Memur Disiplin Kurulu

Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmenlik, 17.09.1982 Tarih ve 8/5336 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kararlaştırılmış ve 24.10.1982 gün ve 17848 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe konulmuştur. 
21.07.2005 Tarih ve 25882 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 2. Maddesinin B Bendinde:

B: BELEDİYE DİSİPLİN KURULU

“1 – Büyükşehir Belediyelerinde; Genel Sekreter veya Başkanın görevlendireceği Genel Sekreter Yardımcılarından birinin başkanlığında;

  1. Hukuk Müşaviri veya görevlendirilecek bir avukat,
  2. Personel Şube Müdürü,
  3. Kararlar Şube Müdürü,
  4. Fen İşleri Daire Başkanlığında görevlendirilecek bir Şube Müdüründen kurulur.

2 – Belediyelerde; Belediye Başkanının veya görevlendireceği yardımcısının Başkanlığında Encümenin Atanmışüyelerinden kurulur.”
denilmektedir.

MEMUR DİSİPLİN KURULU:
BAŞKAN Belediye Başkan Yardımcısı - (İns. Kay. ve Eğt. Müd.’ün Bağlı Bulunduğu Başkan Yrd.)
ÜYE Encümen Atanmış Üye - (Mali Hizmetler Birimi Amiri)
ÜYE Encümen Atanmış Üye - (Birim Amiri Tarafından 1 Yıl Süreyle Seçilen Üye)
ÜYE Encümen Atanmış Üye - (Birim Amiri Tarafından 1 Yıl Süreyle Seçilen Üye)
ÜYE Memurun Üyesi Olduğu Sendika Temsilcisi
Gemlik Belediyesi © 2018 Tüm hakları saklıdır.