İşçi Disiplin Kurulu

Belediyemiz ile HİZMET – İŞ (Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşleri Sendikası) arasında imzalanan ve 01.01.2016 ile 31.12.2017 tarihleri arasını kapsayan Toplu İş Sözleşmesinin 72. maddesindeki;

“MADDE 72. DİSİPLİN KURULU :

a) Sözleşme kapsamına giren işyerlerinde sözleşmenin uygulanmasında çıkacak uyuşmazlıkları çözümlemek ve disipline ilişkin konularda gerekli soruşturmalar yapıldıktan sonra karar vermek üzere 4 kişiden oluşan Disiplin Kurulu teşekkül ettirilir. Bu kurulun biri başkan olmak üzere 2 üyesi işverenden, diğer 2 üyesi de sendikadan teşekkül ettirilir. Kurulun Başkanı, Belediye Başkanının tayin ettiği kişidir.” hükmü gereği,

İŞVEREN YETKİLİLERİ :
Ahmet AVCI BAŞKAN Belediye Başkan Yardımcısı
Yunus Emre YILMAZ ÜYE İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü
SENDİKA YETKİLİLERİ:
Ahmet AVCI ÜYE İşyeri Sendika Baş Temsilcisi
Yunus Emre YILMAZ ÜYE İşyeri Sendika Temsilcisi
Gemlik Belediyesi © 2018 Tüm hakları saklıdır.