu konuda daha önce uygulanan yönetmelik yürürlükten kaldırılır.

Yürütme
MADDE 6- Bu Yönetmeliği, Gemlik Belediye Başkanı yürütür.

 

EK-1
GEMLİK BELEDİYESİ DİSİPLİN AMİRLERİ CETVELİ

 

UNVANI

DİSİPLİN AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

BAŞKAN YARDIMCISI

BELEDİYE BAŞKANI

 

BİRİM MÜDÜRLERİ, İÇ DENETÇİ, AVUKAT

BELEDİYE BAŞKANI

 

MÜFETTİŞ, MÜFETTİŞ YARDIMCISI

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRÜ

BELEDİYE BAŞKANI

MALİ HİZMETLER UZMANI, MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

BELEDİYE BAŞKANI

UZMAN, SİVİL SAVUNMA UZMANI, ŞEF, AYNİYAT SAYMANI, ZABITA, EĞİTMEN, MUHASEBECİ VE DİĞER MEMURLAR

BİRİM MÜDÜRÜ

BELEDİYE BAŞKANI

Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA